SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016

W realizacji programu WF Z KLASĄ braliśmy udział po raz pierwszy.  W Niepublicznej szkole podstawowej „Szkole Przyszłości”, od początku jej funkcjonowania nie zauważyłam, żeby spadał poziom aktywności fizycznej. Nie pojawiał się również problem zwolnień z wf. Dzieci zawsze z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach ruchowych. Myślę, że jest to spowodowane tym, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone od 1-ej klasy szkoły podstawowej przez nauczyciela specjalistę. Każda klasa w tygodniu ma po 3 godziny w-fu. Prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego opieram się na nowoczesnych technikach. Pomysłów poszukuję z różnych źródeł. Wymyślam oprócz tego dużo aktywności sama . Zgadzam się ze stwierdzeniem , że szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Uważam , że powinniśmy jako nauczyciele zachęcać dzieci do aktywności ruchowej w każdy możliwy sposób. Nie powinniśmy stawiać złych ocen. Musimy pokazywać dzieciom, że każdy z nas jest w czymś dobry. Niektórzy daleką skaczą, inni szybko biegają, inni za to są rewelacyjni w grach zespołowych itd.. Należy nagradzać każdą umiejętność i powtarzać dzieciom- „jesteś w tym naprawdę dobry, super udało Ci się… „W klasach młodszych proponuję robić dzieciom różnego rodzaju testy sprawności fizycznej w formie zabawowej, stworzyć do tego celu w swoim zeszycie specjalne tabelki, żeby dzieci mogły obserwować swoje postępy w przeciągu np: półrocza (każdy z uczniów w takim czasie z pewnością poprawi swój wynik). Takie podejście powoduje, że dzieci nie boją się testów, traktują je jako dobrą zabawę, każdy na koniec nagrodzony zostaje dobrą, satysfakcjonującą go oceną, plusami. Wybitny wynik testu można na przykład ocenić (nagrodzić) już na 1-ych zajęciach oceną 6- jako wyróżnienie. Inni również mają szanse otrzymać tak wysoką ocenę, ale muszą pracować na nią czasami cały semestr. W ten sposób kształtujemy siłę naszego charakteru. Pokazujemy, że ciężką pracą możemy dużo osiągnąć. Przystąpiliśmy do programu WF Z KLASĄ ponieważ już od kilku lat bardzo dużo się dzieje w naszej szkole i chciałam to w jakiś sposób udokumentować i pokazać przede wszystkim dzieciom, że są wspaniałe, że to co robią jest wyjątkowe.

W roku szkolnym 2015/2016 były zrealizowane następujące zadania:

 • Sportowy Okrągły Stół
 • Ruch na lekcjach i aktywne przerwy
 • Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne
 • Lokalna Akcja Sportowa

Sportowy Okrągły Stół

Debata odbyła się 09.10.2015r. Wszyscy uczniowie zostali wcześniej poinformowani o terminie tej akcji, celach i sposobie organizacji spotkania. Uczniowie kilka dni wcześniej zostali poinformowani w formie pokazu multimedialnego, jakie są założenia programu „WF z klasą” i jaki jest jego cel. Zostali zaznajomieni z zadaniami, które są proponowane do wyboru przez szkołę.

Debata w klasach młodszych I-III została przeprowadzona przez wychowawców klas. Dzieci zrobiły wspólnie dużą mapę myśli, wypisały na niej co podoba im się na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego oraz proponowane zmiany na lekcji wychowania fizycznego.

Oprócz tego nauczyciele zrobili dodatkową lekcję z plastyki, na której dzieci miały okazję narysować swoją wymarzona lekcję wychowania fizycznego.

W klasie IV oraz V debata odbyła się w innej formie. Dzieci zostały podzielone na cztery zespoły, w których opracowywały wspólnie zagadnienia: co im się najbardziej podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, proponowane zmiany( nowe pomysły na zajęcia ruchowe) oraz proponowany sprzęt i pomoce do zajęć. W formie obwodu stacyjnego zespoły kolejno się zmieniały według ruchu wskazówek zegara i opracowywali kolejno każde z zagadnień. W momencie kiedy wszystkie zespoły wykonały zadania, zebraliśmy się wspólnie na obwodzie koła i dyskutowaliśmy na temat wszystkich opracowanych punktów. Każdy z zespołów wyznaczył osobę odpowiedzialną za przedstawienie swojej planszy przy której zakończył zadanie.

W debacie brali udział uczniowie, nauczyciel wspierający, wicedyrektor pani Ewa Pizoń oraz koordynator projektu Katarzyna Pabis.

