Szkolny Festiwal 2.0

Ostatnim etapem udziału naszej szkoły w programie Szkoła z klasą 2.0 było podsumowanie realizacji zadań oraz zorganizowanie Szkolnego Festiwalu 2.0, którego celem było zapoznanie całej społeczności uczniowskiej z przebiegiem i rezultatami naszej pracy. Aby dobrze przygotować festiwal, nauczyciele wraz z dyrektorem i koordynatorem odbyli spotkanie, aby ustalić termin i opracować koncepcję i program festiwalu. Nauczyciele biorący udział w programie podzielili się zadaniami, które wykonywali wraz z uczniami.

Wspólnie ustalono, że festiwal odbędzie się 1 czerwca 2016. Termin nie został wybrany przypadkowo. Dzień Dziecka to dobry moment, aby podkreślić kreatywność i zaangażowanie uczniów. I tak jak postanowiliśmy, Szkolny Festiwal 2.0. odbył się 1 czerwca 2016, jako osobna impreza szkolna w auli naszej szkoły. Do uczestniczenia w festiwalu zostali zaproszeni dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele oraz pięcioosobowe delegacje uczniów poszczególnych klas, których zadaniem będzie zdanie sprawozdania z przebiegu festiwalu wśród kolegów i koleżanek ze swoich klas na lekcji wychowawczej. Rejestracją całego wydarzenia,  zajmowali się uczniowie, którzy współpracowali z koordynatorem w prowadzeniu szkolnego blogu .

Podczas festiwalu grupy uczniów oraz nauczyciele biorący udział  w programie zaprezentowali poszczególne zadania oraz sposoby ich przeprowadzenia.

Zadania , które  realizowaliśmy, to:

Debata uczniowska , podczas której opracowano Kodeks 2.0.

Uczniowie krótko przedstawili przebieg debaty oraz odczytano kodeks w całości jako wspólną pracę całej społeczności uczniowskiej.

,, Człowiek i przyroda – wrogowie , czy przyjaciele” – lekcja zrealizowana w ramach ścieżki – ,, Uczymy innych” .

Lekcja została przedstawiona w formie  prezentacji multimedialnej, podczas której uczniowie opowiadali o przygotowaniach i przebiegu lekcji.

Matematyka – lekcja realizowana w ramach ścieżki „Uczymy innych”.

Tematem lekcji była konstrukcja trójkąta wpisanego w okrąg.

Uczennice na podstawie prezentacji krótko przedstawiły cele lekcji oraz jej przebieg . Głównym założeniem tego typu lekcji jest zainteresowanie uczniów matematyką. Aby udowodnić, że tym przedmiotem można się bawić, uczennice przygotowały łamigłówki i krzyżówki matematyczne, które z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali uczniowie, świetnie się przy tym bawiąc.

Język niemiecki – lekcja realizowana w ramach ścieżki „Odwrócona lekcja”.

Temat lekcji: „ Zabytki Berlina”. Nauczyciel omówił na podstawie prezentacji multimedialnej, na czym polega tego typu lekcja, jakie są jej cele oraz zaprezentował materiały wykonane przez uczniów.

Podczas prezentacji, publiczność zadawała pytania dotyczące trudności wykonywanych zadań, słuchali z uwagą i chętnie wykonywali zadania matematyczne.

Zadanie dla dyrektora „Szkoła z Wi-Fi” wybrane przez kadrę kierowniczą w konsultacji z Zespołem 2.0 przebiegało zgodnie z planem. Założyliśmy, iż aby podążać za współczesnością i móc wyrównywać szanse edukacyjne całej społeczności, konieczne jest wyposażenie szkoły w ogólnodostępną sieć Wi-Fi. Szczegóły techniczne dyrektor ustalił z informatykiem zarządzającym siecią. Doszliśmy do wniosku, iż nie jesteśmy w stanie zagwarantować swobodnego dostępu całej szkole, gdyż jest bardzo duża i rozległa i nie mamy na to finansów. Dlatego podjęliśmy decyzję o zakupie 3 routerów, które umożliwiły korzystanie z Wi-Fi w pomieszczeniach świetlicy, biblioteki, auli, sal przy tarasie na II piętrze oraz w ich pobliżu. Kilkukrotnie odbyło się potkanie z zespołem koordynującym działania wychowawcze i profilaktyczne w celu przekazania informacji na temat rejestrowania urządzeń, na których uczniowie/nauczyciele będą korzystać z Wi-Fi. Dostęp do Wi-Fi jest uaktywniany po wcześniejszym kontakcie z administratorem sieci w celu konfiguracji urządzenia dostępowego.

