STRONY O EDUKACJI FILMOWEJ I MEDIALNEJ

Edukacja filmowa

Głównym celem strony jest dostarczenie wiedzy filmoznawczej i informacji na temat najnowszych tendencji edukacyjnych. Na stronie można znaleźć: scenariusze lekcji filmowych, tropy interpretacyjne, związki z podstawą programową, analizy warsztatowe, słownik terminów filmowych, instruktaż korzystania z kamer wideo i programów montażowych, bazę informacyjną dotyczącą edukacji filmowej, wykaz form doskonalenia zawodowego, festiwali i imprez filmowych. Strona internetowa powstała w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja +”. Realizatorem projektu jest Filmoteka Narodowa.

 

Edukacja FILMOWA – KURS NA KINO

Wszystkim uczniom i nauczycielom polecamy nowy portal poświęcony edukacji filmowej. Znajdziesz tam wiele atrakcyjnych materiałów poświęconych klasyce kina światowego i polskiego opracowanych w formie kursu on-line, scenariuszy lekcji oraz artykułów. Portal powstał w ramach projektu „Kurs na Kino” realizowanego ze środków unijnych przez Agencję Pro Cinema w Łodzi. Wszystkie materiały i teksty zamieszczone na portalu przygotowane zostały we współpracy z łódzką szkołą filmową, Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej i Filmoteką Narodową.

 

Kina studyjne

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych, która od lat stawia sobie za zadanie promowanie najlepszych dzieł sztuki filmowej i zrzesza kina na terenie całego kraju, nie jest obojętna na relację kino – szkoła. Dlatego też, przy pomocy zespołu filmoznawców i pedagogów, Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych podjęła akcję edukacyjną skierowaną do szkół. Strona Sieci Kin Studyjnych prezentuje ofertę edukacyjną poszczególnych kin studyjnych w kraju.

 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Strona Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, na której prezentowana jest oferta edukacyjna stowarzyszenia oraz wszystkie projekty skierowane do szkół i młodzieży.

 

EDUNEWS.PL

Portal o nowoczesnej edukacji wykorzystującej nowe narzędzia, na którym prezentowane są dobre pomysły, które sprawdzają się w polskich lub zagranicznych szkołach i uczelniach oraz organizacjach pozarządowych działających w obszarze edukacji.

 

Enauczanie.com

Przedstawia nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne. Jest niekomercyjnym serwisem, na którym umieszczać swoje artykuły może każdy, kto jest otwarty na technologie Społecznego Internetu, ma bardzo konkretne pomysły, rady, sprawdzone sposoby związane z tytułową tematyką, chce się nimi podzielić. Dzięki serwisowi można poznać takie narzędzia edukacyjne jak prezi, webquesty, e-portfolia itp.

 

Narodowy Instytut Audiowizualny
Na tej stronie Narodowy Instytut Audiowizualny udostępnia narzędzia, które pokazują, jak sprawnie poruszać się w świecie informacji oraz w jaki sposób można wykorzystywać media, aby stanowiły pomoc w zdobywaniu wiedzy. Znajduje się tu także duży zbiór materiałów audiowizualnych oraz inspiracje, pomysły, podpowiedzi na temat tego, jak kręcić własne filmy, nagrywać audycje, pisać reportaże, produkować muzykę i korzystać z nowych mediów.

css.php