PIKNIK RODZINNY

 

31 maja 2015 r. w ZSP w Woli Radłowskiej odbył się Piknik Rodzinny, który w naszej szkole połączył trzy święta Dzień Mamy, Dzień Taty i  Dzień Dziecka. Przy współpracy wszystkich nauczycieli zorganizowaliśmy atrakcyjne zajęcia dla rodzin. Były to m.in. malowanie twarzy, makijaże, fryzury, Mam Talent,  różnego rodzaju zawody sportowe, układy taneczne, ekologiczny pokaz mody, zabawy z chustą, konkursy taneczne.Celem pikniku rodzinnego, była przede wszystkim dobra zabawa, ale  miał także za zadanie zachęcenie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzowanie różnych sportów rekreacyjnych zarówno wśród dzieci, rodziców i nauczycieli. Aby Przeprowadzić LAS należało zadbać o całą stronę techniczną, organizacyjną przed imprezą. Przygotowania do tej akcji odbywały się dużo wcześniej, zaangażowani zostali nauczyciele, którzy w swoich klasach przygotowywali występy związane z zaprezentowaniem talentów przez swoich wychowanków. Odpowiedzialni nauczyciele przygotowywali dyplomy, podziękowania, składy komisji, które w trakcie pikniku będą wyłaniać zwycięzców zarówno w konkurencjach sportowych jak i talentów i rozstrzygną konkurs ekologiczny. Ja jako nauczyciel wychowania fizycznego byłam odpowiedzialna za część sportową oraz występ czirliderek.  Do mojej części potrzebny był sprzęt sportowy, dyplomy oraz regulaminy poszczególnych konkurencji sportowych. Aby zrealizować wszystkie cele i zadania zaplanowane w LAS i aby wszystko odbywało się sprawnie pomocą służyli Dyrektor, nauczyciele, obsługa szkoły, rodzice oraz uczniowie. Całą imprezę rozpoczęły czirliderki, które wspólnie  z nauczycielem wf  przygotowały układy taneczny. Oprócz części sportowej poszczególne klasy szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkole  zaprezentowały swoje talenty sportowo- taneczne, wokalne i artystyczne. Przedszkolaki zaprezentowały swój program artystyczny z okazji Dnia Mamy i Taty. Kolejnym punktem był pokaz mody ekologicznej i zaprezentowanie eko-ludków z różnych materiałów  ekologicznych. Dużą atrakcją i zainteresowaniem cieszyły się przygotowane z udziałem rodziców, absolwentów kąciki m.in.fryzjerski, medyczny w którym można było zmierzyć ciśnienie.W kącikach można było zrobić sobie makijaż oraz pomalować twarz. Dodatkowo wśród atrakcji były pokazy strażackie oraz przejażdżka na kucykach. Atrakcje te możliwe były dzięki życzliwości rodziny, która udostępniła swoje koniki oraz dzięki Straży Pożarnej  z Woli Radłowskiej.  Wyzwaniem podczas LAS na pewno była sprawa organizacyjna podczas pikniku i przygotowania przed nie mniej jednak stanęliśmy na wysokości zadania i podołaliśmy. Jedynym potknięciem podczas pikniku była burza, która na chwilę przerwała całą imprezę.   Nasze cele zaplanowane wcześniej m.in. promowanie zdrowia, współpraca z rodzicami i społecznością lokalną,  a także dobra zabawa zostały osiągnięte.

 

 

 

3 4 6 8578 9 10 1214 15 18 20 22 24 17 19 21 23 25

 

Piknik rodzinny

Ćwiczenia dodatkowe dla dziewcząt

055056057 058059060061062063

 

 

W  roku szkolnym 2014/2015 organizowałam zajęcia dla dziewcząt, zajęcia rekreacyjno-sportowe i zajęcia przygotowujące do zawodów sportowych. Były to zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe. Zajęcia dla dziewcząt, które prowadziłam odbywały się poza lekcjami, odbywały się one raz w tygodniu. Powstały one ze względu na duże zainteresowanie, chęć tańczenia, tworzenia układów. Na początku były to   ćwiczenia oswajające z przyborem,  proste układy przy muzyce według inwencji uczennic ze wstążkami, hula-hopami, pomponami. Podsumowaniem i zaprezentowaniem nabytych umiejętności był układ taneczny cheerleaderek podczas otwarcia Orlika a także występ na Pikniku Rodzinnym. Prowadziłam również zajęcia rekreacyjno- sportowe dla uczniów, którzy mają braki są mniej sprawni ruchowo, a także dodatkowe zajęcia przed zawodami doskonalące technikę, taktykę gier zespołowych.

