Archive for Styczeń, 2013

Filmoteka Szkolna w praktyce szkolnej

poniedziałek, Styczeń 7th, 2013

Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Centrum Sztuki Mościce

  

ZAPRASZAJĄ

nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

do udziału w konferencji Filmoteki Szkolnej

„Filmoteka Szkolna w praktyce szkolnej „

5 lutego 2013 r. godz. 13.00

w CENTRUM SZTUKI MOŚCICE

Tarnów, ul. Traugutta 1.

Konferencję poprowadzi Mariusz Widawski –  lokalny lider Filmoteki Szkolnej.

PROGRAM KONFERENCJI

Tarnów, 5 lutego 2013 r.

 

12.30 – 13.00.      Rejestracja uczestników.

13.00 – 13.30.      Co nowego w Filmotece Szkolnej? Informacja o programie. Mariusz Widawski

13.30 – 14.30.      Adaptacje filmowe w utworach romantycznych. Lawa, czyli opowieść  o  Dziadach Adama Mickiewicza (1989 r.) w reż. Tadeusza  Konwickiego.  Wykład dr Agnieszki Morstin-Popławskiej.

14.45 – 15.45.      Film jako narzędzie edukacyjne, czyli jak pracować z filmem w szkole (na przykładzie wybranych filmów Filmoteki Szkolnej). Warsztat. Mariusz Widawski

15.45 – 16.00.      Podsumowanie i zakończenie konferencji. Mariusz Widawski

 

Uwaga:

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Nauczyciele otrzymają zaświadczenia o udziale w konferencji oraz materiały pomocnicze do pracy w szkole z programem Filmoteka Szkolna.

Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie i odesłanie Formularza zgłoszeniowego do dnia 29 stycznia 2013 r.

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres – email: mbatko.mck@gmail.com.

 

Kontakt:

Centrum Sztuki Mościce

Mariusz Batko

14 633 4622

604 251 363

 

Konferencja organizowana jest we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

Wirtualna Akademia Filmoteki Szkolnej

niedziela, Styczeń 6th, 2013

Pierwsze spotkanie w Wirtualnej Klasie za nami! Dla mnie takie spotkania nie są nowością, gdyż uczestniczyłam w wirtualnych lekcjach w ubiegłym roku szkolnym. Za każdym razem obawiam się, czy sprzęt zadziała tak, jak powinien. To znaczy sprzęt działa, tylko nie zawsze moje umiejętności wystarczą, aby wszystko działało właściwie. A to nas nie słychać albo nie widać, albo nas nie słyszą (nie widzą). Na szczęście mogłam liczyć na pomoc ucznia Karola Domańskiego, który wgrał mi aktualne wersje potrzebnych programów. Był także, gdy zaczęło się nasze spotkanie, więc wszystko odbyło się bez problemów. Widziałam, słyszałam, oglądałam prezentowane w czasie wykładu zdjęcia i fragmenty filmów! Zwycięstwo! A warto było uczestniczyć w tym wykładzie. Dr Marta Hauschild przybliżyła nam zagadnienie debiutów w polskim kinie lat 60. i 70. Wykład pozwolił mi uporządkować wiedzę na temat „trzeciego kina polskiego”, przedstawicieli tego nurtu, bohatera filmowego i świata przedstawionego. Niektóre filmy omawiane w trakcie wykładu znajdują się w pakiecie Filmoteka Szkolna np. „Rysopis” Jerzego Skolimowskiego, „Iluminacja” i „Struktura kryształu” Krzysztofa Zanussiego czy „Żywot Mateusza” Witolda Leszczyńskiego. Warto zainteresować się tym okresem w naszej kinematografii, ponieważ filmy „trzeciego kina polskiego” z pewnością mogą zainteresować uczniów, gdyż były to filmy młodych, wybitnych reżyserów, którym udało się wykreować szczególny portret bohatera – buntownika żyjącego w świecie ukazanym w subiektywny sposób. Reżyserzy debiutujący w latach 60. i 70. stworzyli kino autorskie, które zachwyca oryginalną formą i interesującym obrazem rzeczywistości tamtych lat. Warto obejrzeć!

Ewa Magdziarz

Myślenie I Oglądanie

piątek, Styczeń 4th, 2013

Jak uczyć myślenia analitycznego z wykorzystaniem filmu?

Nic nowego, znowu będzie o filmie. Tym razem tekst inspirowany artykułem Jessici Keigen, amerykańskiej nauczycielki sztuki w gimnazjum.

Keigen pisze to, co zapewne już wiemy: kluczowe w wykorzystaniu filmów na lekcji jest to, aby nie kończyło się biernym oglądaniem, ewentualnie wypełnieniem karty pracy (dla zabicia wyrzutów sumienia nauczyciela). Trzeba zwrócić uwagę na to, aby uczniowie oglądali film aktywnie i, co dużo trudniejsze do osiągnięcia,  z zaangażowaniem.

Ale jak zainspirować uczniów do pracy i interpretacji filmów?