Wyniki debaty były następujące:

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie pozytywnie ocenili:

 • różnorodność gier i zabaw ruchowych
 • możliwość wymyślania swoich zabaw, gier
 • lekkoatletykę: skoki, rzuty, biegi
 • testy sprawności
 • gry zespołowe
 • ringo
 • ćwiczenia, zabawy w obwodzie stacyjnym
 • zajęcia przy muzyce
 • gimnastykę
 • piramidy gimnastyczne
 • układy gimnastyczne przy muzyce
 • rozgrzewkę
 • skoki na piłkach, wyścigi na piłkach
 • zbijak z wykorzystaniem dużych piłek
 • ściankę wspinaczkową
 • zawody sportowe

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie negatywnie ocenili m.in.:

 • konflikty, które wynikają z przegranej gry
 • brak szatni
 • wspólny wf- dziewczynki i chłopcy

Proponowane zmiany:

 • oddzielne zajęcia dla dziewcząt i chłopców
 • miękkie materace
 • więcej zajęć z gimnastyki
 • więcej zajęć z gier zespołowych

Zadania które będziemy realizować w tym roku to:

 • ruch na lekcjach i aktywne przerwy
 • innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

Osobiście, jako nauczyciel wychowania fizycznego jestem bardzo zadowolona z wyników tej debaty, ponieważ pokazała nam, że naprawdę dużo się dzieje na naszych zajęciach.Dzieci widzą dużo dobrych rzeczy, które mają miejsce. Uczniowie naszej szkoły lubią się ruszać i wykonywać ćwiczenia różnego rodzaju. Od najmłodszych lat uczą się tego, że zajęcia wychowania fizycznego mają być dla nich przyjemnością, sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Dyrekcji naszej szkoły za udział i zaangażowanie w debatę szkolną. Debata to dobry początek do jeszcze ciekawszych, atrakcyjniejszych zajęć sportowych w roku szkolnym 2015/2016.

d17 IMG_0144

Ruch na lekcjach i aktywne przerwy

W naszej szkole ruch na lekcjach odbywa się codziennie. Oprócz tradycyjnych lekcji, że dziecko siedzi w ławce na zajęciach, pojawiają się też inne aktywności pozwalające przyswoić wiedzę. Każdy z nas jest inny, różnimy się od siebie.  Możemy być wzrokowcem, słuchowcem, ruchowcem itp. Dlatego też nauczyciele swoje lekcje przygotowują tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Opieramy się na nowoczesnych technikach uczenia się.

Aktywne przerwy cieszyły się dużym zainteresowaniem. W różny sposób były one prowadzone. Były  prowadzone przeze mnie, nauczycieli kształcenia zintegrowanego ( pomysły z zajęć pojawiają się na blogu), ale również przez dzieci. Uczniowie ze starszych klas 4, 5 mogli prowadzić aktywną przerwę, ale musieli najpierw przygotować ją pisemnie do zaakceptowania . Jeżeli pomysł był interesujący , umawialiśmy się na prowadzenie takiej przerwy. Termin, miejsce oraz które klasy w którym dniu miały mieć aktywną przerwę były zapisywane na specjalnym plakacie „Aktywne przerwy dodają nam werwy”. Tacy uczniowie w nagrodę otrzymywali oczywiście ocenę 6. Pomysłów pojawiało się naprawdę sporo. Uczniowie mogli przez chwilę zobaczyć, że praca nauczyciela wcale nie jest taka prosta :)

Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne można uczciwie powiedzieć, że odbywają się  przez cały rok szkolny począwszy od października do czerwca. Dlatego też realizowaliśmy to zadanie nie tylko przez drugi semestr, tak jak zostało wspomniane w wybranych zadaniach przez szkołę.

Do innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole można zaliczyć przede wszystkim:

 • judo
 • szermierkę
 • szachy
 • taniec,

są to zajęcia, które prowadzone są regularnie przez instruktorów raz w tygodniu.

Inne zajęcia innowacyjne pozalekcyjne były prowadzone przeze mnie w ramach godzin świetlicowych. Dzięki temu, że oprócz zajęć z wychowania fizycznego, mogłam prowadzić również świetlicę szkolną, miałam więcej czasu na realizację różnych zadań ruchowych: proste układy taneczne ( typu la-bomba, który pojawił się blogu), gimnastykę, która przede wszystkim opierała się na piramidach gimnastycznych, które dzieci bardzo polubiły i tak naprawdę wykorzystywały każde miejsce do tego, żeby ćwiczyć swoje umiejętności ( często było trzeba im powtarzać, że już wystarczy- żeby się nie przetrenować). Piramidy gimnastyczne, które doskonaliliśmy na naszych zajęciach zostały wykorzystane w przedstawieniu szkolnym na święta Bożego Narodzenia.

W ramach Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych pojawiły się również : niezapomniane zabawy z podwórka: gra w gumę, w klasy, chowanego, kwadraty( z wykorzystaniem piłki do nogi), duża skakanka.

