Premiera filmu dyplomowego „Fotografia”

„Fotografia” została zrealizowana z uczniami przez lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej i opiekuna MDKF-u działającego przy II LO w Krasnymstawie i KDK.Film to praca kończąca studia podyplomowe praktycznej edukacji „stART!” w Warszawskiej Szkole Filmowej w ramach programu Filmoteka Szkolna.

    Studia zakończyły się w grudniu 2013 r.  prezentacją filmów, które oceniali: kanclerz WSF Maciej Ślesicki, Aleksandra Czetwertyńska z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Wojciech Karabin z WSF i trzech opiekunów grup – m.in. Jarek Kupść. Film dyplomowy „Fotografia” był realizowany nie tylko z uczniami, ale także z nauczycielami z II LO – Moniką Adamczuk-Szamik, Beatą Ortyl i Markiem Nowosadzkim oraz z Piotrem Galińskim, który pracuje w Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie. Filmowy projekt był także wspierany przez dyrektora II LO Annę Cichosz i wiele osób, bez których nie byłoby tego filmu.

    Program uroczystości obejmował warsztaty „Analiza filmów dyplomowych zWarszawskiej Szkoły Filmowej” prowadzone przez Jarka Kupścia – opiekuna artystycznego projektu, reżysera kina niezależnego, absolwenta wydziału reżyserii szkoły filmowej w San Francisco.Zajęcia warsztatowe odbyły się w II LO w Pracowni Filmoteki Szkolnej. Wzięli w nich udział nauczyciele z różnych miejscowości – z Lublina, ze Świdnika i z Dukli, którzy także ukończyli studia podyplomowe „stART!”. W warsztatach uczestniczyli również nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum Nr 5 w Krasnymstawie, z Gimnazjum w Małochwieju Dużym, z I i II LO, z ZSP Nr 2 a także z SOSW.

    Premiera filmu dyplomowego „Fotografia” połączona z pokazem fragmentów filmów  Jarka Kupścia odbyła się w sali widowiskowej KDK. W uroczystości wzięło udział wielu gości, m. in.: wicestarosta krasnostawski Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, burmistrz Miasta Krasnystaw Andrzej Jakubiec, przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki. Program tej części spotkania obejmował prelekcję reżysera Jarka Kupścia i projekcję fragmentów jego filmów, premierowy pokaz „Fotografii” i making of „Ja z niczego robię coś”. Następnie w sali konferencyjnej KDK odbyło się spotkanie autorskie z opiekunem artystycznym i uczestnikami projektu. Jarek Kupść mówił o współpracy ze studentami studiów dziennych i podyplomowych, porównał także sposób pracy reżysera w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Rozmawiano również na temat kina niezależnego i filmu „Fotografia”. Reżyser podkreślał staranność w odtworzeniu realiów z okresu II wojny światowej i przemyślaną kompozycję „Fotografii”. Na widzach duże wrażenie zrobiła gra aktorska Marka Nowosadzkiego, który wcielił się w rolę kapitana Wehrmachtu. Filmowy bohater był wzorowany na Wilmie Hosenfeldzie – Niemcu, który w czasie okupacji uratował wielu Polaków i Żydów.

     Spotkanie autorskie zakończyły wystąpienia gości, którzy gratulowali Ewie Magdziarz z okazji premiery „Fotografii” i osiągnięć w zakresie edukacji filmowej. Głos zabrała także Anna Cichosz – dyrektor II LO – która zaprosiła na kolejne ważne wydarzenia filmowe w II LO: otwarcie Pracowni Filmoteki Szkolnej (19 marca br.), premierę filmu „To, czego nie widać” zrealizowanego w ramach 3. letniego projektu „Kręćmy film!” (5 kwietnia), finał XII Powiatowego Konkursu Filmowego „Inspiracje Filmoteką Szkolną” (11 kwietnia).

                                                                                                             Ewa Magdziarz

                                                                                                  opiekun MDKF „Iluzjon”

                                                                                             lokalny lider Filmoteki Szkolnej

foto 1       Premiera 4

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php