O programie

W programie „Włącz się. Młodzi i media”, prowadzonym wraz z Fundacją Evens uczniowie poznają i uczą się języka mediów. Wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i internecie. Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media.

O edukacji medialnej

Edukację medialną rozumiemy – za „Deklaracją Brukselską w sprawie edukacji medialnej przez całe życie” – jako „zdolność do korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i ich treści oraz porozumiewania się w różnych kontekstach”. Oznacza to, że edukacja medialna i informacyjna nie ogranicza się do kwestii dostępu do mediów, ale przede wszystkim dotyczy rozwijania kompetencji obywatelskich, społecznych komunikowania się, przedsiębiorczości i inicjatywności oraz uczenia się, określanych w dokumentach UE jako kompetencje kluczowe, niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem i znalezienia dobrego zatrudnienia. Warto przypomnieć ze Parlament Europejski w Rezolucji z roku 2008 rozszerzył listę kompetencji kluczowych o kompetencje medialne.

Opis programu Włącz się. Młodzi i media

Edukacja medialna nie jest oddzielnym przedmiotem w szkole, ale w podstawach programowych zaleca się nauczycielom, by poświęcili „dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”. Jej treści pojawiają się na różnych lekcjach przedmiotowych. W ramach programu Włącz się. Młodzi i media przygotowujemy wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania tradycyjnych i nowych mediów na zajęciach.

Celem działań podejmowanych przez CEO i Fundację Evens w obszarze edukacji medialnej jest:

• podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,

• kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,

• uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań przez młodych ludzi,

• zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów.

Chcemy nauczyć mądrego obcowania z mediami tradycyjnymi – telewizją, prasą oraz radiem, ale zależy nam także, by młodzi umieli krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie korzystać z możliwości, jakie one stwarzają – nie tylko do rozrywki i kontaktów towarzyskich.

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, kursach internetowych, otrzymają materiały pomocnicze. Następnie, przeprowadzą lekcje z uczniami kształcące ich umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji pochodzących z różnych źródeł: prasa, telewizja, radio, internet. Uczniowie będą tworzyć własne materiały i zamieszczać je na blogach (artykuły, recenzje, komentarze, filmy, audycje radiowe).

Program skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce. Stanowi uzupełnienie programu nauczania w szkole i propozycją na twórcze spędzenie czasu wolnego. Może być realizowany na zajęciach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz na zajęciach pozalekcyjnych – kółkach polonistycznych, dziennikarskich, w ramach grupy uczniów przygotowujących szkolną gazetkę, prowadzonego w szkole klubu filmowego, aktywnego koła bibliotecznego itp.

(Więcej informacji na stronie http://www.ceo.org.pl/pl/media/opis-programu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge