13. Powiatowy Konkurs Filmowy w Krasnymstawie rozstrzygnięty

Organizatorem konkursu „Inspiracje Filmoteką Szkolną” jest MDKF „Iluzjon”, działający przy II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury. To przedsięwzięcie filmowe, realizowane w ramach zadania Edukacja filmowa „Iluzjon”, finansowane jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie i Urzędu Miasta Krasnystaw. Finał konkursu odbył się 17 kwietnia 2015 r. w sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych po raz kolejny ufundowała dla laureatów nagrodę specjalną – akredytacje na 16. Letnią Akademię Filmową w Zwierzyńcu.

W celu przygotowania do konkursu w pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO odbyły się dwa spotkania. 20 lutego warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną – analiza plakatów filmowych” prowadziła  Ewa Magdziarz. 27 lutego na warsztatach Piotr Kotowski wiceprzewodniczący Rady PF DKF analizował filmy z Filmoteki Szkolnej oraz projekty prac filmowych, fotograficznych i fotokastów.

Uczestnicy XIII Powiatowego Konkursu Filmowego przygotowali prace w dwóch kategoriach: praca filmowa/fotograficzna/fotokast na temat „Inspiracje Filmoteką Szkolną” lub plakat do filmu z Filmoteki Szkolnej wybranego z zestawienia podanego przez organizatora. Uczniowie wykonali na  konkurs 84 prace, które zostały zgłoszone przez 20 nauczycieli.

XIII PKF pierwsze   XIII PKF drugie blpg  XIII PKF 1

W ramach pierwszej części uroczystości finałowej odbyły się warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną, cz. II” prowadzone przez lokalnego lidera Filmoteki Szkolnej i opiekuna MDKF-u Ewę Magdziarz oraz warsztaty „Analiza prac filmowych / fotograficznych / fotokastów – inspiracje Filmoteką Szkolną”, cz. II prowadzone przez Piotra Kotowskiego – przewodniczącego jury. Ewa Magdziarz przedstawiła aktualności programu i działania lokalnego lidera, przykładowe projekty filmowe a także plany współpracy ze szkołami z powiatu krasnostawskiego i Krasnegostawu dotyczące projektów filmowych, m. in. zajęcia dla uczniów w Pracowni Filmoteki Szkolnej, filmową grę miejską, nocny maraton filmowy, letni projekt „Kręćmy film!”. Po pokazie prac zgłoszonych na konkurs w kategorii: film/fotografia/fotokast Piotr Kotowski wypowiedział się na ich temat, zwracając uwagę na dojrzałość zgłoszonych projektów. W niektórych pracach chwalił koncepcję, autorską wypowiedź, w innych nietypową formę albo ciekawe połączenie muzyki i obrazu. Przestrzegał przed realizacją fabuły. Radził, aby szukać prostej formy, która najlepiej sprawdza się nie tylko w uczniowskich projektach. Praca nie może być prostym naśladownictwem, imitacją, ma być twórcza. Przewodniczący jury wskazał także najpoważniejsze błędy: brak pomysłu, streszczanie oryginału, brak równowagi między muzyką a obrazem.

W kategorii praca filmowa/fotograficzna/fotokast pierwszą nagrodę ex aequo zdobyli Jakub Kopańko z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie oraz gimnazjalistki Łucja Staszak i Weronika Chrząszcz z Koła Fotograficzno-Filmowego przy KDK. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajęli pierwsze miejsce, to Oliwia Zajączkowska z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie oraz Maciej Kamieniak z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. W kategorii plakat filmowy I miejsce w pierwszej grupie wiekowej zajęły ex aequo Agata Korszla z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej i Ilona Roman z Gimnazjum nr 4 w Krasnymstawie oraz Jakub Zborowski z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie.

Na zakończenie finału odbyła się prezentacja prac laureatów: filmu „Podróż” Jakuba Kopańki, animacji „Carpe diem” Łucji Staszak i Weroniki Chrząszcz, pracy fotograficznej „Połączenie” Oliwii Zajączkowskiej oraz filmu „Duszy krzyk niemy” Macieja Kamieniaka. Wystawę nagrodzonych plakatów filmowych można było obejrzeć w holu KDK.

Ewa Magdziarz – opiekun MDKF „Iluzjon”, lokalny lider Filmoteki Szkolnej

XIII PKF 2    XIII PKF 3    Image00036

 

Image00034   Image00035   Image00039

 

Leave a Reply

 

*

CommentLuv badge
css.php