Na skutek sprawnej sieci Wi-Fi, młodzież ma stały dostęp do informacji, a nauczyciele mogą w szerszym zakresie wykorzystywać multimedialne materiały edukacyjne w nauczaniu różnych przedmiotów. Dzięki temu proces nauki stał się ciekawszy i bardziej atrakcyjny. Z tego powodu cieszymy się najbardziej. Obawialiśmy kłopotów technicznych, np. przeciążania sieci, a jak dotąd wszystko jest w porządku. Zadowoleni jesteśmy z tego, że młodzież dojeżdżająca, mieszkająca na co dzień na wsiach, która nie ma dostępu do Internetu, na terenie szkoły może z niego korzystać.

Poprzez uczestnictwo w programie Szkoła z Klasą 2.0 i opracowaniu Kodeksu 2.0 otrzymaliśmy materiał, który zaczął obowiązywać podmioty szkoły-uczniów i nauczycieli. Na godzinach wychowawczych pedagodzy zapoznali uczniów z kodeksem, zasadami bezpiecznego korzystania z sieci.

Dzięki zaplanowanej realizacji zadania, które miało sprawdzić efektywne wykorzystanie   Wi-Fi, uczniowie z klas I-III mieli możliwość uczestniczyć w „Aktywnych powtórkach klasowych”- przygotowanych przez nauczycieli uczących zestawów zadań z różnych przedmiotów (m. in.: j. polskiego, matematyki, chemii, biologii, historii, informatyki, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, języka angielskiego, sztuki, ). W wyznaczonych dniach uczniowie podczas przerw rozwiązywali zadania, pobierając polecenia z własnego konta w dzienniku elektronicznym. Najbardziej zaangażowali się pierwszoklasiści.

W przyszłości należy zwrócić uwagę na poszerzenie przepustowości sieci, by rozszerzać zakres Wi-Fi na dalsze obszary szkoły, a także należy podnosić umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania TK. Wskazane jest pokazywanie aplikacji, programów, które warto wykorzystać na lekcjach i zajęciach dodatkowych zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Pomagać uczniom uczyć się z wykorzystaniem TK.

Na podstawie wywiadu, rozmów oraz obserwacji można stwierdzić, że osoby zaangażowane w realizację zadania- bezpośredni „beneficjenci” uważają, iż  zadanie zostało zrealizowane.

Za tegoroczne sukcesy uważamy zrealizowanie zaplanowanych zadań nauczycieli i dyrektora, zaangażowanie i pomysłowość uczniów podczas ich wykonywania oraz zdobycie odznak blogowych: Zaprojektuj szkołę; Ferie z CC; Tour de blogi – wymarzona wycieczka.

Głównym problemem, z którym przyszło się nam zmierzyć, było zaplanowanie tak działań, aby uczniowie nie tracili zajęć lekcyjnych. Większość naszych uczniów dojeżdża do szkoły i pomimo ich chęci nie mogli uczestniczyć w realizacji niektórych zadań. Pomimo trudności, zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wnioski z tegorocznych działań wynikające z programu Szkoła z klasą 2.0. są następujące:

- warto i trzeba angażować młodzież w działania, wykorzystywać ich potencjał i pomysły,

- wspólne działania jednoczą zespół nauczycieli oraz uczniów,

- udział w programie rozwija inwencję twórczą uczniów i nauczycieli.