W jedną sobotę zostały zorganizowane przez wychowawcę klasy I zajęcia z zumby dla dzieci i ich rodziców. Dołączyli oczywiście również nauczyciele. Była to bardzo fajna forma aktywności. Wszystkim bardzo się podobało.Dlatego też powstał pomysł, żeby zorganizować rajd rowerowy, który również cieszył się dużym zainteresowaniem i zamienił się on w Lokalna Akcję Sportowa tak jak już wcześniej wspomniałam na blogu.

Do innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych zaliczymy również:

 • białą szkołę (5-o dniowy wyjazd do Szczyrku)-jazda na nartach, basen, gry i zabawy ruchowe
 • basen (odbywał się w drugim semestrze, raz w tygodniu)
 • zieloną szkołę (5-o dniowy wyjazd do Pisza)- żeglarstwo, kajaki, tenis ziemny, survival, zumba

 

Lokalna Akcja Sportowa

Początkowo planowane były tylko zawody sportowe, które jak co roku miały odbyć się w kwietniu. I oczywiście tak się stało. Szczegółowy opis zawodów znajduje się w zakładce: Lokalna Akcja Sportowa. Ale w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna impreza sportowa, w której wzięło udział ponad 100 osób, był to rajd rowerowy. Jak widać Sport jest dla nas przyjemnością i wolny czas staramy się spędzać aktywnie. Aktywnie spędzają czas dzieci, rodzice oraz nauczyciele. Jesteśmy wszyscy w dobrej kondycji. Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z zakładką zawody sportowe Co roku staram się je organizować. W tym roku szkolnym udało nam się dodatkowo zrobić zawody z okazji Dnia Nauczyciela- była to świetna zabawa. Jest to na pewno jakiś pomysł na przyszłość, gdyż taką właśnie imprezę sportową można zorganizować zdecydowanie na większą skalę- zapraszając do współpracy inne placówki :)

Zapraszam do zapoznania się z każdą naszą zakładką. Wszystko jest szczegółowo opisane. Jako nauczyciel wychowania fizycznego jestem bardzo zadowolona, że wzięliśmy udział w programie WF Z KLASĄ. Blog WF Z KLASĄ będzie dla nas super pamiątką. Przeglądając bloga utwierdzam się w przekonaniu że mamy wspaniałe Dzieci, wspaniałych Rodziców, Super Nauczycieli, pełnych pasji:)

Dziękuję.

KOORDYNATOR

Katarzyna Pabis

 

INNOWACYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE-JUDO

Zajęcia JUDO w naszej szkole odbywają się raz w tygodniu przez cały rok szkolny.

Sporty walki to nie tylko trening w kierunku samoobrony, ale również idealnie dobrane ćwiczenia fizyczne wszystkich partii ciała.

Są to zajęcia ogólnorozwojowe, które mają na celu kształtować takie cechy jak: wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację, orientację przestrzenną. Od najmłodszy lat, dziecko rozwija wszystkie podstawowe cechy motoryczne.

Zajęcia odbywają się w formie gier i zabaw ruchowych, czyli bardzo atrakcyjnej formy zajęć dla tej grupy wiekowej. Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Dzięki tym zajęciom dzieci miło spędzają czas w gronie rówieśników, angażują się w działalność grupy, a jednocześnie chronią się przed nadwagą, otyłością, wadami postawy i wieloma innymi schorzeniami.

13383601_1334016726612760_765527352_o 13383939_1334016719946094_1528929634_o 13389044_1334016723279427_1456144673_o 13389257_1334016716612761_881548095_o 13396643_1334016713279428_335041944_o 13410496_1334016699946096_1825348726_o

Poniżej znajduje się krótki filmik:

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWdzhKb05PZjJmM3M

INNOWACYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE -ZIELONA SZKOŁA

W tym roku szkolnym postanowiliśmy spędzić czas na zielonej szkole bardzo aktywnie. Dlatego też skorzystaliśmy z usług zaprzyjaźnionej firmy Sportiva, z którą już bardzo długo osobiście prywatnie współpracuję i jestem zadowolona z ich usług. Program zajęć był bardzo bogaty i urozmaicony.

W programie zielonej szkoły znalazło się wiele atrakcyjnych dyscyplin sportowych i form aktywnego wypoczynku:

 • żeglarstwo jachtowe
 • kajakarstwo
 • survival
 • podstawy tenisa ziemnego
 • zawody sportowe
 • gry i zabawy
 • gry terenowe
 • zumba
 • ognisko z programem animacyjnym

Takie wyjazdy dla dzieci posiadają wiele zalet. Dzieci na takich wyjazdach uczą się samodzielności. Udział w takim wyjeździe sportowym to świetna zabawa. Skakanie, bieganie, pływanie, taniec…wyzwala we wszystkich dużo energii. Najważniejsze jest to, że podczas takiego wyjazdu każdy zrobi sobie przerwę od telewizora, tableta…co w dzisiejszych czasach jest bardzo popularne i zdecydowanie za dużo czasu spędzamy na tym rodzaju aktywności.

