LITERATURA

 

 1. Encyklopedia kina, red. Lubelski T., Biały Kruk, Kraków 2003.
 2. Historia filmu polskiego, red. Marszałek R., Warszawa 1985.
 3. Historia filmu polskiego 1957-1961, red. Toeplitz J. , WAiF, Warszawa 1980 (tom IV).
 4. Kino bez tajemnic, red. Sitarski P, Nurczyńska-Fidelska E., Klejsa K, Kłys T., Stentor, Warszawa 2009.
 5. Leksykon polskich filmów fabularnych, red. Słodowski J. Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 1996.
 6. Most. Film. Przewodnik dla licealistów, red. Żmichowska B. ,Ziębik, K. ,Stentor, Warszawa 2007.
 7. Szkoła polska- powroty, red. Nurczyńska-Fidelska E., Stolarska B., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
 8. Współczesna kinematografia polska, red. Chociłowski J. , Polonia, Warszawa 1962.
 9. Bernacki B., Wiśniewska M. , Wyszyńska E. , Propozycje filmowe. Scenariusze lekcji (płyta CD) dodatek do: Język Polski. Literatura i nauka o języku, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2002.
 10. Drabarek B., Rowińska I, Dzieło filmowe jako tekst kultury, Mac Edukacja, Kielce 2006.
 11. Dondziłło C., Młode kino polskie lat siedemdziesiątych, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.
 12. Hendrykowska M., Kronika kinematografii polskiej 1895 – 1997, Ars Nova, Poznań 1999.
 13. Helman A., Pitrusa A., Podstawy wiedzy o filmie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk  2008.
 14. Janicki S., Film polski od A do Z, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1973.
 15. Katz S. D., Reżyseria filmowa ujęcie po ujęciu, Laterna Magica, Warszawa 2007.
 16. Kosecka B., Kubisiowska K., Lektury na ekranie, w serii Znak dla szkoły, Znak, Kraków 1999.
 17. Kowalczyk – Śliwerska J., Popiel-Popiołek E, Szkolne spotkania z X muzą. Wybór konspektów lekcji języka polskiego w szkole podstawowej, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 1995.
 18. Kowalczyk – Śliwerska J., Popiel – Popiołek E., Szkolne spotkania z X Muzą, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce 1995.
 19. Lewandowski J. F., 100 filmów polskich, Videograf II, Katowice 1997.
 20. Lubelski T., Historia polskiego kina, Videograf II, Katowice 2008.
 21. Michałek B., Szkice o filmie polskim, WAiF, Warszawa 1960.
 22. Newton D., Gaspard J., Jak się robi film. Kompletny poradnik dla wszystkich, marzących o realizacji własnego filmu!, Warszawska Szkoła Filmowa, Warszawa 2007.
 23. Nurczyńska – Fidelska E., Analiza i interpretacja dzieła filmowego w szkole. Warunki i podstawowe zasady metodyczne, [w:] Edukacja filmowa w szkole podstawowej i średniej, red. J. Koblewska i M. Butkiewicz, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 24. Nurczyńska – Fidelska E., Edukacja filmowa na tle kultury literackiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1989.
 25. Nurczyńska – Fidelska E., Parniewska B., Popiel – Popiołek E., Ulińska H., Film w szkolnej edukacji humanistycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1993.
 26. Płażewski J., Język filmu, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982.
 27. Regiewicz A., Dialog filmu z literaturą, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2006.
 28. Schabenbeck M. , Format scenariusza filmowego, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2008.
 29. Szczepańska E., Edukacja filmowa w szkole, eMPi2, Poznań 2001.
 30. Wajda A., Kino i reszta świata, Znak, Kraków 2000.
 31. Werner A., To jest kino, Stentor, Warszawa 1999.
 32.  Werner A., Polskie, arcypolskie,  Polonia, Londyn 1987.
 33. Zonn L., O montażu w filmie, Centrum Animacji Kultury, Poznań 2001.

 

css.php