Cyfrowa szkoła

Projekt systemowy "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach", komponent e-nauczyciel jest programem uzupełniającym rządowy program Cyfrowa Szkoła.

Author Archive
Blog Sieci nr 1

Blog Sieci nr 1

Program Cyfrowa szkoła to rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pilotaż planowanego na kilka lat programu rozpoczął się w marcu 2012 roku i zakończy się w czerwcu 2013.

Sieci współpracy

Sieci współpracy umożliwiają: zbieranie dobrych praktyk z zakresu efektywnej realizacji podstawy programowej w nauczaniu przedmiotowym (sposoby wykorzystywania TIK), zbieranie dobrych praktyk z zakresu organizacji i wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w szkole, dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami (przykładami dobrej praktyki), nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od innych nauczycieli zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami....

Moderator

Celem pracy Moderatorów jest wspieranie Koordynatorów w ich działaniach. Moderatorzy wezmą udział w dwóch trzydniowych zjazdach szkoleniowych i siedmiomiesięcznym kursie e-learningowym. Zadania moderatorów w projekcie: prowadzenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych dla koordynatorów organizowanie i moderowanie sieci współpracy koordynatorów koordynowanie wymiany informacji między szkołami, wspieranie szkół i nauczycieli w prezentowaniu przykładów dobrych praktyk udział w szkoleniach,...

Trener

Trenerzy mają za zadanie efektywnie szkolić innych nauczycieli i rozpowszechniać wiedzę o tym, jak zmieniać edukację w szkołach. W ramach projektu skończą roczną Szkołę Trenerów w trybie stacjonarnym i e-learningowym.

Wpis nr 1

treść wpisu
css.php