Archive for the ‘gdzie się dokształcać’ Category

Kurs internetowy rusza już w październiku

środa, Wrzesień 4th, 2013

Kurs internetowy ma za zadanie wspierać nauczycieli w realizacji lekcji i projektów filmowych w sposób aktywny, ciekawy, angażujący uczniów. W czasie kursu uczestnicy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz metodyczne z zakresu edukacji filmowej. Działania polecamy szczególnie ze względu na zmieniającą się Ustawę o Systemie Oświaty. Nowa treść podstawy programowej kształcenia ogólnego stwarza więcej miejsca na aktywnie praktykowaną edukację filmową.

 

 

Zaproszenie na kurs „Filmoteka Szkolna. Akcja!” from Webmaster CEO on Vimeo.

 

 

Zalety kursu:
Praktyczne działania - możliwość natychmiastowego wykorzystania nowych rozwiązań w praktyce szkolnej,
Indywidualny kontakt – motywująca opieka mentorska w czasie całego kursu,
Dzielenie się doświadczeniami i sprawdzonymi dobrymi praktykami z opiekunami i innymi uczestnikami kursu,
Wybór czasu, sposobu pracy, materiałów i zadań, który sprawia, że uczestnik uczy się dokładnie tego, co jest mu potrzebne.
Dla kogo ten kurs:
W każdej szkole ponadpodstawowej znajduje się pakiet filmów Filmoteka Szkolna . Można go wykorzystać na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, a także w czasie zajęć artystycznych, filozofii, czy etyki. Film może stać się także świetnym tematem do dyskusji na godzinie wychowawczej i zajęciach pozalekcyjnych. Dlatego na kurs internetowy Filmoteka Szkolna zapraszamy nauczycieli, ale także wychowawców, bibliotekarzy oraz osoby prowadzące w szkołach zajęcia pozalekcyjne – wszystkich, którzy są gotowi sięgnąć po filmy i wykorzystać je w praktyce szkolnej!
Jak zorganizowany jest kurs?
Kurs prowadzony jest za pośrednictwem platformy internetowej. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny login i hasło dostępu. Materiał merytoryczny podzielony został na tzw. moduły (opracowane w formie prezentacji z załączonymi materiałami – tekstami, filmami, ćwiczeniami).
Kurs Filmoteka Szkolna składa się z sześciu modułów. Uczestnicy mają średnio 2 tygodnie na zapoznanie się z materiałami prezentowanymi w module oraz wykonanie proponowanych zadań. Z platformy mogą korzystać w dowolnym czasie.
Stopniowo wprowadzani są w kluczowe zagadnienia związane z edukacją filmową. Otrzymują materiały dydaktyczne i wskazówki do zastosowania w pracy w szkole. Podczas trwania modułu wypróbowują w praktyce nowe umiejętności i wiedzę.
Wnioski wynikające z zastosowania umieszczają w sprawozdaniu, które publikują na platformie kursu pod koniec trwania modułu. Każdy uczestnik ma ścisły kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego sprawozdania. Ma również dostęp do sprawozdań innych kursantów. Przewidziane są także inne sposoby interakcji (forum, rozmowa z mentorem).
Zakres tematyczny kursu:
1. Wiedza o filmie
 • ​Początki kina, narodziny gatunku
 • Krótka historia polskiego kina (na podstawie przykładów z Filmoteki Szkolnej)
 • Kino dokumentalne
 • Historia i ewolucja polskiej animacji
2. Język filmu
 • Podstawowe środki sztuki filmowej
 • Analiza języka filmowego
3. Metodologia pracy z filmem
 • Przegląd metody i technik dydaktycznych
 • Film na poszczególnych przedmiotach

 