Pomysły:

Spośród realizowanych zadań w ramach programu największą popularnością cieszyły się: „Odwrócona lekcja”, a także „Uczymy innych”, gdzie sami uczniowie mogli przekazywać wiadomości innym. Z pewnością w przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować te zadania, by wykorzystywać zaangażowanie młodzieży, chęć przekazywania wiedzy innym. Istotne jest także doprowadzenie do organizacji debaty, by młodzież uczyła się wypowiadać publicznie, argumentować swoje zdanie, kulturalnie bronić własnych racji.

Cały festiwal przebiegł zgodnie z planem, czyli udał się, ponieważ zaangażowani w niego byli przewodniczący poszczególnych  zespołów przedmiotowych, odpowiedzialnych za Szkołę z Klasą 2.0, a także uczniowie. Praca rozłożyła się równomiernie i każdy wiedział, jakie zadania do niego należą. Uczniowie z ciekawością śledzili prezentacje dotyczące realizacji poszczególnych zadań, przedstawiali ich efekty, np. filmiki, plakaty. W przyszłym roku, aby zmniejszyć obciążenie pracą nauczycieli, można by zlecić opis zrealizowanych zadań uczniom i po korekcie przez nauczyciela umieszczać na blogu. Dodatkowo już na początku roku szkolnego można zaplanować realizację wszystkich zadań na cały rok z góry, a nie planować semestrami, jak to zrobiliśmy w tym roku. Dodatkowo można w przyszłości nadać festiwalowi bardziej uroczystą oprawę a mianowicie włączyć go do programu Festiwal Nauki, który jest corocznym świętem szkoły.

_DSC0001a_DSC0012a_DSC0003a_DSC0004a_DSC0005a_DSC0017a_DSC0016a_DSC0019a

 

Język niemiecki – lekcja realizowana w ramach ścieżki „Odwrócona lekcja”

W II semestrze 2015/2016 zrealizowano ścieżkę edukacyjną –  ”Odwrócona lekcja” z języka niemieckiego, gdzie uczennica klasy IB przejęła inicjatywę nauczyciela. Przy pomocy nauczyciela uczennica napisała scenariusz zajęć.

Rozpoczęcie lekcji:

1. Powitanie.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Podanie tematu i celu lekcji – „Die Sehenswuerdigkeiten von Berlin” – „Zabytki Berlina” to temat lekcji, którego głównym celem było zapoznanie uczniów z najbardziej rozpoznawalnymi zabytkami Berlina.

 

Przebieg lekcji:

1. Uczeń przedstawił prezentację multimedialną temat Niemiec, jako sprawdzenie zadania domowego. Zadanie to było także wprowadzeniem do lekcji.

2. Prowadząca lekcję przedstawiła prezentację multimedialną na temat Berlina oraz  jego najsłynniejszych zabytków.

3. Prowadząca lekcję angażowała uczniów do rozwiązywania zadań w podręczniku, w ćwiczeniach,  a także rozwiązywania krzyżówek czy też quizów, które dotyczyły rozpoznawania obiektów w Berlinie,

4. Podsumowaniem zajęć było narysowanie przez ucznia obiektu Berlina, który wywarł na nim największe wrażenie oraz wart zwiedzania.

5. Prowadząca lekcję zadała  zadanie domowe, które polegało na przygotowaniu plakatu na temat Berlina i jego zabytków.

6. Zakończenie i omówienie lekcji pod kątem zalet i wad jej przeprowadzenia.

_DSC0003b _DSC0006 (1)b

Uczymy innych – czytać

 

