LOKALNA AKCJA SPORTOWA -ZAWODY SPORTOWE

Kwiecień obchodzimy jako miesiąc zdrowia, dlatego właśnie w tedy odbywają się w naszej szkole zawody sportowe. Tak jak zawsze było dużo emocji, pasji i dobrej zabawy. Zawody zakończyły się remisem. Od początku każdy nastawiał się na dobrą ZABAWĘ. Nie wynik był najważniejszy. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zawodów, oraz krótka fotorelacja.

ZAWODY SPORTOWE MIĘDZYSZKOLNE – GRY I ZABAWY RUCHOWE

MIEJSCE: Sala gimnastyczna Polonez Ul. Łabiszyńska 20

GODZINA: 8.30-10.00

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ:

- Niepubliczna szkoła podstawowa „ Szkoła Przyszłości”

- Niepubliczna szkoła podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW:

- Katarzyna Pabis

- Zosia Blicharska

PRZEWIDYWANE NAGRODY:

- statuetki dla każdej ze szkół za zajęcie I oraz II miejsca

- dyplomy dla uczestników za wzięcie udziału w zawodach szkolnych

- medale z czekolady dla każdego uczestnika zawodów

CELE ZAWODÓW:

- popularyzacja czynnego wypoczynku w formie gier i zabaw

- propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci szkoły podstawowej

- przygotowanie uczniów do dokonywania dojrzałych wyborów związanych z wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz własną sprawnością i zdrowiem

- rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportowo- rekreacyjnej oraz we współzawodnictwie

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

- wzmacnianie oraz utrzymanie jak najwyższego poziomu sprawności i wydolności fizycznej

- zawody mają być dla dzieci dobrą zabawą i próbą sprawdzenia swoich możliwości

- udział w zawodach uczy dzieci radzenia sobie w trudnych sytuacjach jak również współpracy w grupie

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA IMPREZY

 1. Liczba zawodników- 14 . Dzieci, które, nie wezmą bezpośredniego udziału w zawodach sportowych jadą razem z wychowawcą klasy w celu dopingowania swoich kolegów i koleżanek.

 2. Nauczyciele Wychowania Fizycznego: Katarzyna Karczewska oraz Zosia Blicharska będą posiadały kartę obiegową , na której będą odnotowane wyniki. Wyniki będą podawane , zapisywane na specjalnej tablicy, lub zostaną wyznaczone dwie osoby odpowiedzialne za wpisywanie punktów na dużych brystolach, które będą informacją dla zawodników

 3. Zawody zorganizowane będą w formie wyścigów rzędów

 4. Dzieci kilka dni wcześniej, przed rozpoczęciem zawodów, zostaną poinformowane o konkurencjach sportowych. Wszystko zostanie wcześniej omówione z nauczycielem Wychowania Fizycznego

 5. Każda konkurencja podczas zawodów, zanim ją rozpoczniemy będzie najpierw przedstawiona przez jedną bądź druga drużynę, żeby wszystko było oczywiste i dobrze omówione

 6. Punktacja:

- za szybkość wykonania zadania możemy uzyskać dla drużyny 3 lub 2 punkty

- za dokładność wykonywania zadań ruchowych można zdobyć jeden punkt ( drużyna która popełniła mniej błędów zdobywa 1 pkt, ta która więcej błędów 0 pkt)

Po zakończeniu zawodów punkty zostaną zliczone i ogłoszone zostaną oficjalne wyniki.

 1. Przewidziane konkurencje sportowe

 • Sadzenie i zbieranie ziemniaków ( pierwszy z każdego rzędu wybiega, niosąc w ręku ziemniaki(piłki tenisowe), które sadzi w wyznaczonych miejscach, a gdy dobiega do mety, obiega pachołek i wraca do swego rzędu. Tu uprawnia do biegu następnego przez dotknięcie jego wyciągniętej dłoni, a sam staje na końcu. Następny biegnie i zbiera kolejno ziemniaki oraz obiega pachołek i wraca jak najszybciej do swojej drużyny, przekazuje ziemniaki kolejnej osobie i zajmuje miejsce na końcu rzędu. W ten sposób odbywa się na zmianę sadzenie oraz zbieranie ziemniaków.

 • Tor przeszkód- ustawiamy w jednej linii ławeczkę gimnastyczną, szarfę oraz pachołek. Zawodnik ma za zadanie dobiec do ławeczki wykonać 3 przeskoki lub przejścia przez ławeczkę, następnie dobiega do szarfy zdejmuje ją z pachołka oraz przekłada ją z dołu do góry, zostawia szarfę na pachołku i biegnie do ostatniego pachołka który ma za zadanie obiec. Wraca jak najszybciej do swojej drużyny i siada na końcu rzędu.

 • Na drugą stroną- Zawodnicy maja za zadanie jak najszybciej ustawić się w taki sam sposób po drugiej stronie Sali. Na sygnał ruszają pierwsze osoby z rzędu, przechodzą przez tunel i ustawiają się za pachołkiem siadając po turecku. Jak pierwsze osoby usiądą i podniosą rękę do góry, może ruszać w tedy kolejna osoba.

 • Podawanie piłki górą- pierwsi z każdego rzędu podają piłkę górą nad głową, do następnego zawodnika . Gdy piłka zawędruje na koniec rzędu, do ostatniego zawodnika , ten biegnie z nią na początek i podaje piłkę w ten sam sposób górą do tyłu. Piłka wędruje tak długo aż dojdzie do tego samego gracza co zaczynał rywalizacje.

 • Rzuty do celu- ustawiamy hula hop dla każdej z drużyn w określonej odległości. Każdy z zawodników dostaje woreczek, który ma za zadanie wcelować do koła. Wygrywa drużyna która wceluje więcej razy. W tej konkurencji liczy się dokładność wykonywania zadań. Nie jest to konkurencja na czas. Drużyna która trafiła więcej razy zdobywa 3 punkty ta która mniej 2 pkt

 • Skoki- Pierwsza osoba w rzędu staruje na sygnał z umieszczonym woreczkiem pomiędzy nogami, za pomocą skoków musi dostać się do pachołka ustawionego na końcu Sali, za pachołkiem wyjmuje woreczek i chwyta go w dłonie i jak najszybciej wraca do swojej drużyny i przekazuje woreczek kolejnej osobie . W tej konkurencji nie wstawiamy ujemnych punktów w momencie kiedy woreczek wypadnie, ale warunkiem jest żeby umieścić go od razu pomiędzy nogami w miejscu w którym woreczek wypadł .

W momencie kiedy będziemy mieć nadwyżkę czasu przewidziana jest jeszcze jedna konkurencja: pociąg

Fotorelacja znajduje się poniżej:

z3 z4 z5 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z17 z18 z18 z19 z20 z22 z24 z25 z26 z28

LOKALNA AKCJA SPORTOWA- RAJD ROWEROWY

Początkowo rajd rowerowy miał zostać zakwalifikowany przeze mnie do „Innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych”. W momencie kiedy już rajd się odbył ,pozwoliłam sobie również zaliczyć go do LOKALNEJ AKCJI SPORTOWEJ (w rajdzie wzięło udział naprawdę bardzo dużo osób, nie tylko z naszej szkoły).

Inicjatorką rajdu rowerowego była pani Renata- wychowawczyni klasy I. Jestem dumna jako nauczyciel wychowania fizycznego, że w akcję jaką jest WF Z KLASĄ starają się angażować inni nauczyciele. Nauczyciele starają się aktywnością ruchową zarażać innych.

Rodzice chętnie zaangażowali się w przygotowania przed rajdem, szczególnie tata Michała z klasy pierwszej. Zarejestrował całą trasę rajdu, aby inni rodzice, w razie zgubienia trasy wiedzieli jak jechać oraz dla tych, którzy nie mogli być z nami. Mama Zuzi z klasy pierwszej pojechała na miejsce dużo wcześniej aby na polanie zająć nam miejsce na ognisko. Ilość zgłoszonych
osób przeszło najśmielsze oczekiwania. Ponad 100 osób potwierdziło swoje
uczestnictwo.

Zabawy na miejscu:
- piłka nożna,
- plac zabaw,
- spacery,
- wycieczki po lesie,
- ognisko i grill
- wspólne spędzanie czasu,
- integracja rodziców z całej szkoły.

Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotorelacji:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LOKALNA AKCJA SPORTOWA

Lokalna Akcja Sportowa W Szkole Przyszłości

W tym roku szkolnym na przełomie miesiąca kwiecień/ maj zostaną zorganizowane zawody sportowe w formie wyścigów rzędów. W naszej szkole zawody sportowe organizowane będą już 3 raz. W zawodach sportowych wezmą udział dwie szkoły podstawowe z dzielnicy Białołęka oraz Targówek.

Zawody rozpoczną się wspólną rozgrzewką,  poprowadzoną  przez uczennicę klasy V.

W rozgrzewce z elementami zabaw ruchowych  wezmą udział wszyscy, nie tylko zawodnicy, ale również osoby kibicujące, nauczyciele, rodzice.

Dzieci, które nie będą brały bezpośredniego udziału w zawodach sportowych, będą kibicować swoim kolegom i koleżankom. Jak co roku wychowawcy klas zaangażują się ze swoimi uczniami w przygotowanie transparentów do kibicowania, ułożenia haseł motywujących do zabawy.

Zawsze dopisywały nam dobre humory, uśmiechy na twarzy, jestem pewna, że w tym roku będzie podobnie.