Multimedialnie w Supraślu

I Ogólnopolskie warsztaty multimedialne dla nauczycieli szkół plastycznych – Supraśl 2013.

Warsztaty kierowane są do nauczycieli szkół plastycznych z całej Polski. Impreza odbywa się po raz pierwszy, planowana jest cykliczność spotkań, raz w roku.  Szkoły Plastyczne w Polsce otrzymały licencję na oprogramowanie z pakietu Adobe. Szkolenia ma za zadanie  podnieść kwalifikacje nauczycieli w korzystaniu z programów. Tematyka tegorocznych warsztatów zawiera zagadnienia związane z edukacją multimedialną min.: edycją filmu, animacji i dźwięku oraz wykorzystanie oprogramowania w celu przygotowywania filmów edukacyjnych do wykorzystania na szkolnej platformie e-learningowej. Celem spotkania będą również zagadnienie związane z  narzędziem edukacyjnym jakim jest film.

Trzydniowe spotkanie będzie przede wszystkim nastawione na zdobycie praktycznych  umiejętności i poszerzenie treści teoretycznych związanych z edukacją filmową.

Obsługa programów z pakietu Adobe prowadzona będzie  przez wieloletniego praktyka Pana Sławomira Salmanowicza.

- Adobe Premiere,

- Adobe After Effects,

Sposoby wykorzystania materiałów multimedialnych na platformie e-lerningowej.

- tworzenie prezentacji i demonstracji szkoleniowych do wykorzystania w e-nauczaniu,

- wykorzystanie przygotowanych materiałów w testach wiedzy,

Tematyka związana z realizacją i edycją dźwięku przygotowana zostanie przez Pana Kacpra Pawluka nauczyciela przedmiotu  montaż audio.

- dźwięk jako zjawisko fizyczne – rozumiem z czym pracuje,

- omówienie podstawowych funkcji dźwięku w filmie,

- montaż prostej ścieżki dźwiękowej do krótkiej sekwencji wideo,

Poruszone zostaną zagadnienia związane z narzędziem edukacyjnym jakim jest film w oparciu o przykłady dobrych praktyk i program Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz  Centrum Edukacji  Obywatelskiej Filmoteka Szkolna prowadzone przez trenera i lidera programu.

- jak pracować z filmem na zajęciach lekcyjnych / cele i metody,

- Filmoteka Szkolna -Same korzyści / prezentacja programu,

- fotokomiks, scenorys / plany filmowe, łączenie ujęć,

Organizatorem warsztatów jest Liceum Plastyczne w Supraślu i działające przy naszej szkole Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Artystycznej „EduArt’’oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Warsztaty są bezpłatne.

Ilość miejsc ograniczona / decyduje kolejność zgłoszeń /

Termin warsztatów: 31.01.2013 – 02.02.2013

Miejsce: Siedziba Liceum Plastycznego w Supraślu, Plac Kościuszki 1, 16-037 Supraśl

Zgłoszenia i informacje: Katarzyna Zabłocka , kasia@digitalia.com.pl , 501 072 361

 

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php