Jessica Keigen pisze o trzech etapach pracy z tekstem, które stosuje:

1)      Fakty – czyli kto, co, kiedy, gdzie?

2)      metody – czyli jak, po co?

3)      Skutki, analiza – co z tego wynika?

A film to przecież troszkę bardziej złożony tekst, który świetnie się nadaje, aby poćwiczyć analityczne, kompleksowe myślenie, przydatne później na różnych przedmiotach szkolnych i w różnych dziedzinach życia.

Etap pierwszy – fakty:

Jest to etap, jak pisze nauczycielka, analizy dosłownej, prowadzonej tylko na podstawie tego co widzieliśmy,  bez wysuwania wniosków. Keigen zwraca uwagę na to, że prosząc uczniów o analizę filmu, prosimy ich, aby zdefiniowali co reżyser starał się powiedzieć i zrobić, dzięki temu filmowi? Ale, aby tego dokonać warto zacząć od prostych pytań:

- kim są główni bohaterowie?

- z czyjego punktu widzenia opowiadana jest historia w filmie (czyja to jest opowieść)?

- co jest głównym tematem filmu, jaki jest jego nastrój?

- czy są jakieś wyraziste symbole i nawiązania?

- gdzie film był kręcony i jaki jest czas akcji?

- jaka jest podstawowa fabuła filmu?

Najlepiej zacząć ćwiczyć na krótkim fragmencie fragment filmu (również ze względu na czas jakim dysponujemy w szkole), który jednak stanowi całość lub film krótkometrażowy. Jako przykład może tu służyć jedna z 3 części filmu „Biegnij Lola, biegnij”.

YouTube Preview Image

Etap drugi, czyli jak?

Na tym etapie uczniowie zadają pytania o wybory dokonywane przed kamerą (całą oprawę) oraz o te dokonywane za kamerą, czyli dotyczące techniki kręcenia filmów.

Jeżeli chodzi o to, co przed kamerą, uczniowie zastanawiają się nad wpływem  kostiumów, charakteryzacji, planów filmowych. Aby naprowadzić uczniów na różne, bardziej kreatywne odpowiedzi i zwrócić uwagę na to, że nie wszystko jest tym czym się wydaje być na początku, Kiegens wybiera filmy z mniej oczywistymi tytułami. Przykładem może być (500)Days of Summer (polskie tłumaczenie nie przewiduje tej wieloznaczności tytułu i brzmi „500 dni miłości”).

YouTube Preview Image

Aby wprowadzić analizę formalną i zastanowić nad wyborami dokonywanymi za kamerą uczeń musi być wstanie przyjrzeć się wielu elementom składowym filmu. Wprowadź tyle pojęć filmowych ile uważasz za potrzebne, aby uczniowie mogli swobodnie rozmawiać o filmie. Skup się na kadrach, kątach kamery, planach, oświetleniu i dźwięku. To ułatwi pracę i pozwoli rozłożyć film na poszczególne elementy. Keigen do tego typu analizy formalne proponuje wykorzystać Obywatela Kana. W polskiej szkole pewnie lepiej byłoby poszukać czegoś bliższego uczniom.

Etap trzeci – co z tego wynika?

Możesz poprosić uczniów o krytyczną analizę filmów, zaczynając od różnych stron. Na przykład  zwróć uwagę na to, jakie rozwiązania formalne wykorzystuje reżyser, aby osiągnąć swój cel (co ułatwia, a co może utrudniać jego osiągnięcie). Można poprosić o porównanie filmu z tekstem źródłowym (książką, scenariuszem) oraz o zastanowienie się jak wizualizacja zmieniła interpretację treści.

A to są przykładowe pytania zaproponowane przez Kiegen, które mogą pomóc w analizie filmu

  • W jaki sposób reżyser manipuluje moimi uczuciami? Czy mu się to udało?
  • Jaki jest cel tego filmu? Czy ma czegoś nauczyć, jest czysto rozrywkowy,  zadziwia? Na ile mu się to udaje? Dlaczego?
  • Co wcześniej wiedziałem o tym temacie? Czy mogę i jak wykorzystać moją wiedzę, do interpretacji tego filmu?

Prosząc uczniów, aby się zastanowili nad wszystkimi aspektami tworzenia filmów (dźwięk, zdjęcia, scenariusz), namawiasz ich, aby aktywnie oglądali filmy.

Zaangażowanie uczniów jest jednym z głównych wyzwań nauczyciela (za równo polskiego, jak i amerykańskiego). Teraz bardziej niż kiedykolwiek, uczniowie potrzebują różnorodnych i dostępnych tekstów, aby wyćwiczyć umiejętności, których od nich oczekuje współczesny świat.  Jeżeli zaangażujemy do aktywnego udziału w lekcji wszystkich uczniów i zapewnimy im ciekawe doświadczenie, jest szansa, że zapamiętają je na długo po tym jak opuszczą twoje zajęcia.

tekst inspirowany artykułem:

Jessica Keigen, Using Film to Teach Common Core Skills, [w:] Education Week Teacher.

ACzet

css.php