Uczymy innych – czytać (ze zrozumieniem). W ramach tego zadania chcieliśmy zachęcić uczniów do obcowania z książką, głośnego czytania, czytania ze zrozumieniem.
Zadanie postanowiliśmy wykonać przy poprzez organizację konkursu pięknego czytania. Całością przedsięwzięcia zajęła się polonistka B. Niedziałek – Jungowska. Na początku odbył się etap klasowy. W klasach chętni uczniowie przygotowali fragmenty tekstów, które były głośno czytane. Wybrano najciekawsze i najlepiej przeczytane teksty literackie. Po konkursie na etapie klasowym wyłoniono 14 zwycięzców.  Następnie w auli zorganizowano etap szkolny konkursu pięknego czytania. Zgromadzona publiczność z klas gimnazjalnych mogła posłuchać ciekawych interpretacji tekstów literackich. Dzięki tym zajęciom uczniowie nauczyli się, że można pięknie głośno czytać lektury i może to być ciekawym zajęciem. Mamy nadzieję, że nauczyli się, iż czytanie to świetna zabawa. Konkurs głośnego czytania współorganizowała biblioteka szkolna oraz Biblioteka Miejska w Wołczynie. Zwycięzcami zostali ex aequo : Dawid Tyszkowski z kl. I b oraz Jakub Wrześniak z kl. III b.
Mamy nadzieję, że to zadanie nauczy naszych uczniów, iż czytanie książek to świetna forma poznawania świata, spędzania czasu, inwestowania w siebie.

_DSC0002_DSC0011a_DSC00124a_DSC0015a_DSC0013a_DSC0026a_DSC0037a

Matematyka – lekcja realizowana w ramach ścieżki „Uczymy innych”.

W dniu 11.04.2016 w klasie II c odbyła się lekcja  z matematyki. My, to znaczy Julia i Victoria same zgłosiłyśmy chęć przeprowadzenia takiej lekcji, po tym jak wcześniej podobną  przeprowadzili  koledzy z naszej klasy. Pani zaproponowała temat ,, Konstrukcja okręgu opisanego na trójkącie”. Przy pomocy naszej pani napisałyśmy scenariusz lekcji i podzieliłyśmy między sobą zadania. Korzystając z podręcznika i płytki, która się w nim znajduje ( GWO) oraz z treści zawartych w e- podręczniku ustaliłyśmy, że ja   przygotuję  teorię a Julia będzie uczyła sposobów konstrukcji okręgu o .  ,,Dwoiłyśmy ” się i ,, troiły”, aby w przystępny sposób wytłumaczyć naszym kolegom i koleżankom ,  o co w tym  chodzi. Po godzinie naszej wytrwałej pracy przyszła kolej na naszych kolegów. Musiałyśmy sprawdzić czy nasze  wysiłki  nie poszły na marne. Uczniowie otrzymali od nas wcześniej przygotowane zadania i przy naszej pomocy rozwiązywali je.Chętni uczniowie rozwiązywali zadania przy tablicy.Na zakończenie nasi koledzy musieli napisać kartkówkę, którą również samodzielnie sprawdzili, otrzymując wcześniej jej rozwiązanie. Pani cały czas czuwała nad przebiegiem lekcji i w miarę koniczności udzielała pomocy i wskazówek.  Dwie godziny matematyki minęły bardzo szybko. Nasza pani na podstawie obserwacji lekcji powiedziała, że rosną godnijej następcy. Na podsumowaniu lekcji stwierdziłyśmy, że przygotowanie lekcji z matematyki było względnie łatwe, tym bardziej, że  miałyśmy wsparcie naszej pani, lecz przeprowadzenie jej tak, aby nauczyć naszych kolegów to już wielkie wyzwanie. Nie zawsze nasze polecenia traktowano poważnie, a uwaga i skupienie na lekcji, też nie zawsze były takie, jak byśmy chciały. Natomiast z pewnością wiemy, że potrafimy samodzielnie przygotować się do lekcji i na długo zapamiętamy konstrukcję trójkąta wpisanego w okrąg.  Samodzielna praca bardzo się opłaca.

Podczas szkolnego Festiwalu 2.0 wspólnie z naszymi kolegami przygotujemy zadania matematyczne i rozwiążemy je  z innymi uczniami – postaramy się udowodnić im, że matematyka może być fajną zabawą.

Victoria i Julia z II c

Scenariusz  lekcji:

Temat lekcji: Umiejętność konstrukcji trójkąta opisanego na trójkącie.