 

Aktywne przerwy

 

037

Pomysł „Aktywnych przerw” zrodził się spontanicznie, z podpowiedzi naszych uczniów.  Dlatego  zdecydowaliśmy  się„ogarnąć”uczniów w sali gimnastycznej albo na boisku, gwarantując bezpieczną i przyjemną formę spędzania czasu miedzy kolejnymi zajęciami.

 

Zanim nasze przedsięwzięcie weszło w życie, nadaliśmy mu formalny kształt. Wspólnie z dziećmi opracowaliśmy Regulamin Aktywnych Przerw (kto, gdzie, kiedy, jak). Każdy z uczestników zobowiązał się do przestrzegania ustaleń oraz ponoszenia konsekwencji w przypadku ich łamania. Odbiorcami byli w zasadzie wszyscy, w zależności jakie były to zajęcia. Aktywne przerwy polegały na tym, iż w każdym tygodniu w czwartki podczas każdej przerwy podejmowana była inna aktywność fizyczna m.in.;

 

- Dzień z hula-hopem

 

-Dzień skakania  na skakance, przez linę, zabawa ,,szczur,,

 

- Dzień tańca

 

-Dzień zabaw z piłką

 

- Dzień z mocowaniem

 

- Dzień ślizgów na kocykach itp.

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się lekcje tańca i wszelkich zabaw przy muzyce m.in taniec belgijski, makarena, kaczuszki, pociąg, zabawa z kubkami, układy taneczne przygotowywane przez dziewczęta z różnych klas. Do przeprowadzenia tej inicjatywy był potrzebny sprzęt sportowy oraz laptop i sprzęt nagłaśniający którym dysponuje szkoła. Frekwencja podczas tych zajęć była bardzo duża, najliczniejsi to klasy I-III SP.

 

Z pewnością wymagało od nas, nauczycieli poświęcenia, czasu, uwagi, szczególnej czujności i odpowiedzialności. Koledzy dyżurujący i uczący donosili: na korytarzach zrobiło się  bezpieczniej, ciszej, mniej tłoczno. Znacznie ograniczono bieganie i przepychanki. Skończyły się spontaniczne berki i niebezpieczne zabawy. Uczniowie wracali na lekcje jakby bardziej skupieni na pracy i wyciszeni. Częściej niż to bywało, starali się kontrolować swoje zachowania oraz eliminować niewłaściwe. Potwierdziły się  lepsze relacje między dziećmi z różnych klas.

038040041043045046052050053054059

Gimnastyka w zastępach ćwiczebnych z przyborami niekonwencjonalnymi

024025029030

 

 

 

032034035

 

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Temat: Wykorzystywanie nietypowych przedmiotów w grach i zabawach.

 

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna.

Czas: 45 minut.

Liczba ćwiczących: 21 osób

Przybory: plastikowe butelki, szarfy, gazety, arkusz papieru.

 

Zadania:

 • Umiejętności:

uczeń:

 • będzie umiał zorganizować i przeprowadzić zabawę lub grę z gazetą, butelką, itp.,
 • będzie umiał zademonstrować kilka ćwiczeń kształtujących z nietypowym przedmiotem.
 • Wiadomości:

uczeń:

 • będzie znał zasady zabaw (przebieg, przepisy, itp.),
 • będzie wiedział, w jaki sposób wykorzystać nietypowe przedmioty do bezpiecznej zabawy.
 • Sprawność motoryczna:
 • kształtowanie szybkości, siły kończyn górnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Akcenty wychowawcze:

uczniowie:

 • angażują się w zajęcia, traktują zabawę jako formę integracji grupy,
 • wykazują wzajemną pomoc w czasie ćwiczeń.

