SPSkalmierzyce

INFORMACJE

Przygotowując wpisy na bloga korzystałam z takich źródeł jak: książka do matematyki dla kl.6 „Matematyka wokół nas”,  http://wikipedia.pl/. Wszystkie obrazki przygotowałam sama ( oprócz 2 lub 3 ).

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarz (1)

PRZYDATNOŚĆ UŁAMKÓW

Ułamki zwykłe i dziesiętne przydają nam się do wielu rzeczy. Gdy chcemy rozdzielić pomiędzy sobą owoce, warzywa, pizze itd. W sklepie, gdy kupujemy różne rzeczy i wyliczamy ile to będzie kosztować. Jeśli obliczamy drogę, prędkość i czas, oraz w wielu innych rzeczach.

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentowanie nie jest możliwe

DZIELENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

W dzieleniu ułamków sposobem pisemnym musimy pamiętać o tym, że w dzielniku nie może występować przecinek. Aby ten przecinek przesunąć należy pomnożyć przez 10, 100, 1000… zarówno dzielnik jak i dzielną. Przecinek w wyniku dzielenia stawiamy nad przecinkiem dzielnej.

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarz (1)

MNOŻENIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

Gdy mnożymy ułamki dziesiętne przez: 10- przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo; 100- o dwa miejsca w prawo; 1000- o trzy miejsca w prawo, np. 12,34 x 10= 123,4     12,34 x 100= 1234     12,34 x 1000= 12340.

Gdy dzielimy ułamki dziesiętne przez: 10- przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo; 100- o 2 miejsca w lewo; 1000- o trzy miejsca w lewo, np. 12,34 : 10= 1,234     12,34 : 100= 0,1234     12,34 : 1000= 0,01234.

Mnożenie ułamków dziesiętnych: ułamki dziesiętne mnożymy tak, jak liczby naturalne. Podpisujemy je, nie zwracając uwagi na przecinek. Miejsce przecinka ustalamy po wykonaniu mnożenia.

W wyniku oddzielamy przecinkiem tyle cyfr, ile cyfr po przecinku jest w obu czynnikach razem.

 

 

 

 

 

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentowanie nie jest możliwe

DODAWANIE I ODEJMOWANIE UŁAMKÓW DZIESIĘTNYCH

W dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych zwracamy uwagę na sposób podpisywania liczb: jedności pod jednościami, przecinek pod przecinkiem, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi. Jeżeli w odjemnej jest mniej cyfr po przecinku niż w odjemniku, to rozszerzamy odjemną do takich części, jakie są w odjemniku.

 

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentowanie nie jest możliwe

UŁAMKI O MIANOWNIKU 10, 100, 1000…

Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych:

Ułamki dziesiętne rozszerzamy, dopisując zera za ostatnią cyfrą po przecinku, a skracamy, pomijając końcowe zera po przecinku. 0,75= 0,75000     2= 2,00     0,40000= 0,4     0,507000= 0,507

Porównywanie ułamków zwykłych:

Porównujemy całości, a następnie kolejno cyfry w rzędzie części dziesiątych, części setnych…     12,609 < 12,611   12=12   6=6   0<1

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarz (1)

UŁAMKI DZIESIĘTNE

O ułamkach zwykłych wszystko już wiemy, teraz czas na ułamki dziesiętne. Ułamek dziesiętny to zapis liczby, której mianownikiem jest liczba 10, 100, 1000…

 

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentowanie nie jest możliwe

DZIELENIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH

Odwrotność ułamka to zamiana miejscami licznika z mianownikiem. Odwrotnością 3/4 jest 4/3, odwrotnością 1/2 jest 2, odwrotnością 15 jest 1/15. Dzielenie ułamków zwykłych polega na pomnożeniu pierwszego ułamka przez odwrotność drugiego.

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentowanie nie jest możliwe

OBLICZANIE UŁAMKA DANEJ LICZBY

Aby obliczyć ułamek danej liczby, należy pomnożyć ten ułamek przez tą liczbę. Przykładowe zadanie: Kasia miała 27 kredek. Wczoraj, gdy Kasia rysowała obrazek, 1/3 kredek się złamała. Ile kredek zostało? Obliczenie:    27 x 1/3= 9. Odp. Kasi zostało 9 kredek.

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentowanie nie jest możliwe

MNOŻENIE UŁAMKÓW ZWYKŁYCH

Mnożenie ułamka zwykłego przez liczbę naturalną: 5/7 x 3= 15/7. Liczbę mnożymy przez licznik ułamka, a mianownik pozostaje bez zmian.

Mnożenie ułamka przez ułamek:  1/2 x 3/4= 1 x 3  2 x 4 =3/8 . Mnożymy licznik przez licznik i mianownik przez mianownik.

Mnożenie liczby mieszanej przez ułamek 2  1/3 x 3/5= 7/3 x 3/5= 21/15. Zamieniamy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy.

autor: Wiktoria katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - edycja 2011/12, Komentarz (1)
css.php