Wyjazd na zieloną szkołę jest znakomitym sposobem na zawarcie nowych znajomości, ale również rozwijanie nowych talentów poprzez udział w wielu warsztatach różnego rodzaju.

Pobyt z dala od domu, w nowych warunkach, udział w rożnego rodzaju zajęciach, warsztatach powodują, że dziecko przełamuje strach, własne bariery. Dzięki takim wyjazdom, możemy przyczynić się do tego, że u dzieci wzrasta własna samoocena i poczucie wartości. Wszystkie zajęcia sportowe na zielonej szkole były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Podczas wyjazdu dzieci mogły poznać rożne dyscypliny sportowe, z którymi wcześniej nie każdy miał styczność. Myślę, że niektórzy znaleźli już sposób na spędzenie wolnego czasu w wakacje.

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z wyjazdu.

Pod nasza fotorelacją zamieszczam również propozycję zabaw w terenie, które naprawdę się sprawdzają na obozach :)

j1 j2 j3 j5 piłka nozna survical k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k10 k11 k12 k13 k15 k16 k17 k19 k20 k21 k22 k23 k24 k25 k26 k27 kajaki1 4 k1 ko2 ko3 ko3 ko5 ko6 ko7 ko8 ko9 ko10 ko11 ko12 ko13 r1 z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18 z19

Poniżej znajduje się krótki filmik z zumby:)

https://www.youtube.com/watch?v=YHrcDFX1ldY

PROPOZYCJA ZABAW TERENOWYCH:

GRA  30

Dzielimy uczniów na 3-4 zespoły. Drużyny wykonują pionki w tygodniu poprzedzającym zajęcia. Pionki mogą być wykonywane z rożnych materiałów. Liczymy tutaj na kreatywność dzieci ( kartony, gałęzie, sznurki, balony itp….). Jedna z grup ma do wykonania jeszcze kostkę do gry. Prowadzący kontrolują poprawne wykonywanie zadań, które nauczyciel wcześniej przygotował.

Instruktorzy wymyślają 30 zadań do wykonania- zadania na każde pole

Uczniowie poruszają się po planszy wykonanymi przez siebie pionkami (jeden dla zespołu). Wyznaczona osoba z grupy rzuca dużą kostką. Na każdym polu czeka zadanie, które musi wykonać cały zespół. Po wykonaniu zadania i zatwierdzeniu przez prowadzącego, drużyna wykonuje następny rzut i następne zadania, aż któryś zespół dotrze do końca.

PRZYKŁADOWE ZADANIA (pola):

 1. 50 brzuszków
 2. 30 pompek
 3. 50 przysiadów
 4. skoki przez skakankę (każdy 5 razy non stop)
 5. zadanie intelektualne – zdjęcia sportowców
 6. przerzucanie piłki lekarskiej na wyznaczonym dystansie
 7. podciągnięcia nóg ugiętych w zwisie na drabinkach
 8. skoki przez dużą skakankę cały zespół
 9. przechodzenie przez płotki – góra-dół (każdy po 2 kolejki)
 10. ćwiczenia grzbietu przy drabinakach
 11. policz schody w ośrodku
 12. jaka jest liczba kajaków na plaży
 13. liczba desek w pomoście
 14. liczba piłek tenisowych w koszyku
 15. wykonujemy 10 celnych rzutów do kosza
 16. itd..Wszystko zależy od Was jakie zadanie wymyślicie. Gra może nazywać się 40, 50. Wszystko dostosowujecie do liczby uczestników. W realizacji ta gra wychodzi rewelacyjnie
  . Polecam :)

 

GRA TERENOWA DLA DZIECI

Gra przeznaczona jest dla dowolnej liczby uczestników. Doskonale nadaje się do przeprowadzenia podczas kolonii, obozów, zielonych szkół czy wycieczek szkolnych. Odbywa się tylko i wyłącznie na terenie ośrodka zakwaterowania przez co dzieci nie są narażone na żadne niebezpieczeństwo. Różnorodność zadań oraz elementy współzawodnictwa sprawiają, iż wychowankowie chętnie biorą w niej udział. Poszerza ona wiedzę na temat ośrodka, miejsca pobytu oraz integruje uczestników. Doskonale uczy współpracy w grupie.

Zasady gry:

Uczestników zabawy dzielimy na kilkuosobowe grupy. Każda z nich wybiera sobie kapitana, który będzie czuwał nad prawidłowym wykonaniem wszystkich zadań oraz przewodził grupą. Kapitanowie otrzymują kopertę w której znajdują się:

- kartka z zadaniami do wykonania

- długopisy

- puste kartki potrzebne do zapisywania odpowiedzi

- inne przybory w zależności od charakteru wymyślonych zadań (np. kreda)

Na sygnał prowadzącego każdy zespół otwiera swoją kopertę i zapoznaje z listą zadań do wykonania (może być ich bardzo wiele – w zależności od czasu przeznaczonego na zabawę, pomysłowości prowadzącego zabawę, miejsca zakwaterowania, wieku uczestników itd.). Na pustych kartkach dzieci zapisują poprawne odpowiedzi na każde z zadań. Prowadzący nie pomaga dzieciom w rozwiązywaniu zadań, same mają wykazać się pomysłowością oraz kreatywnością. Jego zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci (sprawdzanie czy nie oddalają się poza teren ośrodka itp.). Po zakończeniu wszystkich zadań kapitanowie drużyn zapisują na kartce imiona wszystkich członków grupy i oddają koperty wraz z odpowiedziami. Ważne jest przede wszystkim poprawne udzielenie odpowiedzi na pytania (za błędne odpowiedzi odejmujemy punkty). W przypadku takiej samej liczby punktów bierzemy pod uwagę czas oddania koperty. Grupa która zdobędzie największą ilość punktów – wygrywa. Warto mieć przygotowane nagrody dla dzieci ( nawet drobne słodycze z pewnością będą dla nich sporą motywacją do współzawodnictwa).

Przykładowe zadania:

1)      Policz ile jest schodów w budynku

2)      Policz ile pokoi/okien/lamp znajduje się na 1 piętrze budynku

3)      Ułóż wierszyk o swojej wychowawczyni (minimum 6 linijek)

4)      Dowiedz się co dzisiaj będziemy jeść na kolację

5)      Podaj adres naszego ośrodka

6)      Dowiedz się dlaczego nasz ośrodek nosi taką nazwę

7)      Dowiedz się jak ma na imię kierowniczka ośrodka

8)      Policz ile jest stolików i krzeseł na stołówce

9)      Czy na terenie ośrodka jest basen?

10)Ułóż hasło reklamujące naszą kolonię/ klasę/ wycieczkę

11)Podaj kto jest najmłodszym i najstarszym uczestnikiem naszej kolonii/klasy/wycieczki

12)Narysuj karykaturę swojej wychowawczyni

13)Ułóż na boisku z dowolnego materiału (szyszki, patyczki itp.) nazwę naszego ośrodka

14)Narysuj mapkę naszego ośrodka

15)Zdobądź podpis od Pani pracującej na recepcji

16)Policz ile drzew/ławek/huśtawek znajduje się na terenie ośrodka

17)Jaki kolor mają firanki na stołówce?

18)Jakie kwiaty są w wazonie na recepcji?

19)Co przedstawia obraz znajdujący się na korytarzu na 2 piętrze

20)Dowiedz się w jakich godzinach czynna jest recepcja

21)Policz ile samochodów znajduje się na parkingu

22)Dowiedz się jak na imię mają Panie kucharki

23)Ile budynków jest na terenie ośrodka?

24)Ile telewizorów znajduje się w budynku?

25)Jaki jest najwyższy numer pokoju w budynku?

26)Jak nazywa się Pani pielęgniarka?

27)Ile jest półeczek na klucze w recepcji?

28)Wymień 5 miejscowości z których przyjechali do nas uczestnicy kolonii/ wycieczki

29)Jak nazywa się biuro podróży które jest organizatorem naszej kolonii/wycieczki?

30)Ile jest latarni oświetleniowych na terenie ośrodka?

31)Ile jest foteli na sali telewizyjnej?

 

ZAPLĄTANI

Materiały – 20 m liny

Wiek dzieci – 10-13 lat

Liczba dzieci – ok. 8

Przebieg gry terenowej zaplątani

Rozwieszamy między dwoma drzewami (znajdującymi się w odległości ok. 2 m) pajęczynę z lin, w taki sposób, aby tworzyła tzw. oczka, przez które będzie mógł przejść człowiek.

Zadaniem zespołu jest przemieścić się na druga stronę pajęczyny, z tym utrudnieniem, że każde oczko może być użyte tylko raz. Uczestnikom nie wolno także dotykać liny. Kluczem do zwycięstwa w tej zabawie jest dobre rozplanowanie przez drużyny, który uczestnik, którędy i w jakiej kolejności będzie się przemieszczał.