Czas trwania:

2 godz. lekcyjne

Cele lekcji:

Uczeń:

- Doskonali umiejętność konstrukcji geometrycznej

- Wie, że na każdym trójkącie można opisać okrąg

- Doskonali umiejętność współpracy zespołowej

- Utrwala wiedzę na temat konstrukcji geometrycznej

- Ćwiczy posługiwanie się przyrządami do geometrii

- Poznaje inne sposoby prowadzenia lekcji

Formy i metody pracy:

- praca z całą klasą

- prezentacja multimedialna

- samodzielne rozwiązywanie zadań

Środki i pomoce dydaktyczne:

Podręcznik, płytka, laptop, rzutnik, Internet, przyrządy geometryczne ,przygotowane zadania

Rozpoczęcie lekcji:

1. Powitanie.

2. Sprawdzenie obecności.

3. Podanie tematu i celu lekcji.

Przebieg lekcji:

1. Uczniowie uważnie słuchają prowadzących zajęcia:

a) odpowiadają na pytania kolegów dotyczące tematu lekcji

b) obserwują sposób konstrukcji trójkąta opisanego na okręgu

2. Współpraca z prowadzącymi lekcję

a) angażowanie kolegów do czynnego uczestniczenia w lekcji

b) zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania zadań

c) krótka kartkówka sprawdzająca

d) koleżeńskie sprawdzanie kartkówek i omówienie jej wyników

3. Zakończenie i omówienie lekcji pod kątem zalet i wad jej przeprowadzenia.

b   a   c

Wycieczka po naszej okolicy :)

Witajcie Drodzy Blogerzy klasy Va Szkoły Podstawowej w Piasku!

Przygotowaliśmy dla Was plan wycieczki po naszej okolicy.

PLAN WYCIECZKI :

700-800 Przyjazd i zwiedzanie naszej szkoły.

Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie to nasza szkoła z klasą. :D Po przyjeździe wraz z nami zwiedzicie szkołę, po czym zjemy coś smacznego w szkolnej stołówce  przed dalszym podróżowaniem.

cropped-13023361_448627395330984_331571452_n.jpg

800-1000 Zwiedzanie miasta Wołczyn oraz gra miejska.

Wołczyn to małe miasto ale jest wiele miejsc i zakamarków, które pozwolą nam na grę miejską. Każdy uczestnik gry otrzyma mapkę, która pomoże mu odnaleźć się w terenie.

1000-1030 Czas wolny na siłowni na świeżym powietrzu.

Siłownia na świeżym powietrzu jest doskonałym miejscem na spędzanie aktywnie i fizycznie czasu.  Jednocześnie będzie naszym małym przygotowaniem do dalszego ciągu wycieczki :-)

siłownia

1030-1230  Przejazd rowerami do Skałąg na boisko wiejskie, gdzie zostanie rozegrany mecz.

Uczestnicy wycieczki podzielą się na drużyny, następnie rozegrają krótki mecz.  Zwycięzców będzie czekała nagroda :)

1230-1500 Przejazd na Brzózki – Gród Rycerski w Byczynie.

Tu, będą atrakcja tj. strzał z łuku, rzut nożem, rzut toporem i wiele innych. Zostanie rozpalone ognisko, przy którym każdy usmaży sobie kiełbasę.

byczyna

Po długim pedałowaniu pora na mały relaks. Spływ kajakowy na tej trasie doskonale nas zrelaksuje przy czym pomoże nam w porozumiewaniu się w grupie. Spływ nie jest trudny, liczy około 4 km i trwa 2 godziny.

spływ kajakowy

1900-1920 Powrót do Wołczyna busikiem.

1920-2100 Gry i zabawy na wołczyńskim orliku. ( boisko do koszykówki i piłki nożnej )

orlik

2100-2300 Wieczorny spacer po rynku i pójście  na pizze do restauracji.