 

 

Tok lekcyjny

(rodzaj zadania)

 

Zadania szczegółowe

 

Czas

 

Uwagi organizacyjno-

metodyczne

 

Część wstępna

1. Czynnościorganizacyjne. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecnościi gotowości do zajęć. Podanie celu lekcji.Umotywowanie do zajęć.

2′

Zwrócenie uwagi nawykorzystanie walorównietypowych przyboróworaz bezpieczeństwo.
2. Zabawaożywiająca.

„Ogonki „

Zabawa polega na tym, że uczniowie mają ogonki włożone do spodenek. Wszyscy rozbiegają się po sali gimnastycznej i wyciągają sobie nawzajem ogonki ze spodenek.

 

 

 

3′

Ograniczenie polazabawy.Zwycięża ta osoba która ma najwięcej ,,ogonków,,

 

II Część główna

 Ćwiczeniakształtującez butelką: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  w marszu odrzuty ramion w tyłz przełożeniem butelki z LR do PR,- krążenie ramion z przyborem,- podanie butelki z LR do PR górą                         za plecami,- przerzucanie butelki trzymanej oburącz                za plecami nad głową, chwyt z przodu;

 

 

- butelka trzymana oburącz za sobą                      na wysokości pośladków — uderzenie piętami o butelkę,

 

- wysokie unoszenie kolan do klatki

piersiowej i przekładanie butelki raz pod

lewą, raz pod prawą nogą;

 

- w marszu na sygnał zatrzymanie się,

rozkrok i skłon tułowia w przód,

przekładanie butelki między nogami

(„ósemka”),

- j. w. – położenie butelki na podłodze,

wprost T, klaśnięcie RR nad głową, skłon,

zabranie butelki,

- j. w. — skłon T w bok, butelka w RR nad głową.

- j. w. — trzymając butelkę przed sobą, skręt TwLiP

10′

Zachowanie odstępumiędzy ćwiczącymi. 

 

 

 

 

 

Na sygnał prowadzącego

ćwiczenie wykonywane

jest w marszu,

jak i w biegu.

Poruszanie się

prowadzącego

w przeciwną stronę niż ćwiczący.

 

 

 

 

 

Poprawianie ćwiczących.

 Zabawa bieżna.

 

Pierwsze osoby 2 drużyny zakładają gazetę na klatkę piersiową i na sygnał biegną tak, aby opór powietrza utrzymał gazetę na klatce piersiowej. Obiegając półmetek, dobiegają do linii mety i przekazują gazetę następnej osobie. Wygrywa drużyna, która szybciej wykona bieg z gazetą i nie opuści jej na ziemię.

5′

Podział na dwie drużyny.
 Zabawa kształtująca siłę RR. Obie drużyny mają po jednym kocyku. Na sygnał jedna osoba wsiada na kocyk, a druga ciągnie ją za ręce do miejsca, w którym następuje zmiana ról. Wygrywa drużyna, która szybciej ukończy wyścig.

5′

 Zabawa                        skocznościowa. Każda para uczestników posiada karton, służący jako kamień. Wykorzystując go w dowolny sposób i posługując się własną inwencją twórczą, musi przejść na drugą stronę rzeki w taki sposób, aby nie wpaść w wodę. Wygrywa drużyna, która jako pierwsza przedostanie się na drugą stronę rzeki.

6′

Wytyczenie na sali brzegów rzeki. Odnotowanie wyniku.

 

III Część końcowa

 Ćwiczenia uspokajające, rozluźniające                    i korektywne. - w parach jedna osoba trzyma przed sobą butelkę i wypuszcza ją z rąk; druga osoba stara się ją złapać zanim upadnie na ziemię,j. w. — ćwiczący rusza butelką w górę i w dół,                    a druga osoba stara się klaśnięciem trafić butelkę,- w parach siad skulony, butelka przy nogach; przepychanie przyboru między ćwiczącymi,- z pozycji stojącej, tyłem zwróceni do siebie, ćwiczący wkładają butelkę na wysokości łopatek; przepychanie się tak, aby przybór nie upadł.

 

- Ćwiczenia rozciągające (uspokajające) ze zmiętą butelką plastikową.

 

7’

Ustawienie na całej sali. Osoby ćwiczące powinny mieć dużo miejsca.Każda osoba wykonuje zadanie dwukrotnie. 

