Medialne World Café – podsumowanie konferencji

Coraz więcej osób zauważa sens prowadzenia zajęć o mediach z uczniami i rozmowy z młodymi ludźmi o tym, jak nie zgubić się w szumie medialnym, jak umiejętnie wyszukiwać informacje i poruszać się po medialnym świecie. Ale, w jaki sposób to robić? Pod hasłem „Edukacja medialna. Jak to się robi?” zorganizowaliśmy konferencję w siedzibie Agory, 16 października. Konferencja miała formułę warsztatów dla nauczycieli, bibliotekarzy i edukatorów oraz spotkań i rozmów z ekspertami. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „jak to się robi” zaprosiliśmy osoby z różnych instytucji, organizacji, środowisk, które proponują metody pracy i narzędzia przydatne w edukacji medialnej.

Podczas dwugodzinnych warsztatów zaprezentowany został program edukacji medialnej „Włącz się. Młodzi i media” prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Evens oraz metody pracy – pomysły na zajęcia z uczniami w ramach edukacji medialnej. Nauczyciele poznali m.in. ćwiczenie o tym, jak efektywnie szukać i znaleźć potrzebne informacje, jak zachęcić uczniów do świadomego odbioru mediów (planowanie tygodnia medialnego) czy jak zaplanować własny projekt z uczniami dotyczący mediów. Warsztaty poprowadziły trenerki CEO, edukatorki medialne i nauczycielki: Joanna Zabłocka-Skorek, Anna Równy, Beata Narel i Katarzyna Michalska.

Po przerwie zaprosiliśmy uczestników konferencji do udziału w Medialnym World Café. W każdej rundzie ekspert miał czas na przedstawienie swojego tematu, a następnie na rozmowę z uczestnikami. Dodatkowo, osoby, które brały udział w rozmowach stolikowych mogły zanotować swoje pytania i spostrzeżenia na dużej kartce – tym samym powstały mapy refleksji, pytań, wniosków.

Podsumowanie stolików tematycznych „Medialne World Café”

Tematy w Medialnym World Café zostały podzielone na trzy kategorie: Metody pracy, Narzędzia i Jak pracują media?


Dorota Górecka, Eliza Hetkowska z Fundacji Nowoczesna Polska:

Jakie kompetencje medialne są szczególnie ważne w kształceniu młodych ludzi?

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z serwisem edukacjamedialna.edu.pl i sposobami konstruowania własnego programu edukacji medialnej. Ekspertki zaprosiły uczestników do rozmowy o tym, jakie kompetencje wydają się być szczególnie ważne oraz jaką rolę w edukacji medialnej odgrywają sprzęt i multimedia.

Z krótkiej sondy-ćwiczenia wynikło, że jest potrzeba rozwijania przede wszystkim kompetencji medialnych z obszarów: korzystanie z informacji, etyka i wartości, kreatywne korzystanie z mediów.

Uczestnicy dyskusji zostawili własne komentarze:

Czekam na materiały dla przedszkolaków i dla szkół podstawowych. Świetny pomysł.

Bez kompetencji medialnych nic do przodu!

Bardzo ciekawa i wartościowa oferta dla moich uczniów.


Tim Verbist, Joanna Krawczyk z Evens Foundation

Edukacja medialna – jak to się robi za granicą?

Fundacja Evens inicjuje i wspiera projekty, które rozwijają kompetencje medialne mieszkańców Unii Europejskiej. Podczas spotkania zostały zaprezentowane przykłady projektów, które mają na celu podniesienie świadomości młodych ludzi w zakresie odbioru i tworzenia mediów. Jako przykład ciekawego projektu przedstawione zostały m.in. działania w bibliotece w Hiszpanii  – projekt edukacji wizualnej dla małych dzieci.

Najważniejsze wnioski wynotowane przez ekspertów to:

1. Edukacja medialna powinna być prowadzona na różnych przedmiotach.

2. Nauczyciele nie powinni czuć się skrępowani tym, że nie mają dużych umiejętności w posługiwaniu się nowymi technologiami. Mają za to bardziej krytyczne podejście do mediów, więc pod tym względem są przewodnikami dla młodych ludzi.

3. Ogólny poziom kompetencji medialnych w polskiej szkole wydaje się być wysoki, ale nie ma projektów skierowanych do małych dzieci (4-10 lat). Powinniśmy uczyć dzieci, jak należy odczytywać obrazy.

Wnioski uczestników:

Uwielbiam edukację medialną – uczy, bawi i pomaga w codziennej pracy.