4. Filmowe projekty edukacyjne
 • Jak wykorzystać metodę projektu w edukacji filmowej
 • Organizacja wydarzeń filmowych w szkole.
Uczestnicy otrzymują gotowe materiały do wykorzystania w szkole:
 • scenariusze lekcji na wszystkie przedmioty
 • prezentacje .ppt i Prezi wzbogacone o zdjęcia i kadry z filmów
 • dostęp do materiałów filmowych, scen do analizy itp.
 • materiały instruktażowe dotyczące np. produkcji własnych materiałów filmowych, organizacji dyskusyjnych klubów filmowych.
 • Po zakończeniu kursu każdy z uczestników otrzyma publikację pt.”Filmoteka Szkolna. Materiały pomocnicze dla nauczycieli” z dołączoną płytą DVD.
Czas trwania kursu:
Kurs trwa 3,5 miesiąca.
Zaświadczenie:
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.
Zgłoszenia:
Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA. Nabór potrwa do wyczerpania miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłaszenia przyjmujemy do 27 września.
Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KURSU
Koszt:
Udział w kursie jest odpłatny i kosztuje 250zł (płatność za udział nauczyciela w kursie może dokonać szkoła – prosimy o zaznaczenie przy zgłoszeniu, na kogo wystawić fakturę).
Kurs częściowo dofinansowany jest ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Płatność:
Prosimy o wpłaty dopiero po otrzymaniu faktury. W tytule przelewu prosimy wpisać numer faktury.
Dane do przelewu:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A., IX Oddział w Warszawie, 18 1090 1883 0000 0001 1276 6334
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko kursanta, nr faktury………………………..Opłata za kurs internetowy Filmoteka Szkolna – edycja IX
Informacji udziela:
Aleksandra Czetwertyńska (Koordynatorka projektu)
tel. 22 658 14 68; 22 659 62 03; 22 658 35 21 wew. 110
To już IX edycja kursu. Zobacz, co o kursie sądzą jego absolwenci – kliknij TUTAJ

Edukacja z wyobraźnią

sobota, Kwiecień 27th, 2013

 

Nauczyciele z Janowa Lubelskiego uczestniczyli w warsztatach kreatywnego pisania tekstów, które odbyły się 22 kwietnia 2013 w Janowskim Ośrodku Kultury.

Było to kolejne przedsięwzięcie dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Zajęcia prowadziły panie Katarzyna Wasyl, animatorka kultury w miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli oraz Emilia Żuber, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Zawodowych.
Katarzyna Wasyl wykorzystała oryginalny pomysł tworzenia krótkich wypowiedzi zainspirowanych filmem „Gadające głowy” w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Zastosowana podczas warsztatów metoda pracy bazuje na holenderskim wzorcu Leosje (więcej informacji na ten temat na stronie www.loesje.pl). Polega ona na tworzeniu plakatów z krótkimi hasłami, które pobudzają do refleksji, niosą pozytywne przesłanie, pozwalają interpretować się na wiele różnych sposobów. Największą zaletą tak powstałych tekstów jest to, że krytykują bez osądzania i unikają moralistycznego tonu.
Zdobyta wiedza pozwoli nauczycielom uatrakcyjnić zajęcia z języka polskiego i języków obcych, wiedzy o kulturze oraz godziny wychowawcze.

 

PISF dofinansowuje warsztaty

sobota, Kwiecień 6th, 2013

Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał dofinansowanie Janowskiemu Ośrodkowi Kultury na realizację projektu „Warsztaty filmowe dla nauczycieli i uczniów”. Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży z powiatu janowskiego.

Już w połowie kwietnia odbędzie się 24-godzinny maraton fotograficzny dla młodzieży z janowskich szkół ponadgimnazjalnych. Projekt obejmuje również warsztaty operatorskie i montażowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz skierowane do nauczycieli warsztaty kreatywnego pisania tekstów inspirowane filmem z pakietu Filmoteka Szkolna.

Warsztaty i ćwiczenia będą prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. Nie zabraknie konkursów fotograficznych i filmowych dla młodzieży oraz mieszkańców powiatu janowskiego. Zgłoszone do konkursów prace zostaną zaprezentowane widzom podczas Festiwalu Artystów Filmu i Telewizji, który odbędzie się w Janowie Lubelskim w lipcu.