2300 Powrót do domu :-)

Mam nadzieję, że plan wycieczki Wam się spodobał :)

 

,, Człowiek i przyroda – wrogowie , czy przyjaciele” – lekcja zrealizowana w ramach ścieżki – ,, Uczymy innych”

Podczas Festiwalu Nauki, który odbywał się w naszej szkole w dniu 16 marca 2016r przeprowadziliśmy lekcję dla uczniów szkoły podstawowej , podczas której odbył się sąd nad przyrodą. Przeprowadzenie takiej lekcji zaproponowała nam pani, która uczy nas geografii. Do przeprowadzenia lekcji zgłosiło się na ochotnika 10 uczniów. Podzieliliśmy się na dwa zespoły po pięć osób każdy . Pierwszy zespół- oskarżycieli, przygotował informacje dotyczące niszczycielskiej działalności przyrody w stosunku do człowieka ( powodzie, susze, huragany, trzęsienia ziemi, tsunami, itd. …) . Drugi zespół – obrońców, przygotował informacje dotyczące pozytywnego wpływu przyrody na życie człowieka oraz działalności człowieka w stosunku do przyrody ( zanieczyszczenie powietrza i wody, niszczenie lasów, kłusownictwo itd. …) .Przedstawił również skutki dotyczące niszczenia środowiska naturalnego spowodowane działalnością człowieka – smog, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany , choroby , oraz wizje zagłady życia na Ziemi spowodowaną jej skażeniem. Przygotowanie lekcji zajęło nam ok. dwóch tygodni, podczas których opracowywaliśmy scenariusz, gromadziliśmy materiały ( zdjęcia, artykuły z prasy, wspomnienia ludzi, którzy przeżyli kataklizm) oraz przygotowywaliśmy prezentacje multimedialne . Wybraliśmy spośród siebie sędziego, który rozstrzygnie spór , wyda wyrok oraz go uzasadni. Podczas lekcji zachęcaliśmy również naszych młodszych kolegów do wypowiadania się na ten temat , a nawet przeprowadziliśmy głosowanie, podczas którego poprosiliśmy o uzasadnienie własnych opinii. Wyrok bez względu na przebieg sąd miał być pomyślny dla obrońców przyrody. Następnie podzieliliśmy uczniów na zespoły i rozdaliśmy ksero fragmentu Wielkiej Mowy wodza Indian Seattle wygłoszonej w 1854 roku – przypadkowo znalezionej w starej książce podczas pomocy przy porządkowaniu kantorka nauczyciela geografii. Uczniowie otrzymali również kolorowe liście z papieru i mazaki. Ich zadaniem było ułożenie na podstawie otrzymanego materiału haseł dotyczących ochrony przyrody i przypięcie ich do narysowanego na arkuszu brystolu drzewa, które umieszczono na widocznym miejscu w ich szkole.

Oto przykładowe hasła ułożone przez naszych kolegów :

- Ziemia nie jest na sprzedaż

- Święta jest każda piędź tej Ziemi

- Ziemia nie należy do ludzi

- Cokolwiek zdarza się Ziemi, zdarza się jej synom

- Ziemia i człowiek są ze sobą złączeni

Naszym zdaniem i zdaniem naszych kolegów lekcja udała się i była ciekawa . Nie mieliśmy problemów z wyszukaniem informacji oraz jej przeprowadzeniem , a czas na przygotowanie był wystarczający. Najwięcej trudności sprawiło nam ułożenie scenariusza. Niestety nie obeszło się bez pomocy nauczyciela.

Na przyszłość zachęcamy do ciągłego przypominania o potrzebie ochrony przyrody oraz organizowania związanych z tym akcji . Przyroda jest dla nas wszystkich bardzo ważna , ponieważ szykując zagładę przyrodzie , szykujemy ją również sobie – tak brzmiało podsumowanie lekcji.

Podczas Festiwalu 2.0 przedstawimy rezultaty naszej pracy – przygotowane prezentacje oraz drzewa z przyklejonymi do nich hasłami.

Natalia i Ola z klasy II c.

Aby dobrze przygotować naszą lekcję opracowaliśmy jej scenariusz jej , a wskazówek udzieliła nam nasza pani.

Scenariusz

Temat: ,, Człowiek i przyroda – wrogowie , czy przyjaciele ?” . Sąd nad przyrodą

Czas trwania: 2 godz.

