„Inspiracje Filmoteką Szkolną” w Krasnymstawie

XII PKF 1Organizatorem konkursu o zasięgu powiatowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną”  jest MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. Finał 12. edycji konkursu odbył się 11 kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych po raz kolejny ufundowała dla laureatów nagrodę specjalną – akredytacje na 15. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.Konkurs ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu oraz zainteresowanie młodzieżyśrodowiskiem lokalnym poprzez edukację filmową. Honorowy patronat objęli: starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz wiceprzewodniczący Rady PF DKF Piotr Kotowski. Uczestnicy XII Powiatowego Konkursu Filmowego przygotowali prace w dwóch kategoriach: praca filmowa/fotograficzna/fotokast na temat „Inspiracje Filmoteką Szkolną” lub plakat do filmu z Filmoteki Szkolnej wybranego z zestawienia podanego przez organizatora. Prace w pierwszej kategorii oceniali: Piotr Kotowski – wiceprzewodniczący PF DKF – przewodniczący jury, Natasza Ziółkowska-Kurczuk – reżyser i pracownik naukowy UMCS oraz Sławomir Kozyrski – montażysta TVP Lublin. Plakaty oceniali: Tadeusz Kiciński – pracownik Starostwa Powiatowego – przewodniczący jury, Joanna Szufnara – nauczyciel II LO i Sławomir Kozyrski. Zaproponowane kategorie spotkały się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie wykonali na  konkurs 94 prace, które zostały zgłoszone przez 20 nauczycieli. Szkoły, z których nadesłano prace, to: gimnazja z Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Krupego, Rejowca, Izbicy, Fajsławic oraz szkoły z Krasnegostawu: gimnazja nr 1, nr 3 i nr 4 w Krasnymstawie, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące.

W ramach pierwszej części uroczystości „Edukacja filmowa – Inspiracje Filmoteką Szkolną” odbyło się szkolenie dla nauczycieli i uczestników konkursu prowadzone przez lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej i opiekuna MDKF-u. Ewa Magdziarz, wykorzystując prezentację multimedialną,  przypomniała ogólne informacje dotyczące Filmoteki Szkolnej, szczegółowo przedstawiła aktualności programu i działania lokalnego lidera a także plany współpracy ze szkołami z powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu dotyczące edukacji filmowej  (m. in. otwarte zajęcia dla uczniów prowadzone w Pracowni Filmoteki Szkolnej czy miejską grę filmową). Następnie odbył się pokaz prac zgłoszonych na konkurs w kategorii: film/fotografia/fotokast na temat „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Wystawę wybranych plakatów filmowych nadesłanych na konkurs można było obejrzeć w holu KDK pod koniec uroczystości. W kategorii praca filmowa/fotograficzna/fotokast pierwszą nagrodę zdobył Damian Karczmarzyk z II LO. W kategorii plakat filmowy I miejsce zajęli Mateusz Jaremek z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie oraz Angelika Samoraj z II LO.

Na uroczystość finałową przybyli zaproszeni goście m. in.: Janusz Szpak – starosta krasnostawski, Piotr Kotowski – wiceprzewodniczący Rady PF DKF, Andrzej Jakubiec – burmistrz Miasta Krasnystaw, Marek Nowosadzki – przewodniczący Rady Powiatu, Edward Kawęcki – przewodniczący Rady Miasta oraz Anna Cichosz – dyrektor II LO w Krasnymstawie. Na zakończenie finału odbyła się prezentacja pracy filmowej „Krótki dramat” laureata Damiana Karczmarzyka z II LO, którego zainspirował film „Wesele” w reż. Andrzeja Wajdy. Zgromadzona publiczność obejrzała także „Sen o Krasnymstawie” -  filmik, który powstał w czasie warsztatów animacji zorganizowanych przez MDKF w listopadzie 2013 r.

To duże przedsięwzięcie filmowe, realizowane w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon”, finansowane jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Miasta Krasnystaw. Sponsorzy nagród to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Urząd Miasta Krasnystaw, Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Krasnostawski Dom Kultury, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Wydawnictwo STENTOR, Wydawnictwo DANTE Oficyna, „Rzeczpospolita”, Tygodnik „Gala”, Czasopismo Artystyczne „Nestor”, sponsor indywidualny Marek Nowosadzki oraz Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”.

Finał konkursu zakończyło wystąpienie starosty Janusza Szpaka, który podkreślał rolę edukacji filmowej w II LO i coraz szerszy krąg uczniów zainteresowanych sztuką filmową dzięki działalności MDKF-u. Następnie głos zabrał przewodniczący XII PKF 4Rady Miasta Edward Kawęcki, który przypomniał początki edukacji filmowej w II LO i rolę Piotra Kotowskiego w popularyzacji tej dziedziny sztuki w powiecie krasnostawskim. Dyrektor II LO Anna Cichosz podziękowała organizatorom konkursu oraz instytucjom i osobom wspierającym to duże przedsięwzięcie edukacyjne. Dyrektor szkoły przypomniała o realizacji przez Ewę Magdziarz autorskiego programu z edukacji filmowej. Podkreśliła również znaczącą rolę, jaką spełnia w tej edukacji – jedyna w województwie lubelskim – Pracownia Filmoteki Szkolnej sfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.       

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lokalny lider Filmoteki Szkolnej

  PKF 2XII PKF 3XII PKF 5     

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php