Studia podyplomowe stART!

niedziela, Marzec 24th, 2013

Świetna propozycja dla nauczycieli! Studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Filmowej – w tym roku bezpłatne! Zaczęliśmy 2 lutego, kończymy w grudniu 2013 r. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. StART! – to kolejna, fantastyczna propozycja Filmoteki Szkolnej – programu realizowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej we współpracy m. in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na studia zostało przyjętych 45 nauczycieli, którzy pracują w trzech grupach. Odbyło się już pięć zjazdów. Każde spotkanie to kolejna solidna dawka wiedzy i nowe doświadczenia. Nauczyć można się naprawdę dużo! Najważniejsze dla mnie są umiejętności praktyczne. Wystarczy wymienić kilka przykładów zajęć, aby przekonać się, że ta propozycja kształcenia dla nauczycieli jest kompleksowa i profesjonalna. Dr Maciej Ślesicki prowadził zajęcia na temat analizy filmu pod względem technicznym i artystycznym. Prof. Krzysztof Zanussi mówił o teatrze jako źródle twórczej aktywności. Istotę projektów filmowych i teatralnych omówiła Anna Czerwińska. Natomiast źródła dofinansowania projektów edukacyjnych przedstawiła Iga Kazimierczyk. Zajęcia poświęcone pisaniu scenariuszy prowadziła Agnieszka Kruk. Podstawy sztuki operatorskiej przedstawił nam Wojciech Rawecki. Z poszczególnymi grupami pracują Marek Brodzki, Jarosław Kupść i Maciej Prykowski. Na warsztatach uczymy się obsługiwać kamerę, wykorzystywać źródła światła, nagrywać dźwięk czy organizować plan filmowy. Następne zajęcia będą poświęcone montażowi. Z tych ogólnych informacji wynika, że studia podyplomowe mają przygotować nauczycieli do praktycznego wykorzystania edukacji filmowej. Dodam jeszcze, że praca dyplomowa będzie polegała na zrealizowaniu z uczniami projektów filmowych, które zostaną zaprezentowane na zakończenie naszej edukacji w Warszawskiej Szkole Filmowej.

       

Ewa Magdziarz

Konferencja Filmoteka Szkolna i…

niedziela, Marzec 24th, 2013

Dnia 5 marca 2013 r. w OKiSz Resursa Obywatelska w Radomiu odbyła się konferencja dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Filmoteka Szkolna i inne projekty edukacyjne”. Uroczystość współorganizowali: I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, a partnerami byli: Polski Instytut Sztuki Filmowej i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Konferencję otworzył wykład Pani dr Agnieszki Morstin z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Nowe polskie filmy o historii wobec tradycji rodzimego kina. Prelegentka oparła swoje rozważania na filmach: „Katyń” w reż. Andrzeja Wajdy, „Róża” w reż. Wojciecha Smarzowskiego i „Obława” w reż. Marcina Krzyształowicza. Nawiązała również do filmu Władysława Pasikowskiego „Pokłosie”.

Po wykładzie inauguracyjnym wystąpiła Pani Agata Sotomska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z prezentacją projektu Filmoteka Szkolna. Przedstawiła platformę, która udostępnia filmy z pakietu Filmoteka Szkolna nauczycielom i uczniom. Pokazała funkcje aplikacji, pozwalające na wycinanie fragmentów filmów, projektowanie własnej lekcji opatrzonej pikiem audiowizualnym.

Filmoteka Szkolna w ramach Koalicji dla Edukacji Filmowej współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. Przybyły do Radomia prezes stowarzyszenia, Pan Maciej Jakubczyk, zaprezentował cele i zakres projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, zaznaczając, że projekt już drugi rok realizowany jest w OKiSz Resursa. Zachęcił zgromadzonych nauczycieli do włączenia się do projektu od nowego roku szkolnego. Współkoordynatorka, Anna Równy, przedstawiła propozycje programowe na rok szkolny 2013/2014, zaznaczając, że będą one korelowały z nową podstawą programową w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przypomniała, że 9 projekcji, które odbywają się od października do czerwca, poprzedzone są prelekcją edukatora filmowego, nauczyciele zaś otrzymują materiały metodyczne (analizę filmoznawczą, scenariusze lekcji z wykorzystaniem danego tytułu filmu).

Po części wykładowo – prezentacyjnej nauczyciele odbyli warsztat na temat: Propozycje wykorzystania zasobów Internetu w realizacji treści podstawy programowej z zakresu edukacji filmowej. Warsztat poprowadziła Anna Równy, nauczyciel I LO im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, edukator filmowy i medialny. Przedstawiła informacje na temat miejsca edukacji filmowej w nowej podstawie programowej przedmiotów humanistycznych, propozycje stron internetowych, udostępniające bezpłatne i legalne zasoby do wykorzystania na lekcjach. Odniosła się do konkretnych przykładów, popartych scenariuszami metodycznymi własnego autorstwa.

Elżbieta Zawodnik, doradca Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli podsumowała konferencję. Kończąc część merytoryczną, Anna Równy podziękowała zgromadzonym gościom i zaprosiła na film, udostępniony dzięki uprzejmości Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nauczyciele mieli okazję obejrzeć „Pana Tadeusza” w reż. Ryszarda Ordyńskiego z 1928 r. w wersji zrekonstruowanej cyfrowo.

W czasie, kiedy nauczyciele uczestniczyli w konferencji na Sali Widowiskowej, ich uczniowie na Sali Kameralnej odbywali warsztaty filmowe po opieką Pana Jarosława Basaja, polonisty z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Obejrzeli również prezentacje, ukazujące dokonania uczniów I LO im. Mikołaja Kopernika i ZSB w Radomiu w zakresie edukacji filmowej i relacje z udziału w kursie internetowym Filmoteka Szkolna. Akcja! i Festiwalu Filmoteka Szkolna. Uczniowie zaprezentowali zrealizowane przez siebie filmy.

W konferencji „X Muza w nowej podstawie programowej” wzięło udział 60 nauczycieli i 60 uczniów z Radomia i terenów byłego województwa radomskiego, a także z Warszawy.

Anna Równy

Znalezione w Internecie

piątek, Marzec 22nd, 2013

Na przeglądaniu Internetu potrafimy spędzić długie godziny. Często jest to jedynie pewna forma rozrywki, relaksu i/lub zabicia czasu. Czasem jednak aktywnie poszukujemy czegoś co jest nam potrzebne. Paradoksalnie najpewniej to, czego potrzebujemy znajdziemy przypadkiem podczas leniwego surfowania, niż wtedy, kiedy jesteśmy faktycznie na takim celu skoncentrowani – ale takie są uroki burzliwego morza informacji jakim jest sieć.

Dziś jednakże udało się nam wyłowić dwie perełki i pragniemy zachęcić do przyjrzenia im się bliżej.

Pierwsza strona to bardzo przydatny i na bieżąco aktualizowany serwis zawierający wszelakie informacje o dostępnych konkursach, między innymi o tych, które interesują nas przede wszystkim – czyli konkursach filmowych. Aktualne Konkursy – Konkursy Filmowe

Zdolni, młodzi filmowcy na pewno znajdą tam coś, co ich zainteresuje, natomiast perspektywa rywalizacji i ewentualnych nagród z pewnością zmobilizuje do działania.

Z kolei druga strona ma już swoje lata i od pewnego czasu dryfuje bez sternika w internetowym morzu informacji. Jest to porzucony niestety i już od kilku lat nieaktualizowany blog. Tym cenniejsze stają się zebrane na nim informacje, gdyż nie wiadomo kiedy całkiem zniknie on z sieci. Niektóre odnośniki już nie działają, jednakże warto poświęcić trochę czasu, by zapoznać się z materiałami zgromadzonymi na blogu FILM W EDUKACJI.

Żeby nie być gołosłownym i zachęcić do dokładniejszego przyjrzenia się tej stronie, poniżej zamieszczamy kilka wybranych linków:

Początki wychowania filmowego

Edukacja filmowa dzieci

Jak wykorzystać film na zajęciach lekcyjnych

Cyfrowe filmy wideo jako narzędzia edukacji

Trudy stanu wojennego – Jak wykorzystać film w edukacji historycznej

Rola filmu i telewizji w popularyzowaniu sztuk pięknych


Edukacja filmowa w zintegrowanej Europie
Filmowa edukacja Apple

Film a zachowania dzieci

Film dydaktyczny na zajęciach z wychowania umysłowego

Film w edukacji szkolnej

Zastosowanie filmu w nauczaniu fizyki

Jeśli w przyszłości celowo, bądź przypadkiem, zdarzy się nam odwiedzić inne strony pomocne w naszych filmowych zmaganiach i pobudzające tę pasję to na pewno się nimi podzielimy.  A może wy też znacie jakieś zakamarki Internetu, którymi chcielibyście się podzielić?

.

Piotr Rzeńca

css.php