Różnica między edukacją medialną w Polsce i za granicą: media są tam obecne na każdym przedmiocie


Katarzyna Michalska z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

W jaki sposób prowadzić edukację medialną w szkole?

Edukacja medialna nie jest osobnym przedmiotem w szkole. ale w podstawach programowych zaleca się nauczycielom, by poświęcili „dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”. Jak to wygląda w praktyce? Gdzie i jak można wprowadzać elementy edukacji medialnej? Pani Katarzyna Michalska opowiadała o swoich doświadczeniach i zajęciach z edukacji medialnej, w tym również filmowej. Wśród propozycji, gdzie i kiedy realizować zadania edukacji medialnie pojawiły się pomysły na: wykorzystanie w tym celu 2 dodatkowych godzin w tygodniu, dodatkowe zajęcia dziennikarskie, godzina wychowawcza, lekcje WOSu, klasy medialne. Podkreślono też rolę uczniów jako inicjatorów zajęć o mediach i z mediami w szkole.

Ekspertka została poproszona o wynotowanie trzech wniosków z dyskusji:

1. Powinniśmy świadomie wybierać zajęcia pozalekcyjne, tak aby zapewnić sobie stałą grupę współpracującej młodzieży.

2. Musi być trudno – trudne zadania mobilizują uczniów do działania (ten wniosek narodził się pod wpływem rozmów z uczniami obecnymi przy stoliku)

3. Słuchajmy głosu młodych ludzi, którzy chcą dyskutować – niech proponują własne tematy.

Edukacja medialno-artystyczna obowiązkowo w szkole. Dziękuję za to, co już się wydarzyło, granty, programy na realizację edukacji.

Warto rozmawiać!


Marcin Grudzień, Michał Horbulewicz z Fundacji Nowe Media

Qmam – inny wymiar gazetek szkolnych. Jak to się robi?

Fundacja Nowe Media zaprezentowała qmama – narzędzie do tworzenia multimedialnych gazet oraz tworzenia prezentacji w działaniach metodą projektu. Narzędzie, z którego korzystają uczniowie i nauczyciele w kilkuset szkołach w całej Polsce wspomaga naukę pracy w zespole, komunikacji między uczniami oraz pozwala na przygotowanie publikacji, zawierających nie tylko tekst i fotografię, ale także nagrania dźwiękowe i filmowe. W czasie spotkania zostały zaprezentowane najbardziej interesujące publikacje młodzieżowe. Eksperci rozmawiali z uczestnikami spotkania będzie dotyczyć tego, jak sprawić, aby media tworzone w szkole poruszały również istotne tematy lokalne oraz aby treści, które powstają na potrzeby szkolnych mediów były zgodne z kanonami etyki dziennikarskiej.

Najczęściej rozmawiano o tym, że:

1. Przy tworzeniu mediów w szkole istotna jest współpraca, odpowiedzialność i praca zespołowa.

2. Jak zachować ciągłość przy tworzeniu szkolnej redakcji.

3. Należy zwracać uwagę na prawa autorskie przy tworzeniu mediów.


Natalia Bugalska, Anna Derwich, Weronika Kann z Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Jak korzystać z materiałów audiowizualnych w szkole na przykładzie zasobów portalu Ninateka.edu?

Podczas krótkich sesji przedstawicielki Działu Edukacji NInA zaprezentowały NINATEKĘ EDU (www.ninateka.edu)  – multimedialną bibliotekę materiałów audiowizualnych. Nauczyciele mogli dowiedzieć się, jakie treści mogą w niej znaleźć i jak przeprowadzić lekcję z ich wykorzystaniem oraz jak opracowywać własne materiały dydaktyczne w oparciu o nagrania dostępne w serwisie.

Wnioski zebrane przez ekspertki w czasie sesji tematycznych:

1. Przydałoby się jedno miejsce (portal), w którym znalazłyby się ciekawe materiały, scenariusze, ćwiczenia.

2. Mała oferta edukacyjna dla najmłodszych (klasy 1-3 i 4-6 szkoły podstawowej).

3. Zasoby portalu ninateka.pl – ciekawa oferta dla osób z mniejszych miast.

 

Prosimy o warsztaty bezpośrednio w szkole!

Ciekawe miejsce – warto zajrzeć, dużo pomocnych materiałów

Prosimy o więcej materiałów dla uczniów klasy I-III i IV-VI SP


dr Jacek Wasilewski, Anna Sienkiewicz–Rogowska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o filmie w szkole?

Eksperci na przykładzie projektu „Filmoteka Szkolna” rozmawiali o tym, jak wykorzystać film na zajęciach, jak o nim rozmawiać. Wnioski, które pojawiły się w trakcie spotkań ekspertów z uczestnikami były następujące:

1. Problem z motywacją uczniów do oglądania materiałów wizualnych sprzed lat (nieczytelny język dla współczesnej młodzieży).

2. Istotna jest relacja między filmem a światem widza. Uczniowie szukają „swoich klimatów”.

3. W edukacji ważniejsze bywają rozmowy o tematyce filmów niż analiza formalna.


Grzegorz Piechota z „Gazety Wyborczej”

Jak media mogą zmienić świat?

Grzegorz Piechota o kampaniach: W „Gazecie Wyborczej” wierzymy, że media nie tylko informują, uczą i bawią, ale też są odpowiedzialne za nasze miasto, kraj i świat. Odkrywamy przed naszymi czytelnikami nowe możliwości, promujemy wartościowe postawy, inspirujemy do działania, dostarczamy czytelnikom niezbędne narzędzia. Przykłady naszych akcji to: „Szkoła z klasą” (współorganizowana z Centrum Edukacji Obywatelskiej), „Polska Biega”, „Walka o Rospudę”, „Projekt: Praca”, „Szkoła Mistrzów Fotografii” czy „Nam nie jest wszystko jedno”.

Pan Grzegorz Piechota przedstawił „receptę” na dobrą kampanię społeczną, opowiedział, jak powstawały głośne kampanie „Gazety Wyborczej”, np. „Rodzić po ludzku”, które miały duży wpływ na realne zmiany w opiece nad kobietami, warunkach rodzenia. Inną z przywołanych kampania była ta dotycząca popularyzacji czytania.

Wnioski:

1. Potrzeba zaangażowania mediów w akcje społeczne np. promujące edukację medialną czy czytelnictwo.

2. Szkoła zabija czytanie – najpierw zachęcić potem utrwalać.

3. Wprowadzajmy młodzież w umiejętne korzystanie z nowych technologii – facebook, fotografia.

 

Edukacja medialna – kompetencje medialne – trzeba również edukować rodziców

Zrobić ankietę – co młodzież chciałaby czytać w szkole

Akcje społeczne rozwiązują wiele problemów w tym kraju – trzeba działać dalej!

Potrzebna jest kampania społeczna związana z zagrożeniami korzystania z Internetu dla rodziców i nauczycieli


dr Andrzej Garapich z Polskich Badań Internetu

Jak uczyć krytycznego odbioru reklam?

Przedmiotem ożywionej  rozmowy z nauczycielami była reklama – jakie przynosi korzyści a jakie stwarza zagrożenia. Czy ma wpływ na dzieci i młodzież? Rozmawiano o metodach i pomysłach na to, jak uczyć uczniów krytycznego podejścia do reklam.

Pan dr Garapich wynotował następujące postulaty wypracowane wspólnie ze swoimi rozmówcami:

1. Klasyfikujmy reklamy adekwatnie do wieku odbiorców.

2. Edukujmy młodzież na temat lokowania produktów oraz reklamy podprogowej.

3. Oglądajmy reklamy z uczniami i dyskutujmy o nich.

 

Ciekawa tematyka

Potrzebny jest pakiet edukacyjny dotyczący odbioru reklamy

Świetny warsztat, szkoda, że zabrakło czasu, by jeszcze podyskutować. Dziękuję


 

Rekomendacje po konferencji:

 1. Edukacja medialna jest/może być realizowana w szkołach na różnych przedmiotach lub zajęciach dodatkowych.
 2. Scenariusze lekcji, ćwiczenia, metody pracy, narzędzia – warto korzystać z zasobów portali, organizacji, instytucji.
 3. Postulat o tworzenie materiałów do edukacji medialnej dla małych dzieci, uczniów szkół podstawowych.
 4. Warto zaprosić uczniów do współtworzenia zajęć w ramach edukacji medialnej.
 5. Reklama, manipulacja informacją – potrzeba zajęć, warsztatów, temat, który jest interesujący dla wszystkich odbiorców.
 6. Formuła stolikowych spotkać i rozmowy z ekspertami – jako rekomendacja zarówno ze strony uczestników i ekspertów: „dialog zamiast monologu”.

W konferencji uczestniczyły również uczennice ze Społecznego Gimnazjum nr 14 STO z Warszawy. Dziewczyny wzięły udział w programie „Włącz się. Młodzi i media”, prowadziły bloga Dziennikary, wywiady, badania wśród swoich rówieśników, pisały reportaże, robiły prezentacje. Brały udział w lekcjach o mediach w ramach fakultetu dziennikarskiego prowadzonych przez panią Magdalenę Maciejewską. Dziewczyny uczestniczyły w spotkaniach z ekspertami, robiły zdjęcia i zbierały materiały do swojej relacji, na którą z niecierpliwością czekamy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę, aktywny udział i zaangażowanie. Liczymy na współpracę i kontynuację dialogu o edukacji medilanej.

Katarzyna Grubek

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Bez kategorii, Inspiracje, Młodzi i media, Prasa, Radio, Telewizja, Warsztaty, konferencje, Wydarzenia z tagami: , , , , , , , , , , . Dodaj do zakładek ten link.

2 Responses to Medialne World Café – podsumowanie konferencji

 1. Daniel Nakonieczny powiedział:

  16 października bieżącego roku miałem przyjemność wziąć udział w warsztatach dziennikarskich w Warszawie poświęconych edukacji medialnej w szkole w ramach programu „Włącz się. Młodzi i media”. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele i bibliotekarze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.
  Już od samego początku spotkania dało się odczuć, że organizatorzy stanęli na wysokości zadania i dołożyli wszelkich starań, aby cała konferencja przebiegła sprawnie i profesjonalnie. Zauważalne było świetne przygotowanie prowadzących, różnorodność sposobów prowadzenia zajęć, jak i bogata oferta materiałów, które każdy z uczestników warsztatów otrzymał tuż przed ich rozpoczęciem. Dodatkowym atutem całej imprezy było również to, że wzięli w niej udział przedstawiciele różnych instytucji medialnych, którzy – prowadząc rozmowy z uczestnikami – udzielali Im profesjonalnych wskazówek oraz doradzali, jak efektywnie pracować z uczniami, jeżeli mowa o edukacji medialnej. Wszystko wzbogacała przyjazna atmosfera, a gospodarze okazali się bardzo gościnni.
  Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10 w siedzibie Agory i była podzielona na dwie główne części: dwugodzinne warsztaty oraz Medialne World Cafe. W pierwszej części uczestnicy zostali zaznajomieni z programem edukacji medialnej „Włącz się. Młodzi i media” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundację Evens. Ponadto nauczyciele dowiedzieli się, jak w swoich szkołach przeprowadzać zajęcia z edukacji medialnej. Pedagodzy poznali także metody przeprowadzania wspomnianych zajęć oraz sposoby skutecznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji na jakikolwiek temat.
  Część druga konferencji (wspomniane Medialne World Cafe) była podzielona na trzy kategorie: „Metody pracy”, „Narzędzia” i „Jak pracują media”. Uczestnicy konferencji podchodzili do czterech wybranych przez siebie stolików tematycznych (w sumie takich stolików było osiem). Przy każdym ze stolików siedział jeden lub więcej ekspertów medialnych, który opowiadał zgromadzonym wokół siebie nauczycielom o charakterystyce dziedziny, którą zajmuje się na co dzień. Ponadto udzielał słuchaczom cennych wskazówek dotyczących edukacji medialnej w szkole i wyczerpująco odpowiadał na zadawane Mu/Jej pytania.
  Przed rozpoczęciem się tej części konferencji, zdecydowałem, że podejdę do następujących stolików tematycznych:
  • „W jaki sposób prowadzić edukację medialną w szkole?”
  • „Jakie kompetencje medialne są szczególnie ważne w kształceniu młodych ludzi?”
  • „Jak uczyć krytycznego odbioru reklam?”
  • „Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o filmie w szkole?”
  Personalnie uważam, że mój wybór był trafiony, ponieważ powyższe zagadnienia – w porównaniu z pozostałymi, omawianymi przy innych stolikach – najbardziej pomogą mi przeprowadzić edukację medialną w naszym gimnazjum. Samą konferencję natomiast oceniam na szóstkę, gdyż była dla mnie nie tylko nowym doświadczeniem i przygodą, ale także uświadomiła mi istotę mediów w pracy zawodowej nauczyciela, jak i edukacji młodych ludzi.
  Daniel Nakonieczny
  opiekun zespołu szkolnej gazetki „Nobelek”
  http://gimnazjum-obornikislaskie.pl/gim/

 2. Kasia, CEO powiedział:

  Dziękujemy panie Danielu za wpis i relację z konferencji.
  Polecamy również wpisy uczennic z warszawskiego gimnazjum, które uczestniczyły w konferencji:
  http://blogiceo.nq.pl/dziennikary/

  Kasia G., CEO

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge