SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016

W realizacji programu WF Z KLASĄ braliśmy udział po raz pierwszy.  W Niepublicznej szkole podstawowej „Szkole Przyszłości”, od początku jej funkcjonowania nie zauważyłam, żeby spadał poziom aktywności fizycznej. Nie pojawiał się również problem zwolnień z wf. Dzieci zawsze z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach ruchowych. Myślę, że jest to spowodowane tym, że zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone od 1-ej klasy szkoły podstawowej przez nauczyciela specjalistę. Każda klasa w tygodniu ma po 3 godziny w-fu. Prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego opieram się na nowoczesnych technikach. Pomysłów poszukuję z różnych źródeł. Wymyślam oprócz tego dużo aktywności sama . Zgadzam się ze stwierdzeniem , że szkoła nie może być nastawiona tylko na promowanie sportowych talentów w kilku wybranych dyscyplinach. Uważam , że powinniśmy jako nauczyciele zachęcać dzieci do aktywności ruchowej w każdy możliwy sposób. Nie powinniśmy stawiać złych ocen. Musimy pokazywać dzieciom, że każdy z nas jest w czymś dobry. Niektórzy daleką skaczą, inni szybko biegają, inni za to są rewelacyjni w grach zespołowych itd.. Należy nagradzać każdą umiejętność i powtarzać dzieciom- „jesteś w tym naprawdę dobry, super udało Ci się… „W klasach młodszych proponuję robić dzieciom różnego rodzaju testy sprawności fizycznej w formie zabawowej, stworzyć do tego celu w swoim zeszycie specjalne tabelki, żeby dzieci mogły obserwować swoje postępy w przeciągu np: półrocza (każdy z uczniów w takim czasie z pewnością poprawi swój wynik). Takie podejście powoduje, że dzieci nie boją się testów, traktują je jako dobrą zabawę, każdy na koniec nagrodzony zostaje dobrą, satysfakcjonującą go oceną, plusami. Wybitny wynik testu można na przykład ocenić (nagrodzić) już na 1-ych zajęciach oceną 6- jako wyróżnienie. Inni również mają szanse otrzymać tak wysoką ocenę, ale muszą pracować na nią czasami cały semestr. W ten sposób kształtujemy siłę naszego charakteru. Pokazujemy, że ciężką pracą możemy dużo osiągnąć. Przystąpiliśmy do programu WF Z KLASĄ ponieważ już od kilku lat bardzo dużo się dzieje w naszej szkole i chciałam to w jakiś sposób udokumentować i pokazać przede wszystkim dzieciom, że są wspaniałe, że to co robią jest wyjątkowe.

W roku szkolnym 2015/2016 były zrealizowane następujące zadania:

  • Sportowy Okrągły Stół
  • Ruch na lekcjach i aktywne przerwy
  • Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne
  • Lokalna Akcja Sportowa

Sportowy Okrągły Stół

Debata odbyła się 09.10.2015r. Wszyscy uczniowie zostali wcześniej poinformowani o terminie tej akcji, celach i sposobie organizacji spotkania. Uczniowie kilka dni wcześniej zostali poinformowani w formie pokazu multimedialnego, jakie są założenia programu „WF z klasą” i jaki jest jego cel. Zostali zaznajomieni z zadaniami, które są proponowane do wyboru przez szkołę.

Debata w klasach młodszych I-III została przeprowadzona przez wychowawców klas. Dzieci zrobiły wspólnie dużą mapę myśli, wypisały na niej co podoba im się na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego oraz proponowane zmiany na lekcji wychowania fizycznego.

Oprócz tego nauczyciele zrobili dodatkową lekcję z plastyki, na której dzieci miały okazję narysować swoją wymarzona lekcję wychowania fizycznego.

W klasie IV oraz V debata odbyła się w innej formie. Dzieci zostały podzielone na cztery zespoły, w których opracowywały wspólnie zagadnienia: co im się najbardziej podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, proponowane zmiany( nowe pomysły na zajęcia ruchowe) oraz proponowany sprzęt i pomoce do zajęć. W formie obwodu stacyjnego zespoły kolejno się zmieniały według ruchu wskazówek zegara i opracowywali kolejno każde z zagadnień. W momencie kiedy wszystkie zespoły wykonały zadania, zebraliśmy się wspólnie na obwodzie koła i dyskutowaliśmy na temat wszystkich opracowanych punktów. Każdy z zespołów wyznaczył osobę odpowiedzialną za przedstawienie swojej planszy przy której zakończył zadanie.

