11. edycja Powiatowego Konkursu Filmowego

MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, już po raz jedenasty zorganizował Powiatowy Konkurs Filmowy „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. To święto kina, realizowane w ramach zadania Edukacja filmowa prowadzona przez Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy „Iluzjon”, finansowane jest m. in. ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Finał konkursu odbył się 12 kwietnia 2013 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych ufundowała dla laureatów nagrodę specjalną – akredytacje na 14. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.

Konkurs ma na celu m.in. popularyzowanie idei DKF i Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu. Uczestnicy XI Powiatowego Konkursu Filmowego przygotowali prace w dwóch kategoriach: praca filmowa/fotograficzna/fotokast na temat „Inspiracje Filmoteką Szkolną” i plakat do dowolnie wybranego filmu z dwóch zestawów: „Lektury szkolne na ekranie” i „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych”. Prace w pierwszej kategorii oceniali: Piotr Kotowski – wiceprzewodniczący PF DKF – przewodniczący jury, Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz Sławomir Kozyrski – montażysta TVP Lublin. Plakaty oceniali: Tadeusz Kiciński – pracownik Starostwa Powiatowego – przewodniczący jury, Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i Sławomir Kozyrski.
Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem – uczniowie wykonali na konkurs 73 prace. Szkoły, z których nadesłano prace, to: gimnazja z Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Rejowca, Siedlisk Drugich oraz szkoły z Krasnegostawu: gimnazja nr 1, nr 3 i nr 4 w Krasnymstawie, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespół Szkół Zawodowych nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące.
W pierwszej części uroczystości finałowej opiekun MDKF Ewa Magdziarz, wykorzystując prezentację multimedialną, zaprezentowała założenia programowe i aktualności Filmoteki Szkolnej. Następnie odbył się pokaz prac filmowych / fotograficznych / fotokastów na temat „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Uczestnicy uroczystości zwiedzali także wystawę plakatów filmowych nadesłanych na konkurs.
W kategorii praca filmowa/fotograficzna/fotokast pierwszą nagrodę zdobyli ex aequo Oliwia Zajączkowska i Karol Domański z II LO. W kategorii wiekowej uczniowie szkół gimnazjalnych nie przyznano pierwszej nagrody. Drugie miejsce w pierwszej grupie wiekowej zajęła Weronika Gwarda z Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie. W kategorii wiekowej uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie przyznano drugiej nagrody. Wyróżnienie otrzymała Kinga Jakubiec z Gimnazjum w Rejowcu.
W kategorii plakat filmowy I miejsce w pierwszej grupie wiekowej otrzymała Patrycja Marcinkowska z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie, w drugiej grupie wiekowej ex aequo: Anna Jaremek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie i Kamil Łyś z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Krasnymstawie. Drugie miejsce w pierwszej grupie wiekowa zajął Norbert Surowiecki z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie, w drugiej grupie wiekowej – ex aequo Anna Grzesiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie, Magdalena Krupa z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie i Krystian Basiński Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W kategorii wiekowej uczniowie szkół gimnazjalnych nie przyznano trzeciej nagrody. Trzecie miejsce w drugiej grupie wiekowej zdobyli ex aequo Kinga Radło z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie, Kinga Łaniewska z I Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie i Katarzyna Kulawiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody a nauczyciele prowadzący – podziękowania i upominki. Sponsorzy nagród to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta Krasnystaw, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Wydawnictwo STENTOR, Wydawnictwo DANTE Oficyna, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, tygodnik „Gala”, Czasopismo Artystyczne „Nestor” oraz sponsor indywidualny Marek Nowosadzki.
Na zakończenie finału konkursu odbyła się prezentacja prac laureatów. Publiczność obejrzała film Karola Domańskiego „Vanitas” zainspirowany „Ćwiczeniami warsztatowymi” Marcela Łozińskiego i fotokast „Łagodna” zainspirowany filmem animowanym Piotra Dumały. Uroczystość zakończyło wystąpienie wicestarosty Henryka Czernieja, w którym podkreślał znaczenie konkursu promującego sztukę filmową w edukowaniu młodego pokolenia. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki, który zaznaczył, że Powiatowy Konkurs Filmowy uwrażliwia młodych ludzi i wpływa na ich właściwy rozwój. Dyrektor II LO Anna Cichosz podziękowała organizatorom za przygotowanie konkursu a także sponsorom wspierającym to duże przedsięwzięcie edukacyjne. Anna Cichosz przypomniała, że od następnego roku szkolnego Ewa Magdziarz będzie realizowała w II LO autorski program z edukacji filmowej będącej istotnym elementem wykształcenia współczesnej młodzieży.

            
Zainteresowaniu konkursem filmowym niewątpliwie służy program Filmoteka Szkolna adresowany do szkół ponadpodstawowych w całej Polsce, który MDKF popularyzuje wśród uczniów a także nauczycieli Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego. „Iluzjon” aktywnie uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, proponując wiele ciekawych form realizacji filmowych przedsięwzięć.

                       

Ewa Magdziarz
opiekun MDKF „Iluzjon”
lokalny lider Filmoteki Szkolnej

 

 

 

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php