KÓŁKO I KRZYŻYK
Bardzo prosta gra terenowa o zasadach które każdy uczestnik z łatwością zrozumie. Uczestnicy podzieleni są na dwie konkurujące drużyny; każda z nich dostaje mapę terenu gry. Na mapach zaznaczony jest diagram do gry w kółko i krzyżyk (terenem gry jest właśnie teren zaznaczony na mapie diagramem). W każdym polu gracze szukaj wywieszonej przez nas kartki z numerem pola (najlepiej przyjąć numeracje według klawiatury telefonu komórkowego). Zwycięża drużyna która zbierze kartki z pól układające się w pionowo, poziomo lub skośne linie. Możliwy jest remis ( obie drużyny zbiorą linie poziome lub pionowe), ale zdejmując wszystkie znalezione kartki drużyna uniemożliwia przeciwnikowi zwycięstwo.

Czas gry należy wyznaczyć i podać graczom. Dla terenu 1500 x 1500m dobrym czasem jest 1- 1,5 h.

Gra wymaga od nas jedynie rozwiezienia kartek po polach i przygotowania map.

 

LOKALNA AKCJA SPORTOWA -ZAWODY SPORTOWE

Kwiecień obchodzimy jako miesiąc zdrowia, dlatego właśnie w tedy odbywają się w naszej szkole zawody sportowe. Tak jak zawsze było dużo emocji, pasji i dobrej zabawy. Zawody zakończyły się remisem. Od początku każdy nastawiał się na dobrą ZABAWĘ. Nie wynik był najważniejszy. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zawodów, oraz krótka fotorelacja.

ZAWODY SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNE – GRY I ZABAWY RUCHOWE

MIEJSCE: Sala gimnastyczna Polonez Ul. Łabiszyńska 20

GODZINA: 8.30-10.00

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ:

- Niepubliczna szkoła podstawowa „ Szkoła Przyszłości”

- Niepubliczna szkoła podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW:

- Katarzyna Pabis

- Zosia Blicharska

PRZEWIDYWANE NAGRODY:

- statuetki dla każdej ze szkół za zajęcie I oraz II miejsca

- dyplomy dla uczestników za wzięcie udziału w zawodach szkolnych

- medale z czekolady dla każdego uczestnika zawodów

CELE ZAWODÓW:

- popularyzacja czynnego wypoczynku w formie gier i zabaw

- propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci szkoły podstawowej

- przygotowanie uczniów do dokonywania dojrzałych wyborów związanych z wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz własną sprawnością i zdrowiem

- rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej oraz we współzawodnictwie

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

- wzmacnianie oraz utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności i wydolności fizycznej

- zawody mają być dla dzieci dobrą zabawą i próbą sprawdzenia swoich możliwości

- udział w zawodach uczy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach jak również współpracy w grupie

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY

 1. Liczba zawodników- 14 . Dzieci, które, nie wezmą bezpośredniego udziału w zawodach sportowych jadą razem z wychowawcą klasy w celu dopingowania swoich kolegów i koleżanek.

 2. Nauczyciele Wychowania Fizycznego: Katarzyna Karczewska oraz Zosia Blicharska będą posiadały kartę obiegową , na której będą odnotowane wyniki. Wyniki będą podawane , zapisywane na specjalnej tablicy, lub zostaną wyznaczone dwie osoby odpowiedzialne za wpisywanie punktów na dużych brystolach, które będą informacją dla zawodników

 3. Zawody zorganizowane będą w formie wyścigów rzędów

 4. Dzieci kilka dni wcześniej, przed rozpoczęciem zawodów, zostaną poinformowane o konkurencjach sportowych. Wszystko zostanie wcześniej omówione z nauczycielem Wychowania Fizycznego

 5. Każda konkurencja podczas zawodów, zanim ją rozpoczniemy będzie najpierw przedstawiona przez jedną bądź druga drużynę, żeby wszystko było oczywiste i dobrze omówione

 6. Punktacja:

- za szybkość wykonania zadania możemy uzyskać dla drużyny 3 lub 2 punkty

- za dokładność wykonywania zadań ruchowych można zdobyć jeden punkt ( drużyna która popełniła mniej błędów zdobywa 1 pkt, ta która więcej błędów 0 pkt)

Po zakończeniu zawodów punkty zostaną zliczone i ogłoszone zostaną oficjalne wyniki.

 1. Przewidziane konkurencje sportowe

 • Sadzenie i zbieranie ziemniaków ( pierwszy z każdego rzędu wybiega, niosąc w ręku ziemniaki(piłki tenisowe), które sadzi w wyznaczonych miejscach, a gdy dobiega do mety, obiega pachołek i wraca do swego rzędu. Tu uprawnia do biegu następnego przez dotknięcie jego wyciągniętej dłoni, a sam staje na końcu. Następny biegnie i zbiera kolejno ziemniaki oraz obiega pachołek i wraca jak najszybciej do swojej drużyny, przekazuje ziemniaki kolejnej osobie i zajmuje miejsce na końcu rzędu. W ten sposób odbywa się na zmianę sadzenie oraz zbieranie ziemniaków.