W debacie brali udział uczniowie, nauczyciel wspierający, wicedyrektor pani Ewa Pizoń oraz koordynator projektu Katarzyna Pabis.

Wyniki debaty były następujące:

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie pozytywnie ocenili:

  • różnorodność gier i zabaw ruchowych
  • możliwość wymyślania swoich zabaw, gier
  • lekkoatletykę: skoki, rzuty, biegi
  • testy sprawności
  • gry zespołowe
  • ringo
  • ćwiczenia, zabawy w obwodzie stacyjnym
  • zajęcia przy muzyce
  • gimnastykę
  • piramidy gimnastyczne
  • układy gimnastyczne przy muzyce
  • rozgrzewkę
  • skoki na piłkach, wyścigi na piłkach
  • zbijak z wykorzystaniem dużych piłek
  • ściankę wspinaczkową
  • zawody sportowe

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie negatywnie ocenili m.in.:

  • konflikty, które wynikają z przegranej gry
  • brak szatni
  • wspólny wf- dziewczynki i chłopcy

Proponowane zmiany:

  • oddzielne zajęcia dla dziewcząt i chłopców
  • miękkie materace
  • więcej zajęć z gimnastyki
  • więcej zajęć z gier zespołowych

Zadania które będziemy realizować w tym roku to:

  • ruch na lekcjach i aktywne przerwy
  • innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

Osobiście, jako nauczyciel wychowania fizycznego jestem bardzo zadowolona z wyników tej debaty, ponieważ pokazała nam, że naprawdę dużo się dzieje na naszych zajęciach.Dzieci widzą dużo dobrych rzeczy, które mają miejsce. Uczniowie naszej szkoły lubią się ruszać i wykonywać ćwiczenia różnego rodzaju. Od najmłodszych lat uczą się tego, że zajęcia wychowania fizycznego mają być dla nich przyjemnością, sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Dyrekcji naszej szkoły za udział i zaangażowanie w debatę szkolną. Debata to dobry początek do jeszcze ciekawszych, atrakcyjniejszych zajęć sportowych w roku szkolnym 2015/2016.

d17 IMG_0144

Ruch na lekcjach i aktywne przerwy

W naszej szkole ruch na lekcjach odbywa się codziennie. Oprócz tradycyjnych lekcji, że dziecko siedzi w ławce na zajęciach, pojawiają się też inne aktywności pozwalające przyswoić wiedzę. Każdy z nas jest inny, różnimy się od siebie.  Możemy być wzrokowcem, słuchowcem, ruchowcem itp. Dlatego też nauczyciele swoje lekcje przygotowują tak, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Opieramy się na nowoczesnych technikach uczenia się.

Aktywne przerwy cieszyły się dużym zainteresowaniem. W różny sposób były one prowadzone. Były  prowadzone przeze mnie, nauczycieli kształcenia zintegrowanego ( pomysły z zajęć pojawiają się na blogu), ale również przez dzieci. Uczniowie ze starszych klas 4, 5 mogli prowadzić aktywną przerwę, ale musieli najpierw przygotować ją pisemnie do zaakceptowania . Jeżeli pomysł był interesujący , umawialiśmy się na prowadzenie takiej przerwy. Termin, miejsce oraz które klasy w którym dniu miały mieć aktywną przerwę były zapisywane na specjalnym plakacie „Aktywne przerwy dodają nam werwy”. Tacy uczniowie w nagrodę otrzymywali oczywiście ocenę 6. Pomysłów pojawiało się naprawdę sporo. Uczniowie mogli przez chwilę zobaczyć, że praca nauczyciela wcale nie jest taka prosta :)

Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne można uczciwie powiedzieć, że odbywają się  przez cały rok szkolny począwszy od października do czerwca. Dlatego też realizowaliśmy to zadanie nie tylko przez drugi semestr, tak jak zostało wspomniane w wybranych zadaniach przez szkołę.

Do innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole można zaliczyć przede wszystkim:

  • judo
  • szermierkę
  • szachy
  • taniec,

są to zajęcia, które prowadzone są regularnie przez instruktorów raz w tygodniu.