 

 

Pokaz ćwiczenia na jednej dwójce ćwiczących.

 Zadanie organizacyjno-porządkowe. Zbiórka, omówienie lekcji. Wyróżnienie najlepiej ćwiczących, uporządkowanie sprzętu.

2′

Wyznaczenie osób do uporządkowania miejsca ćwiczeń.

Zadanie do wyboru; WF dla mniej wysportowanych

LAS: Piknik rodzinny- czerwiec

Organizatorem pikniku rodzinnego będzie  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Radłowskiej, Dyrekcja, Zespoł Nauczycielski Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum a także Samorząd Uczniowski oraz rodzice. Nauczyciele będą odpowiedzialni za zorganizowanie części artystycznej, gier, zabaw sportowych. Jest to impreza, którą już zorganizowaliśmy i cieszyła się dużym zainteresowaniem i frekwencją. Mogliśmy liczyć również na rodziców, którzy zorganizowali poczęstunek dla wszystkich.

Celem pikniku rodzinnego, będzie przede wszystkim dobra zabawa, ale będzie  on też miał za zadanie zachęcenie do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz popularyzowanie różnych sportów rekreacyjnych. Ułożyłam wstępny program (część sportowo-rekreacyjna) pikniku tak, by zachęcić do udziału całe rodziny. Wybrałam łatwe konkurencje jednakowo dostępne dla wszystkich, i które miałam nadzieję wzbudzą zainteresowanie.

Opracowałam regulaminy tych konkurencji m.in:

● mini zawody kręglarskie

● skoki we workach, bieg z jajkiem itp.

● sztafeta sprawnościowa

Dodatkowo uczniowie naszej szkoły zaprezentują układy taneczne, zatańczą taniec belgijski wraz ze swoimi rodzicami oraz wezmą udział w różnych innych konkurencjach plastycznych, sportowych, które dokładnie opiszę na blogu w późniejszym czasie wraz ze zdjęciami.

Wyjazd na kręgle

112233445566 77889911015121_341183756071386_166417951_n11016626_341183772738051_1459914029_n1

 

 

 

 

23467

 

Uczniowie ZSP w Woli Radłowskiej  postawili na aktywną formę spędzania czasu i 20 lutego  pojechali do kręgielni  Kwazar Bowling Club. Uczestnicy wyjazdu mieli świetną okazję do integracji i miłego spędzenia wolnego czasu. Początki były trudne i nie każdemu od razu udawało się trafić w kręgle. Podczas dwóch godzin rzucania kulą, każdy zdobywał umiejętności i doświadczenia. Przećwiczyliśmy wszystkie możliwe techniki. Większość na takiej rozrywce była po raz pierwszy, ale nie było nikogo, kto by się źle bawił, albo nudził. Mamy nadzieję, że ten sportowy dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników i już niebawem zorganizujemy kolejny wyjazd na kręgielnię.

Inwencja twórcza uczniów

188189196198199201207

 

Zaprezentowane ćwiczenia to zajęcia dodatkowe według inwencji uczniów.Uczniowie na tych lekcjach mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną, poprawiać siłę mięśni ramion, nóg a także swoją skoczność, zwinność i gibkość. Zadanie, które mieli wykonać to zademonstrowanie kilku ćwiczeń z wykorzystaniem liny. Celem tych zajęć było również pokonanie lęków, słabości a dodatkowo mogli się wykazać i zaprezentować swoje umiejętności.

 

Gminny turniej piłki siatkowej Szkoły Podstawowej

W dniu 19.01.2015 r.  w Radłowie odbył się gminny turniej siatkowy dziewcząt i chłopców szkół podstawowych. Naszą szkołę wśród chłopców reprezentowali:N. Duda, S. Kopiec, K. Cochara, S. Błoniarz, M. Kurtyka, R. Drąg, K. Cygal i wywalczyli I miejsce zostali mistrzami gminy Radłów.Dziewczęta natomiast zajęły IV miejsce i zagrały w składzie: M. Sowińska, E. Ignasiak, A. Kostrzewa, F. Klich, M. Pietras, K. Pajdo.

 

zawody 003zawody 005zawody 008zawody 014zawody 016zawody 017zawody 021zawody 022zawody 026zawody 028zawody 030zawody 032zawody 009