Kurs internetowy w filmowym wydaniu

Już po raz 8 mamy zaszczyt zaprosić nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w internetowym kursie edukacji filmowej „Filmoteka Szkolna. Akcja!”.

Kurs rusza 11 marca. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 marca.

Kurs to 3,5 miesiąca spotkań na platformie internetowej CEO. Składa się on z 6 części podzielonych tematycznie, co ułatwia przyswajanie wiadomości w sposób systematyczny i uporządkowany. W pracy na kursie uczestników wspierać będą mentorzy, którzy przez cały czas trwania kursu będą utrzymywać kontakt z uczestnikami, pomagać w realizacji zadań oraz wskazywać drogę rozwoju.

Dowiecie się jak pracować z filmem na lekcji, realizować projekty filmowe, prowadzićDyskusyjny Klub Filmowy. Przypomnicie sobie również podstawowe informacje z historii kina oraz te dotyczące języka filmu. Kurs to gotowe rozwiązania, ale również kreatywna praca, nowe znajomości, wymiana doświadczeń na forum.

 

Posłuchajcie, co o kursie mówią jego absolwenci:

Kurs jest płatny 250 zł od osoby. Za kurs możesz zapłacić sam, opłatę może też wnieść szkoła, w której uczysz. Wszyscy nauczyciele, którzy ukończą kurs otrzymają zaświadczenia wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.). Aby wziąć udział w kursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Zakres tematyczny kursu:
1. Wiedza o filmie
 • ​Początki kina, narodziny gatunku
 • Krótka historia polskiego kina (na podstawie przykładów z Filmoteki Szkolnej)
 • Kino dokumentalne
 • Historia i ewolucja polskiej animacji
2. Język filmu
 • Podstawowe środki sztuki filmowej
 • Analiza języka filmowego
3. Metodologia pracy z filmem
 • Przegląd metody i technik dydaktycznych
 • Film na poszczególnych przedmiotach
4. Filmowe projekty edukacyjne
 • Jak wykorzystać metodę projektu w edukacji filmowej
 • Organizacja wydarzeń filmowych w szkole.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursu znajdziesz tutaj.

A jeżeli chcesz pomóc rozwinąć pasje swoim uczniom zgłoś ich na bezpłatny kurs internetowy dla uczniów Filmoteka Szkolna. Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Kurs składa się z części teoretycznej – dotyczącej historii kinematografii, ze szczególnym uwzględnieniem kina polskiego, oraz z części praktycznej, w której uczestnicy sami próbują swoich sił w roli krytyków filmowych bądź operatorów kamery. Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w grupie. W czasie kursu otrzymają wsparcie doświadczonego mentora, będą mieli także okazję do wymiany pomysłów, uwag i doświadczeń z innymi uczestnikami kursu na forum. W tym roku uczestników kursów będziemy też zachęcać do zakładania własnych filmowych blogów.

Dla kogo?

Na kurs zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych:

 • pojedynczych uczniów
 • grupy uczniów do 5 osób

Zgłoszenie na kurs powinno zostać wysłane przez nauczyciela – opiekuna ucznia bądź grupy uczniów uczestniczących w kursie. Zachęcamy do uczestnictwa grupy uczniów, których nauczyciel zgłosił się do kursu dla nauczycieli.

Z jednej szkoły mogą być zgłoszone 2 zespoły. (Istnieje możliwość przyjęcia większej liczby grup w ramach wolnych miejsc).

Jak zorganizowany jest kurs?

Kurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik/grupa otrzymuje  login i hasło dostępu. Materiał merytoryczny podzielony został na tzw. moduły (opracowane w formie prezentacji z załączonymi materiałami – tekstami, filmami, ćwiczeniami). Kurs Filmoteka Szkolna składa się z sześciu modułów. Po drugim module uczestnicy wybierają jedną z dwóch proponowanych ścieżek: „Warsztat krytyka filmowego” bądź „Warsztat młodego reżysera”.

Uczestnicy mają średnio 2 -3 tygodnie na zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w module oraz wykonanie proponowanych ćwiczeń, quizów i zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie.

Każdy moduł kończy się sprawozdaniem, do którego trzeba dołączyć efekty pracy (np. analizę wybranej sceny z filmu, relację z przeprowadzonej projekcji itp.) Każdy uczestnik/grupa ma ścisły kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. Ma również dostęp do sprawozdań innych kursantów. Przewidziane są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem).

Zakres tematyczny:

moduł I, II, III (dla wszystkich)

Wiedza o filmie:

 • początki kina, narodziny gatunku
 • krótka historia polskiego kina
 • kino dokumentalne (dla zainteresowanych)
 • historia i ewolucja polskiej animacji  (dla zainteresowanych)

​Język filmu

 • podstawowe środki sztuki filmowej

moduł IV, V, VI

„Warsztat krytyka filmowego”

 • analiza filmowych środków wyrazu
 • analiza ujęć i scen
 • krytyka filmowa, organizacja pokazów filmowych, jak dyskutować i debatować, szkolny dkf
 • recenzje filmowe

​”Warsztat młodego reżysera”

 • inspiracje filmowe
 • logline, treatment, scenariusz
 • praca z kamerą
 • montaż

Zaświadczenia:
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zaliczenie wszystkich modułów, aktywny udział w rozmowach na forum oraz oddanie pracy końcowej („Warsztat krytyka filmowego” – recenzja filmowa, „Warsztat młodego reżysera” – max. 5 minutowa etiuda).

Zgłoszenia
Nabór do kolejnej edycji kursu już ruszył. Liczy się kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj

Kurs rusza już 11 marca.

Informacji udziela:

Aleksandra Czetwertyńska (Koordynatorka projektu)
tel. 22 658 14 68; 22 659 62 03; 22 658 35 21wew. 113
e-mail: aleksandra.czetwertynska@ceo.org.pl

 

Aleksandra Czetwertyńska

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php