Inne zajęcia innowacyjne pozalekcyjne były prowadzone przeze mnie w ramach godzin świetlicowych. Dzięki temu, że oprócz zajęć z wychowania fizycznego, mogłam prowadzić również świetlicę szkolną, miałam więcej czasu na realizację różnych zadań ruchowych: proste układy taneczne ( typu la-bomba, który pojawił się blogu), gimnastykę, która przede wszystkim opierała się na piramidach gimnastycznych, które dzieci bardzo polubiły i tak naprawdę wykorzystywały każde miejsce do tego, żeby ćwiczyć swoje umiejętności ( często było trzeba im powtarzać, że już wystarczy- żeby się nie przetrenować). Piramidy gimnastyczne, które doskonaliliśmy na naszych zajęciach zostały wykorzystane w przedstawieniu szkolnym na święta Bożego Narodzenia.

W ramach Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych pojawiły się również : niezapomniane zabawy z podwórka: gra w gumę, w klasy, chowanego, kwadraty( z wykorzystaniem piłki do nogi), duża skakanka.

W jedną sobotę zostały zorganizowane przez wychowawcę klasy I zajęcia z zumby dla dzieci i ich rodziców. Dołączyli oczywiście również nauczyciele. Była to bardzo fajna forma aktywności. Wszystkim bardzo się podobało.Dlatego też powstał pomysł, żeby zorganizować rajd rowerowy, który również cieszył się dużym zainteresowaniem i zamienił się on w Lokalna Akcję Sportowa tak jak już wcześniej wspomniałam na blogu.

Do innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych zaliczymy również:

  • białą szkołę (5-o dniowy wyjazd do Szczyrku)-jazda na nartach, basen, gry i zabawy ruchowe
  • basen (odbywał się w drugim semestrze, raz w tygodniu)
  • zieloną szkołę (5-o dniowy wyjazd do Pisza)- żeglarstwo, kajaki, tenis ziemny, survival, zumba

 

Lokalna Akcja Sportowa

Początkowo planowane były tylko zawody sportowe, które jak co roku miały odbyć się w kwietniu. I oczywiście tak się stało. Szczegółowy opis zawodów znajduje się w zakładce: Lokalna Akcja Sportowa. Ale w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna impreza sportowa, w której wzięło udział ponad 100 osób, był to rajd rowerowy. Jak widać Sport jest dla nas przyjemnością i wolny czas staramy się spędzać aktywnie. Aktywnie spędzają czas dzieci, rodzice oraz nauczyciele. Jesteśmy wszyscy w dobrej kondycji. Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z zakładką zawody sportowe Co roku staram się je organizować. W tym roku szkolnym udało nam się dodatkowo zrobić zawody z okazji Dnia Nauczyciela- była to świetna zabawa. Jest to na pewno jakiś pomysł na przyszłość, gdyż taką właśnie imprezę sportową można zorganizować zdecydowanie na większą skalę- zapraszając do współpracy inne placówki :)

Zapraszam do zapoznania się z każdą naszą zakładką. Wszystko jest szczegółowo opisane. Jako nauczyciel wychowania fizycznego jestem bardzo zadowolona, że wzięliśmy udział w programie WF Z KLASĄ. Blog WF Z KLASĄ będzie dla nas super pamiątką. Przeglądając bloga utwierdzam się w przekonaniu że mamy wspaniałe Dzieci, wspaniałych Rodziców, Super Nauczycieli, pełnych pasji:)

Dziękuję.

KOORDYNATOR

Katarzyna Pabis

 

One thought on “SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WF Z KLASĄ 2015/2016

  1. Witajcie,

    Serdecznie gratuluję ukończenia III edycji programu WF z Klasą. To była duża przyjemność czytać o tak pomysłowych i „przewrotowych” działaniach jak Wasze. Wszystkie zadania obowiązkowe (SOS, LAS i dwa zadania semestralne) zostają Wam zaliczone. Do końca lipca zostaną do Was wysłane imienne dyplomy oraz Certyfikat dla szkoły.

    Mam nadzieję, że zmiany które udało Wam się wprowadzić zostaną w Waszej szkole na dłużej i że będziecie kontynuować dobre praktyki z tego roku.

    Zachęcam do monitorowania aktualności w programach z Klasą (Szkoła z Klasą 2.0, Koduj z Klasą, Cyfrowa Akademia, Eduspaces).

    Życzę Wam słonecznych wakacji i aktywnego wypoczynku, a w nowym roku szkolnym samych sukcesów.

    Pozdrawiam serdecznie
    Martyna
    WF z Klasą

Odpowiedz na „MartynaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge