Sportowy okrągły stół

Debata odbyła się 09.10.2015r. Wszyscy uczniowie zostali wcześniej poinformowani o terminie tej akcji, celach i sposobie organizacji spotkania. Uczniowie kilka dni wcześniej zostali poinformowani w formie pokazu multimedialnego, jakie są założenia programu „WF z klasą” i jaki jest jego cel. Zostali zaznajomieni z zadaniami, które są proponowane do wyboru przez szkołę.

Debata w klasach młodszych I-III została przeprowadzona przez wychowawców klas. Dzieci zrobiły wspólnie dużą mapę myśli, wypisały na niej co podoba im się na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego oraz proponowane zmiany na lekcji wychowania fizycznego.

Oprócz tego nauczyciele zrobili dodatkową lekcję z plastyki, na której dzieci miały okazję narysować swoją wymarzona lekcję wychowania fizycznego.

W klasie IV oraz V debata odbyła się w innej formie. Dzieci zostały podzielone na cztery zespoły, w których opracowywały wspólnie zagadnienia: co im się najbardziej podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, proponowane zmiany( nowe pomysły na zajęcia ruchowe) oraz proponowany sprzęt i pomoce do zajęć. W formie obwodu stacyjnego zespoły kolejno się zmieniały według ruchu wskazówek zegara i opracowywali kolejno każde z zagadnień. W momencie kiedy wszystkie zespoły wykonały zadania, zebraliśmy się wspólnie na obwodzie koła i dyskutowaliśmy na temat wszystkich opracowanych punktów. Każdy z zespołów wyznaczył osobę odpowiedzialną za przedstawienie swojej planszy przy której zakończył zadanie.

W debacie brali udział uczniowie, nauczyciel wspierający, wicedyrektor pani Ewa Pizoń oraz koordynator projektu Katarzyna Pabis.

 

Wyniki debaty były następujące:

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie pozytywnie ocenili:

 • różnorodność gier i zabaw ruchowych
 • możliwość wymyślania swoich zabaw, gier
 • lekkoatletykę: skoki, rzuty, biegi
 • testy sprawności
 • gry zespołowe
 • ringo
 • ćwiczenia, zabawy w obwodzie stacyjnym
 • zajęcia przy muzyce
 • gimnastykę
 • piramidy gimnastyczne
 • układy gimnastyczne przy muzyce
 • rozgrzewkę
 • skoki na piłkach, wyścigi na piłkach
 • zbijak z wykorzystaniem dużych piłek
 • ściankę wspinaczkową
 • zawody sportowe

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie negatywnie ocenili m.in.:

 • konflikty, które wynikają z przegranej gry
 • brak szatni
 • wspólny wf- dziewczynki i chłopcy

Proponowane zmiany:

 • oddzielne zajęcia dla dziewcząt i chłopców
 • miękkie materace
 • więcej zajęć z gimnastyki
 • więcej zajęć z gier zespołowych

Zadania które będziemy realizować w tym roku to:

 • ruch na lekcjach i aktywne przerwy
 • innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

Osobiście, jako nauczyciel wychowania fizycznego jestem bardzo zadowolona z wyników tej debaty, ponieważ pokazała nam, że naprawdę dużo się dzieje na naszych zajęciach.Dzieci widzą dużo dobrych rzeczy, które mają miejsce. Uczniowie naszej szkoły lubią się ruszać i wykonywać ćwiczenia różnego rodzaju. Od najmłodszych lat uczą się tego, że zajęcia wychowania fizycznego mają być dla nich przyjemnością, sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Dyrekcji naszej szkoły za udział i zaangażowanie w debatę szkolną. Debata to dobry początek do jeszcze ciekawszych, atrakcyjniejszych zajęć sportowych w roku szkolnym 2015/2016.

d17 IMG_0144

Zawody sportowe-Dzień Nauczyciela

Do biegu! Gotowi! Start! I ruuuuszyli! Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w zawodach sportowych pt. ,,Dzień nauczyciela na sportowo!”. Zawody rozpoczęły się od wspólnego tańca do układu tanecznego przygotowanego przez uczennicę klasy V Marysię Dzięcielak. Następnie na uczniów i nauczycieli czekały różne konkurencje sportowe. Zawody zakończyły się wykonaniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Emocji było co nie miara, wystarczy zerknąć na naszą fotorelację!

Konkurencje dla nauczycieli:

1. Zakręceni

Nauczyciele mieli zawiązane oczy opaską, przez którą nic nie było widać, zadaniem dzieci było zakręcenie nauczyciela 15 razy w jedna stronę i 15 razy w drugą stronę. Zadaniem naszym było przedostać się jak najszybciej na druga stronę sali i zabrać ze sobą piłeczkę tenisową umieszczoną w kółku ringo. Zadanie nie było proste, gdyż nauczyciele wędrowali w różne strony. W tej konkurencji było dużo śmiechu i dobrej zabawy.

2. Rzuty osoboste

Każdy z nauczycieli miał do wykonania po 5 rzutów do kosza. Dzieci głośno liczyły rzuty i kibicowały swoim Nauczycielom

Konkurencje dla dzieci i nauczycieli:

Wychowawcy razem z dziećmi wzięli udział w wyścigach rzędów.

1. sadzenie i zbieranie ziemniaków: pierwsza osoba z drużyny miała za zadanie rozłożyć piłeczki tenisowe w kółkach ringo i jak najszybciej obiec pachołek i wrócić do swojej drużyny, kolejna osoba musiała jak najszybciej zebrać piłeczki i tak samo obiec pachołek. W tej konkurencji liczyła się szybkość oraz dokładność- piłeczka nie mogła wylecieć z kółka ringo

2. tor przeszkód: zawodnik podbiegał do ławeczki ustawionej na środku sali i miał za zadanie wykonać 3 przeskoki przez ławeczkę, następnie dobiegał do pachołka ustawionego na końcu sali, obiegał go i wracał jak najszybciej do swojej drużyny.

3. rzuty do celu: każdy zawodnik z drużyny miał do wykonania po dwa rzuty do celu. Rzuty były wykonywane do hula hop, trzymanego przez nauczyciela.

grupowe

Zawody sportowe

23.04.2015 roku po raz drugi zorganizowałam zawody sportowe dla dzieci pod nazwą Stop Zwolnieniom Z Wychowania Fizycznego. Nawiązałam kontakt z innymi szkołami  i zaprosiłam je do wspólnej zabawy.
Gmina Targówek przyłączyła się do tej inicjatywy fundując dzieciom medale i drobne upominki, za co bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo Panu Dariuszowi Brzezińskiemu (tata ucznia z klasy II), który sędziował dzieciom i razem dopingował wszystkich do zdrowej rywalizacji.
Dziękujemy również mamie Krzysia Magdara (mama ucznia klasy III) za profesjonalna oprawę fotograficzną.

Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Uczniowie którzy nie brali bezpośredniego udziału w zawodach, przygotowali transparenty do kibicowania z pomocą swoich wspaniałych wychowawców. Zawody rozpoczęły się od  zatańczenie układu tanecznego, w którym wzięły udział wszystkie dzieci.

18

 

Zawody sportowe

Najciekawszą formą ćwiczeń dla dzieci są gry i zabawy ruchowe, w których udział biorą drużyny rywalizujące ze sobą o zwycięstwo. Zasady zdrowej rywalizacji zajęć przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Rozwijanie zamiłowania do aktywności fizycznej i wypracowanie w dziecku potrzeby ruchu jest szczególnie ważne w procesie wychowania. Ważne, by od najmłodszych lat uzmysławiać dziecku, że aktywność fizyczna i uprawianie sportu są najprostszą drogą do poprawy samopoczucia i kondycji, a przede wszystkim zachowania zdrowia.

Program Wf z klasą

NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROGRAMU „WF z klasą” edycja 2015/2016

W ramach programu prowadzony jest BLOG. W zakładkach będzie można znaleźć informacje dotyczące aktywności fizycznej.

WF Z KLASĄ O PROGRAMIE

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Zdrowia. Działania w roku szkolnym 2015/2016 realizowane są przy wsparciu PGNiG.

Co robimy?

Program WF z Klasą wspiera nauczycieli wychowania fizycznego i inspiruje ich do prowadzenia bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych lekcji. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe – mogą być bardziej zróżnicowane i bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wierzymy, że to najlepsza droga do zwiększenia aktywność dzieci i młodzieży oraz podniesienia prestiżu WF-u i frekwencji na lekcjach. WF z Klasą to:

 • WF dla każdego: aktywizujemy uczniów mniej sprawnych, promujemy równe traktowanie chłopców i dziewczynek, uczniów z chorobami cywilizacyjnymi, z niepełnosprawnościami; to WF, który wyrównuje szanse dzieci i młodzieży w dostępie do atrakcyjnej oferty zajęć
 • Sportowy region: otwieramy szkołę i promujemy ją jako lokalne centrum sportowe; angażujemy nauczycieli innych przedmiotów, włączamy rodziców; rozwijamy współpracę z Orlikami i obiektami sportowymi
 • Sport rzeźbi charakter: sport to również współpraca, zespołowość, zasady fair play; budowanie kompetencji społecznych, kształtowanie charakteru i poczucia własnej wartości
 • Moda na zdrowie: promujemy zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie oraz rewolucję w szkolnych sklepikach; wspieramy nauczycieli WF-u w realizacji edukacji zdrowotnej.

Dlaczego to robimy?

Spada poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Badania wskazują, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Jesteśmy przekonani, że lekcje WF prowadzone w mądry i nowoczesny sposób są szansą na odwrócenie tego niebezpiecznego zjawiska. Kształtowanie w uczniach nawyku regularnego uprawiania sportu jest tak samo ważnym zadaniem szkoły, jak uczenie samodzielnego myślenia. Szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Jeśli lekcje WF są monotonne lub wiążą się z nadmiernym stresem, biciem rekordów i ciągłą rywalizacją, mogą na całe życie zniechęcić do aktywności ruchowej. Nasz program pokazuje, że WF może być przyjemnością dla każdego. Podkreślamy, że wychowanie fizyczne to nie tylko sport, ale również zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie. WF to również przestrzeń budowania kapitału społecznego. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 „Rokiem Otwartej Szkoły”. W programie WF z Klasą od kilku lat otwieramy szkołę poprzez WF, włączając społeczność szkolną i lokalną w sportowe życie szkoły.

Co w programie?

Wuefiści wspólnie z uczniami mogą wybierać spośród siedmiu zadań i dwóch ścieżek edukacyjnych. Działania zaczynają od SOS-u – Sportowego Okrągłego Stołu, czyli ogólnoszkolnej debaty na temat ulepszenia lekcji WF. Flagowym zadaniem w semestrze letnim jest realizacja Lokalnej Akcji Sportowej (LAS-u), do której włączają rodziców, uczniów, sąsiednią szkołę lub obiekty sportowe z regionu. Każda szkoła w programie prowadzi bloga, na którym publikuje relacje z działań. Zapewniamy scenariusze lekcji, poradniki, katalog dobrych praktyk, bezpłatne szkolenia i konferencje.Do akcji zapraszamy nauczyciela WF, dyrektora oraz nauczycieli innych przedmiotów. W programie promujemy otwartość na współpracę i interdyscyplinarność.