Trochę o Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie jest jednym z najstarszych muzeów na terenie Warmii i Mazur.
Siedzibą Muzeum stał się na długie lata budynek dawnego aresztu przy ul Powstańców Warszawy 1. Powierzchnia wystawowa liczyła zaledwie 116 m2. W 1948 r. zbiory Muzeum po raz pierwszy zostały udostępnione dla zwiedzających. W maju 1967 r. Muzeum przeniesiono do pomieszczeń znajdujących się w odbudowanym zamku krzyżackim.

Od wielu lat Muzeum, poza wykonywaniem zadań statutowych takich jak gromadzenie zbiorów związanych z dziejami regionu, organizacja wystaw i edukacja regionalna, realizuje programy badawcze i edukacyjne finansowane również z funduszy przyznawanych przez Ministerstwa i agendy rządowe oraz z innych funduszy, także z Unii Europejskiej.

 

Nauka.

Wojciech Kętrzyński- mądry, uczony. Jak wyglądała jego nauka?

Swoją naukę zaczął w latach 1849-1853. Przebywał wtedy w  Domu Sierot po Wojskowych w Poczdamie. W dwa lata, od 1853 do 1855, zrobił pięcioletni kurs progimnazjum w Lecu (Giżycko) a następnie Gimnazjum w Rastemborku (Kętrzyn). W 1859 r. zdał egzamin maturalny i 13 października tegoż roku rozpoczął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Albertyna w Królewcu. Dzięki studiom historycznym poznał przeszłość własnego rodu. Przekonał się, że był on od wieków polski i szlachecki. W 1856 r. z listu od siostry dowiedział się też o swoim polskim pochodzeniu i dawnym nazwisku rodowym „Kętrzyński”. Złożył wówczas wniosek do władz uniwersyteckich i urzędowo przeprowadził zmianę imienia i nazwiska z „Adalbert von Winkler ” na „Wojciech von Kętrzyński”.

Co w gazetce szkolnej…

Oto informacje i zdjęcia, które umieściliśmy w jednej z gablot naszej szkoły.

 

Kętrzyński Wojciech (1838-1918) – polski historyk, publicysta, bibliotekarz i folklorysta. Uczestnik powstania styczniowego, działacz na rzecz polskości Mazur. W 1872 założył tajne Towarzystwo Mazurskiej Inteligencji Ludowej, w 1881 Komitet Niesienia Pomocy Mazurom. Długoletni dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.W swojej pracy badawczej zajmował się głównie dziejami ludności Mazur, badał źródła, zapisywał zwyczaje, obrzędy oraz pieśni Mazurów. Opublikował ponad 200 dzieł, rozpraw i artykułów z zakresu historii i etnografii Pomorza, Warmii i Mazur, osadnictwa i nazewnictwa polskiego w Prusach. Jego nazwiskiem w 1946 nazwano miasto Kętrzyn (wcześniej Rastenburg) w województwie warmińsko-mazurskim.

 

 

Daliśmy także opracowania etnologa, które są już w poprzednim wpisie.

Ważniejsze opracowania Wojciecha.

 • W 1868 r. opublikował w „Dzienniku Poznańskim” artykuł „O Mazurach”, który był później publikowany w wersji rozszerzonej.
 • W 1876 r. we Lwowie w „Przewodniku Naukowym i Literackim” zamieszczono „Szkice Prus Wschodnich”
 • W 1879 r. we Lwowie,  ” Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich, Wschodnich i Pomorza wraz z ich przezwiskami niemieckimi” 
 • W 1880 r. we Lwowie w ” Przewodniku Naukowym i Literackim” zamieszczono „Gazeta polska z początku XVIII w.” 
 • W 1883 r. wydał zbiór ” Aus dem Liederbuch eines Germanisierten( 1854-1862)”
 • W 1882 we Lwowie, „O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich” 
 • W 1903 r. w Petersburgu wydano w „Kraju”” O powołaniu Krzyżaków przez księcia Konrada” 

+ W galerii oś z opracowaniami!

Podstawowe informacje.

 • Data i miejsce urodzenia: 11 lipca 1838 Giżycko
 • Imię i nazwisko przy urodzeniu: Adalbert von Winkler
 • Narodowość: polska
 • Pracodawca: dyrektor w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
 • Rodzice: Józef Winkler, Eleonora z domu Raabe
 • Zawód: historyk
 • Data i miejsce śmierci: 15 stycznia 1918 Lwów
 • Miejsce spoczynku: Cmentarz Łyczakowski