Cele;

Uczeń:-

- wie, że ochrona przyrody jest podstawowym obowiązkiem każdego człowieka

- wie , że człowiek jest zależny od przyrody

- umie wymienić główne źródła zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, wynikające z działalności człowieka

- potrafi określić skutki zniszczenia środowiska naturalnego

- jest świadomy i odpowiedzialny za swoje działania w środowisku

- rozumie, że przez odpowiednią motywacje sam może uczestniczyć w ochronie przyrody

Metody i formy pracy;

- praca zespołowa i w grupach

- wykonanie gazetki zawierającej hasła o ochronie przyrody jako podsumowanie lekcji

Środki dydaktyczne;

- laptop, rzutnik, zdjęcia, artykuły z prasy, spisane wspomnienia ludzi, prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów, fragment Wielkiej Mowy wodza Indian Seattle wygłoszonej w 1854 roku , szkic drzewa na brystolu, kolorowe liście z papieru, klej, mazaki.

Przebieg lekcji;

1. W lekcji uczestniczą uczniowie z klasy II c gimnazjum oraz VI- ze szkoły podstawowej

2. Powołanie dwóch zespołów przygotowujących sąd nad przyrodą

a) grupa oskarżycieli

- przygotowują informacje dotyczące niszczycielskiej działalności przyrody ( powodzie, susze, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, fale tsunami.

b) grupa obrońców

- przygotowuje informacje dotyczące dobrego wpływu przyrody na życie człowieka, oraz działalności człowieka w stosunku do przyrody. Przedstawia również skutki niszczenia środowiska przyrodniczego przez człowieka oraz wizje zagłady życia na Ziemi.

3. Powołanie sędziego naczelnego, który rozstrzygnie spór ( wygłosi i uzasadni wyrok).

Wyrok bez względu na przebieg sądu będzie pomyślny dla zespołu obrońców. Nauczyciel zadba o porządek podczas wygłaszania opinii.

W uzasadnieniu wyroku uczeń- sędzia, zwróci uwagę na to, że środowisko zawsze wpływało na życie człowieka, i że nadal tak jest ponieważ człowiek jest jednym z jego składników i nie może żyć, gdy będzie ono zniszczone i zatrute, a szykując zagładę przyrodzie , nawet przy całym postępie technicznym, uśmierci również siebie

3. Odczytanie fragmentu Wielkiej Mowy wodza Indian Seattle oraz polecenie ułożenia na jej podstawie haseł dotyczących ochrony przyrody. Następnie hasła zostaną przyklejone do umieszczonego na widocznym miejscu szkicu drzewa.

4. Podsumowanie lekcji.

Zadanie pytania, o to, czy prowadzenie tego typu zajęć jest konieczne oraz, czy forma lekcji była ciekawa.

20160316_130213  20160316_131030  20160316_133336  20160316_134153

Akcja blogowa „Tour de blogi” – Wymarzona wycieczka

Jesteśmy uczniami klasy ID gimnazjum. Nasza klasa liczy 28 osób i mamy 14 lat.

Mieszkamy w małej miejscowości w Wołczynie. Bardzo lubimy podróżować i poznawać najróżniejsze zakątki naszego kraju, dlatego marzy się nam wycieczka do większego miasta, gdzie moglibyśmy zwiedzić ciekawe miejsca oraz zabytki.

Będziemy szczęśliwi, jeżeli ktoś zorganizuje nam wycieczkę po swojej okolicy. Czekamy na plan wycieczki. Pozdrawiamy.

Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe

W celu rzetelnego przygotowania się do Międzysemestralnego Otwartego Spotkania TIK-owego, czyli zakończenia realizacji debaty uczniowskiej dotyczącej wykorzystywania TIK w naszej szkole podjęto działania, które miały na celu zapoznanie całej społeczności uczniowskiej z rezultatami naszej pracy. Liderzy klasy II b i II c rozdali wychowawcom poszczególnych klas oraz nauczycielom projekt kodeksu w formie papierowej i multimedialnej . Wychowawcy zapoznali z nim swoich uczniów oraz zebrali ich opinię i wytypowali przedstawicieli do końcowej debaty, której finałem było stworzenie ostatecznego kształtu kodeksu. Zadaniem liderów było również zebranie w tej sprawie opinii nauczycieli uczących w naszej szkole.

