Dla gimnazjalistów i … studentów

W ramach pracy lidera Filmoteki Szkolnej 15 listopada 2012 r. prowadziłam spotkanie w Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie, natomiast 10 grudnia spotkanie dla Studenckiego Koła Kultury Audiowizualnej UMCS w Lublinie. Zajęcia te miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej i działalności MDKF „Iluzjon”, którego opiekunem jestem od 12 lat. W zajęciach brali także udział uczniowie II LO w Krasnymstawie należący do MDKF-u.

Uczniowie Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie od wielu lat aktywnie uczestniczą w projektach MDKF-u. Brali udział w kilku edycjach Powiatowego Konkursu Filmowego, w warsztatach, w projekcjach filmów i spotkaniach autorskich. W ramach koła filmowego działającego w gimnazjum w tym roku szkolnym oglądali film Roberta Glińskiego „Cześć, Tereska” z pakietu.

Omawiając program Filmoteka Szkolna, korzystałam z prezentacji multimedialnej udostępnionej przez Aleksandrę Czetwertyńską koordynatorkę programów edukacji kulturalnej z CEO. Na podstawie prezentacji opracowanej przeze mnie przedstawiłam  różnorodne działania „Iluzjonu” m.in. warsztaty filmowe, Powiatowy Konkurs Filmowy, spotkania z twórcami filmowymi, zajęcia w gimnazjach i letni projekt „Kręćmy film!”. Przedsięwzięcia MDKF-u pokazują możliwości wykorzystania w praktyce Filmoteki Szkolnej. W czasie spotkania w gimnazjum uczniowie z II LO: Żaneta Kozłowska, Monika Bereza i Karol Domański opowiadali o swoich bogatych doświadczeniach związanych z MDKF-em i z Filmoteką Szkolną. Młodzież z liceum przygotowała dla młodszych kolegów pytania związane z tematyką zajęć. Pomysł zabaw filmowych narodził się dzięki udziałowi uczniów II LO w dwóch edycjach Wirtualnego Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Gimnazjaliści chętnie odpowiadali na pytania sprawdzające m. in. znajomość filmów z pakietu Filmoteka Szkolna. Za aktywny udział w zajęciach otrzymali materiały promocyjne Filmoteki Szkolnej. Jedną z nagród był także film „Jestem tu”, który powstał w czasie pierwszej edycji letniego projektu „Kręćmy film!” realizowanego przez MDKF w 2011 r. Gimnazjaliści otrzymali również foldery wydane z okazji jubileuszu 10-lecia „Iluzjonu”.

    

Warsztaty filmowe zostały bardzo wysoko ocenione przez gimnazjalistów, o czym świadczą wyniki ankiet. Na zakończenie spotkania przekazałam Małgorzacie Pomijan materiały edukacyjne Filmoteki Szkolnej: płytę „Nakręć się! Jak zrobić film”, „Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli, cz. 2” oraz plakaty.  Spotkanie w Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie świadczy o tym, że młodzież interesuje się filmem. Jestem przekonana, że uczniowie z tej szkoły po raz kolejny wezmą udział w XI Powiatowym Konkursie Filmowym organizowanym przez MDKF, którego tematem wiodącym jest w tym roku Filmoteka Szkolna.

                    

Jako lokalny lider i opiekun młodzieżowego DKF-u zaproponowałam zorganizowanie „Spotkania z Filmoteką Szkolną i MDKF Iluzjon” dr Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk opiekunowi Studenckiego Koła Kultury Audiowizualnej UMCS. Spotkanie dla studentów zainteresowanych edukacją filmową, które odbyło się 10 grudnia 2012 r., pomógł mi zorganizować doktorant Łukasz Kucharski – przewodniczący Zarządu Koła. W zajęciach popularyzujących Filmotekę Szkolną uczestniczyły również uczennice z II LO w Krasnymstawie należące do MDKF-u: Żaneta Kozłowska, Angelika Samoraj i Wiktoria Wawrzyszko. W spotkaniu wziął udział także Jakub Wójcik uczeń z IX LO w Lublinie, który uczestniczył w 2. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” realizowanego przez MDKF w lipcu 2012 r.

Po raz kolejny wykorzystałam prezentację multimedialną udostępnioną przez Aleksandrę Czetwertyńską z CEO, aby przedstawić ogólne informacje o programie Filmoteka Szkolna. Program jest realizowany w szkołach ponadpodstawowych, ale przecież studenci kierunków humanistycznych powinni znać nowości Filmoteki Szkolnej. Pani dr Natasza Ziółkowska – Kurczuk, która dysponuje pakietem Filmoteka Szkolna i wykorzystuje go w czasie swoich zajęć ze studentami kulturoznawstwa, była bardzo zainteresowana możliwością korzystania z pakietów w wersji on-line.

W formie prezentacji multimedialnej przedstawiłam różnorodne działania MDKF-u inspirowane Filmoteką Szkolną. W czasie spotkania ze studentami o swoich doświadczeniach związanych z Filmoteką Szkolną opowiadała także Żaneta Kozłowska – przewodnicząca Rady MDKF-u. W ramach edukacji filmowej prowadzonej przez MDKF organizowane są m. in. projekcje filmów z pakietu Filmoteka Szkolna, warsztaty w gimnazjach popularyzujące sztukę filmową czy kolejne edycje letniego projektu „Kręćmy film!”. W czasie spotkania mówiłyśmy m. in. o ukończonym przez nas kursie internetowym „Filmoteka Szkolna. Akcja!”, o Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej i o udziale w trzech edycjach Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie. Przykładem inspiracji Filmoteką Szkolną jest także XI Powiatowy Konkurs Filmowy organizowany przez MDKF, którego finał odbędzie się w kwietniu 2013 r.

Pod koniec zajęć studenci wzięli udział w zabawie filmowej i odpowiadali na pytania przygotowane przez przewodniczącą MDKF-u. Wyniki ankiet świadczą o tym, że spotkanie z Filmoteką Szkolną i MDKF „Iluzjon” zostało przez nich wysoko ocenione. Na zakończenie warsztatów przekazałam dr Nataszy Ziółkowskiej – Kurczuk i Łukaszowi Kucharskiemu materiały edukacyjne Filmoteki Szkolnej: płytę „Nakręć się! Jak zrobić film”, dwie części „Scenariuszy zajęć i materiałów pomocniczych dla nauczycieli” oraz plakaty. Studenci otrzymali materiały promocyjne Filmoteki Szkolnej oraz foldery wydane z okazji jubileuszu 10-lecia „Iluzjonu”. Uczestników spotkania zaprosiłam do współpracy w ramach XI Powiatowego Konkursu Filmowego inspirowanego Filmoteką Szkolną. Kilka osób podało swoje e-maile, więc mam nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie ze studentami z UMCS.

Planuję kolejne spotkania promujące Filmotekę Szkolną z nauczycielami mojej szkoły, czyli II LO w Krasnymstawie, a także z nauczycielami z powiatu krasnostawskiego i z Lublina. Proszę o podzielenie się uwagami dotyczącymi organizacji tego typu spotkań.

Ewa Magdziarz

lokalny lider Filmoteki Szkolnej i opiekun MDKF „Iluzjon”

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php