 • Tor przeszkód- ustawiamy w jednej linii ławeczkę gimnastyczną, szarfę oraz pachołek. Zawodnik ma za zadanie dobiec do ławeczki wykonać 3 przeskoki lub przejścia przez ławeczkę, następnie dobiega do szarfy zdejmuje ją z pachołka oraz przekłada ją z dołu do góry, zostawia szarfę na pachołku i biegnie do ostatniego pachołka który ma za zadanie obiec. Wraca jak najszybciej do swojej drużyny i siada na końcu rzędu.

 • Na drugą stroną- Zawodnicy maja za zadanie jak najszybciej ustawić się w taki sam sposób po drugiej stronie Sali. Na sygnał ruszają pierwsze osoby z rzędu, przechodzą przez tunel i ustawiają się za pachołkiem siadając po turecku. Jak pierwsze osoby usiądą i podniosą rękę do góry, może ruszać w tedy kolejna osoba.

 • Podawanie piłki górą- pierwsi z każdego rzędu podają piłkę górą nad głową, do następnego zawodnika . Gdy piłka zawędruje na koniec rzędu, do ostatniego zawodnika , ten biegnie z nią na początek i podaje piłkę w ten sam sposób górą do tyłu. Piłka wędruje tak długo aż dojdzie do tego samego gracza co zaczynał rywalizacje.

 • Rzuty do celu- ustawiamy hula hop dla każdej z drużyn w określonej odległości. Każdy z zawodników dostaje woreczek, który ma za zadanie wcelować do koła. Wygrywa drużyna która wceluje więcej razy. W tej konkurencji liczy się dokładność wykonywania zadań. Nie jest to konkurencja na czas. Drużyna która trafiła więcej razy zdobywa 3 punkty ta która mniej 2 pkt

 • Skoki- Pierwsza osoba w rzędu staruje na sygnał z umieszczonym woreczkiem pomiędzy nogami, za pomocą skoków musi dostać się do pachołka ustawionego na końcu Sali, za pachołkiem wyjmuje woreczek i chwyta go w dłonie i jak najszybciej wraca do swojej drużyny i przekazuje woreczek kolejnej osobie . W tej konkurencji nie wstawiamy ujemnych punktów w momencie kiedy woreczek wypadnie, ale warunkiem jest żeby umieścić go od razu pomiędzy nogami w miejscu w którym woreczek wypadł .

W momencie kiedy będziemy mieć nadwyżkę czasu przewidziana jest jeszcze jedna konkurencja: pociąg

Fotorelacja znajduje się poniżej:

z3 z4 z5 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z17 z18 z18 z19 z20 z22 z24 z25 z26 z28

INNOWACYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE-RAJD ROWEROWY

Początkowo rajd rowerowy miał zostać zakwalifikowany przeze mnie do „Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych”. W momencie kiedy już rajd się odbył ,pozwoliłam sobie również zaliczyć go do LOKALNEJ AKCJI SPORTOWEJ (w rajdzie wzięło udział naprawdę bardzo dużo osób, nie tylko z naszej szkoły).

Inicjatorką rajdu rowerowego była pani Renata- wychowawczyni klasy I. Jestem dumna jako nauczyciel wychowania fizycznego, że w akcję jaką jest WF Z KLASĄ starają się angażować inni nauczyciele. Nauczyciele starają się aktywnością ruchową zarażać innych.

Rodzice chętnie zaangażowali się w przygotowania przed rajdem, szczególnie tata Michała z klasy pierwszej. Zarejestrował całą trasę rajdu, aby inni rodzice, w razie zgubienia trasy wiedzieli jak jechać oraz dla tych, którzy nie mogli być z nami. Mama Zuzi z klasy pierwszej pojechała na miejsce dużo wcześniej aby na polanie zająć nam miejsce na ognisko. Ilość zgłoszonych
osób przeszło najśmielsze oczekiwania. Ponad 100 osób potwierdziło swoje
uczestnictwo.

Zabawy na miejscu:
- piłka nożna,
- plac zabaw,
- spacery,
- wycieczki po lesie,
- ognisko i grill
- wspólne spędzanie czasu,
- integracja rodziców z całej szkoły.

Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LOKALNA AKCJA SPORTOWA- RAJD ROWEROWY

Początkowo rajd rowerowy miał zostać zakwalifikowany przeze mnie do „Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych”. W momencie kiedy już rajd się odbył ,pozwoliłam sobie również zaliczyć go do LOKALNEJ AKCJI SPORTOWEJ (w rajdzie wzięło udział naprawdę bardzo dużo osób, nie tylko z naszej szkoły).

Inicjatorką rajdu rowerowego była pani Renata- wychowawczyni klasy I. Jestem dumna jako nauczyciel wychowania fizycznego, że w akcję jaką jest WF Z KLASĄ starają się angażować inni nauczyciele. Nauczyciele starają się aktywnością ruchową zarażać innych.

Rodzice chętnie zaangażowali się w przygotowania przed rajdem, szczególnie tata Michała z klasy pierwszej. Zarejestrował całą trasę rajdu, aby inni rodzice, w razie zgubienia trasy wiedzieli jak jechać oraz dla tych, którzy nie mogli być z nami. Mama Zuzi z klasy pierwszej pojechała na miejsce dużo wcześniej aby na polanie zająć nam miejsce na ognisko. Ilość zgłoszonych
osób przeszło najśmielsze oczekiwania. Ponad 100 osób potwierdziło swoje
uczestnictwo.

Zabawy na miejscu:
- piłka nożna,
- plac zabaw,
- spacery,
- wycieczki po lesie,
- ognisko i grill
- wspólne spędzanie czasu,
- integracja rodziców z całej szkoły.

Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

AKTYWNA PRZERWA w języku angielskim

W naszej szkole, zajęcia są urozmaicane każdego dnia. Nie ma nudy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dostosowane są dla wzrokowców, słuchowców, ruchowców. Nasza wspaniała nauczycielka języka angielskiego pani Magda Czech na jednej z lekcji, proponuje skoki przez skakankę.

Słowa piosenki do której dzieci wykonują skoki przez skakankę są następujące:

I like skipping,
1,2,3,
I want Lucy
In with me,
Ride a scooter
Ride a train
Ride a bike
Now, spell your name
L-U-C-Y
Goodbye, Lucy
Wave at me,
Goodbye , Lucy
1,2 ,3,

Poniżej zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWRDBRa2dYbFM5Nms

INNOWACYJNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – SZACHY

W naszej szkole przez cały rok szkolny raz w tygodniu dzieci mają możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych jakimi są szachy.

Szachy to gra wyjątkowa, która wykształca w człowieku wiele niezbędnych umiejętności. Przede wszystkim ta gra uczy logicznego myślenia. Każdy ruch musi być dobrze przemyślany, bo nawet najmniejsze niedopatrzenie może być przyczyną naszej porażki. Należy obrać i trzymać się wybranej strategii, brać pod uwagę wszystkie ewentualne posunięcia przeciwnika i oceniać wielkość ryzyka. Szachy uczą współdziałania.Szachy mogą być ciekawą alternatywą na spędzanie wolnego czasu. Grać można niemal wszędzie i w każdym wieku. Szachy są wspaniałą gimnastyką dla naszego mózgu.

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z zajęć

1 2 3 4 5 6

Poniżej krótki filmik z zajęć:

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWNHdyX19rUHVKcEk

AKTYWNA PRZERWA -PRZECIĄGANIE LINY

Przeciąganie liny to również  prosty i łatwy sposób na spędzenie aktywnej przerwy. Przeciąganie liny przeprowadzimy w sali gimnastycznej, na korytarzu oraz na świeżym powietrzu. Każde miejsce będzie dobre do przeprowadzenia tego typu aktywności.

Pani Sylwia wykorzystując piękną pogodę, zabiera swoich wychowanków na świeże powietrze.

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWcGFEazFLM3ZQOTQ

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWZnFWU1dHaFZjV1k

AKTYWNE PRZERWY- ZUMBA

Wychowawczyni klasy II pani Sylwia Mencewicz bardzo lubi tańczyć Zumbę.

Tę aktywność fizyczną również polubili jej uczniowie. Pani Sylwia włącza dzieciom na tablicy multimedialnej rożnego rodzaju układy zumbowe, ale nie tylko, ponieważ rozciąganie również pojawiło się na przerwach. Tego rodzaju przerwy, może przeprowadzić każdy, jeżeli tylko mamy do dyspozycji tablicę multimedialną (można wykorzystać rzutnik lub laptop).

Polecamy skorzystać ze strony internetowej, każdy znajdzie coś dla siebie (trzeba tylko założyć konto):  https://www.gonoodle.com/

Poniżej natomiast umieszczam kilka filmików z aktywnych przerw:

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWVjN3QTF1MThLY00

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWMlBFVnZ3enp4UVU

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWdm00QWhPMVFWVzg

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWWHZad0hNcW9Ibm8

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWZGlsODdRa29KQk0

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWY05GcWVpLVFsWjg

https://drive.google.com/open?id=0B1CUAJrx6qXWUktRSDgwMHltdWc