Ferie z projektem 22.01.2014

Postanowiliśmy zorganizować spotkanie z Panem Wacławem Prystupą w miejscu, gdzie był więziony i przesłuchiwany przed procesem sądowym. Teraz jest to oddział Muzeum Chełmskiego, po II wojnie znajdowało się tu więzienie UB. Najpierw o historii budynku przy Reformackiej 27 w Chełmie opowiedział nam pan Zbigniew Lubaszewski -historyk i regionalista. Mogliśmy zwiedzić cele i zapoznać się z wystawą, obrazującą losy osób represjonowanych przez UB.
Obawialiśmy się, że Pan Prystupa nie zgodzi się na wywiad w celi, która przywołuje trudne momenty jego życia. Po pewnym czasie jednak uzyskaliśmy zgodę. Pan Wacław nie tylko przyszedł na spotkanie, ale również zaprosił na nie Pana Henryka Fiuka, także po II wojnie przetrzymywanego i poddawanego torturom. Obaj panowie oprowadzili nas po celach, wskazali miejsce, w którym grzebano więźniów, którzy nie wytrzymali tortur.
Jest nam trudno zrozumieć fakt, że robili to Polacy –Polakom- żołnierzom AK, walczącym o wolną Polskę. Trudno jest pogodzić się, że bohaterowie byli traktowani jak zdrajcy…
Zainteresowała nas relacja Pana Fiuka, mamy zamiar nagrać wywiad również z tym świadkiem historii.
Transkrypcję mamy już za sobą teraz pracujemy nad blogiem i stroną internetową projektu. Powoli powstaje szkic scenariusza filmu.DSC00753 DSC00762DSC00758  DSC00792 DSC00806

Notacja 20.11.2013

To był dla nas szczególny dzień – spotkanie z naszym świadkiem historii. Wyposażeni w kamerę, aparat fotograficzny i dyktafon, z przygotowanym kwestionariuszem wywiadu stawiliśmy się w komplecie. Towarzyszyła nam lekka obawa, jak zostaniemy przyjęci, czy zadziała  sprzęt, czy uzyskamy odpowiedzi na nasze pytania. Jakie było nasze zaskoczenie! Pan Prystupa okazał się człowiekiem niezwykle otwartym. Długo i ciekawie opowiadał nam o swoich przeżyciach. Byliśmy wzruszeni, kiedy wspominał moment składania przysięgi Armii Krajowej, miał wtedy 14 lat. Zbierały się łzy w oczach, kiedy przywoływał czas więzienia: przesłuchania, bicie, inwigilację, donosy, podwójny wyrok śmierci.
Podziwiamy Pana Wacława Prystupę za niezłomny charakter i pogodę ducha. Kiedy czytał wiersz poświęcony żołnierzom wyklętym autorstwa Iwony  Krzepkowskiej-Bułat Po co wam to chłopcy było, po co?  Zrozumieliśmy jego zakończenie  … Bo tak trzeba było!
Kiedy postawiliśmy pytanie: Czy jeszcze raz wstąpiłby Pan do oddziału Młota/ konspiracji antykomunistycznej/, wiedząc o konsekwencjach tej decyzji?
Usłyszeliśmy zdecydowaną odpowiedź: Nie ma innej drogi jak miłość ojczyzny, kochać ją. Nie raz tak bywa, że i głowę trzeba oddać, ale tak mnie uczyli w domu.

indeks

Spotkanie z Panem Jerzym Masłowskim

W dniu 07.11. 2013 r. odbyło się spotkanie z Panem Jerzym Masłowskim- historykiem zajmującym się działalnością oddziałów WiN i NSZ na terenie województwa lubelskiego po II wojnie światowej.
Poznaliśmy historię oddziału porucznika Henryka Lewczuka „Młota” (WiN), w którym walczył nasz świadek historii- Wacław Prystupa pseudonim” Piskorz”. Podziwiamy rozległą wiedzę Pana Masłowskiego, zdobywaną w archiwach IPN-u oraz w czasie długich rozmów z członkami oddziału „Młota” i okoliczną ludnością, dla nas to prawdziwa skarbnica. Teraz jest nam łatwiej zrozumieć losy
naszego żołnierza wyklętego przez komunistów.

Pan Masłowski (3)            Pan Masłowski (7) Pan Masłowski (16)            Pan Masłowski (17)

Warsztaty prowadzone przez pracowników IPN-u

Nasza grupa projektowa uczestniczyła w spotkaniu z Panami Michałem Durakiewiczem
i Marcinem Dąbrowskim, którzy nie tylko zapoznali nas z sytuacją na ziemiach polskich w latach 1939- 56, ale również udzielili nam wielu bezcennych rad dotyczących obsługi kamer i dyktafonu.
Poznaliśmy zasady przeprowadzania notacji.  Długo rozmawialiśmy na temat właściwego zadawania pytań świadkom historii. Na końcu przeprowadziliśmy symulację wywiadu. Cieszymy się, że mogliśmy zdobyć praktyczne wskazówki.  Była to dla nas cenna lekcja i mamy nadzieję, że naprowadzi nas na właściwą drogę.

Warsztaty IPN (8)            Warsztaty IPN (57) Warsztaty IPN (63)            Warsztaty IPN (77)

Nasze pierwsze spotkanie…

Jesteśmy uczniami klasy pierwszej Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie. Nasza grupa projektowa zaczyna pracę, opisującą historię Żołnierza Wyklętego- ostatniego, żyjącego w Chełmie partyzanta-oddziału WiN Henryka Lewczuka „Młota”. Naszym świadkiem historii jest Wacław Prystupa i to na nim będzie skupiona cała nasza uwaga…
Po naszym pierwszym spotkaniu mamy już ramowy plan kwestionariusza pytań oraz harmonogram, w którym przypisane są zadania do poszczególnych osób z projektu.  Zespołem opiekuje się Pani Beata Łukaszewska- Breś- nasza nauczycielka historii.·   Zapytacie się, dlaczego realizujemy taki projekt?
Odpowiadamy-my młodzi Polacy chcemy poznać przeszłość naszego kraju, poznać i zrozumieć – mimo że nie zawsze była ona ładna i kolorowa…

_DSC8378            _DSC8376