MOST odbył się w 28 I 2016 r. i trwał 2 godziny lekcyjne a wzięli w niej udział wcześniej wytypowani przedstawiciele poszczególnych klas naszego gimnazjum. Debatę prowadzili liderzy, którzy przygotowywali projekt kodeksu oraz nauczyciele nadzorujący jego realizację.

Debata odbyła się w auli naszego gimnazjum. Projekt kodeksu został wyświetlony na projektorze multimedialnym , następnie wytypowano uczennicę, której zadaniem było zapisywanie propozycji uczniów oraz ustalono sposób głosowania poprzez podniesienie ręki większością głosów . Po części wstępnej rozpoczęła się debata typu plenarnego. Uczniowie przedstawiali propozycje ustalone w swoich klasach. Na ich podstawie i burzliwej dyskusji zapisano zmiany odpowiadające uczniom. Następnie odczytano cały kodeks. Podobnie jak w przypadku przygotowywania projektu najwięcej emocji budziły zapisy dotyczące bezpieczeństwa w sieci, sposobów korzystania z Internetu podczas lekcji oraz zasady, która dotyczy odrabiania zadań domowych na zasadzie „kopiuj” i „wklej”.

Po zakończeniu debaty odbyło się głosowanie we wcześniej ustalonej formie. Uczniowie w 100% przyjęli zapisy Kodeksu 2.0. Stworzenie kodeksu to nowość w naszej szkole , dlatego z pewnością będzie on co pewien czas uzupełniany zgodnie pojawianiem się nowych technologii. Podczas debaty uczniowie ustalili, że należy umieścić go w widocznym miejscu w szkole w formie gazetki oraz skopiować do bazy dydaktycznej nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem wychowawców klas. Kodeks umieszczony zostanie również na blogu oraz stronie internetowej szkoły.

W naszej szkole w pierwszym semestrze zrealizowano trzy ścieżki edukacyjne: debata uczniowska, uczymy innych oraz projekt edukacyjny. Debata uczniowska dotyczyła stworzenia Kodeksu 2.0. Podczas realizacji ścieżki uczymy innych, klasa zorganizowała zajęcia dla uczniów , mające na celu naukę udzielania pierwszej pomocy, natomiast w ramach projektu edukacyjnego stworzono uczniowski słownik języka angielskiego. Rezultaty naszej pracy zaprezentowano poszczególnym klasom w formie multimedialnej na lekcjach wychowawczych. Na zakończenie roku szkolnego zostanie przygotowana wystawa związana z realizacją zadań, na której zostaną umieszczone zdjęcia i opisy.

W ramach realizacji wybranego zadania przez dyrektora szkoły – „Szkoła z Wi-Fi” zakupiono trzy routery i wyznaczono miejsca w szkole (biblioteka, świetlica, II piętro) dla uczniów do swobodnego korzystania z Internetu.

Po zakończeniu realizacji zadań w pierwszym semestrze odbyło się spotkanie nauczycieli koordynujących działania z wicedyrektor szkoły w celu podsumowania wykonanej pracy i ustaleniu jej dalszego przebiegu. Nauczyciele podzielili się uwagami na temat realizacji poszczególnych ścieżek, z których wynikało, ze największym problemem była organizacja czasu pracy tak, aby uczniowie nie tracili zajęć edukacyjnych i żeby nie obciążać ich nadmiernie dodatkowo, szczególnie w przypadku realizacji ścieżki związanej z debatą uczniowską. Dlatego większość zadań wykonywano po lekcjach lub konsultowano się podczas przerw.

Kreatywność uczniów zaskoczyła nauczycieli, a ich praca była godna podziwu- doskonale poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Pierwszy etap mamy za sobą i możemy być z tego dumni, tym bardziej, że nasza młodzież dostrzega celowość i potrzebę takich działań, podczas których mogą wykazać się swoją pomysłowością, dlatego naszą wskazówką dla naśladowców jest taka – aby na nowo poznawać swoich uczniów, warto brać udział w tego typu projektach. Nie żałujcie swojego czasu – Wasi uczniowie są tego warci!

abc e