Sportowy okrągły stół

Debata odbyła się 09.10.2015r. Wszyscy uczniowie zostali wcześniej poinformowani o terminie tej akcji, celach i sposobie organizacji spotkania. Uczniowie kilka dni wcześniej zostali poinformowani w formie pokazu multimedialnego, jakie są założenia programu „WF z klasą” i jaki jest jego cel. Zostali zaznajomieni z zadaniami, które są proponowane do wyboru przez szkołę.

Debata w klasach młodszych I-III została przeprowadzona przez wychowawców klas. Dzieci zrobiły wspólnie dużą mapę myśli, wypisały na niej co podoba im się na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego oraz proponowane zmiany na lekcji wychowania fizycznego.

Oprócz tego nauczyciele zrobili dodatkową lekcję z plastyki, na której dzieci miały okazję narysować swoją wymarzona lekcję wychowania fizycznego.

W klasie IV oraz V debata odbyła się w innej formie. Dzieci zostały podzielone na cztery zespoły, w których opracowywały wspólnie zagadnienia: co im się najbardziej podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, co im się nie podoba na zajęciach z wychowania fizycznego, proponowane zmiany( nowe pomysły na zajęcia ruchowe) oraz proponowany sprzęt i pomoce do zajęć. W formie obwodu stacyjnego zespoły kolejno się zmieniały według ruchu wskazówek zegara i opracowywali kolejno każde z zagadnień. W momencie kiedy wszystkie zespoły wykonały zadania, zebraliśmy się wspólnie na obwodzie koła i dyskutowaliśmy na temat wszystkich opracowanych punktów. Każdy z zespołów wyznaczył osobę odpowiedzialną za przedstawienie swojej planszy przy której zakończył zadanie.

W debacie brali udział uczniowie, nauczyciel wspierający, wicedyrektor pani Ewa Pizoń oraz koordynator projektu Katarzyna Pabis.

 

Wyniki debaty były następujące:

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie pozytywnie ocenili:

 • różnorodność gier i zabaw ruchowych
 • możliwość wymyślania swoich zabaw, gier
 • lekkoatletykę: skoki, rzuty, biegi
 • testy sprawności
 • gry zespołowe
 • ringo
 • ćwiczenia, zabawy w obwodzie stacyjnym
 • zajęcia przy muzyce
 • gimnastykę
 • piramidy gimnastyczne
 • układy gimnastyczne przy muzyce
 • rozgrzewkę
 • skoki na piłkach, wyścigi na piłkach
 • zbijak z wykorzystaniem dużych piłek
 • ściankę wspinaczkową
 • zawody sportowe

Na zajęciach z wychowania fizycznego uczniowie negatywnie ocenili m.in.:

 • konflikty, które wynikają z przegranej gry
 • brak szatni
 • wspólny wf- dziewczynki i chłopcy

Proponowane zmiany:

 • oddzielne zajęcia dla dziewcząt i chłopców
 • miękkie materace
 • więcej zajęć z gimnastyki
 • więcej zajęć z gier zespołowych

Zadania które będziemy realizować w tym roku to:

 • ruch na lekcjach i aktywne przerwy
 • innowacyjne zajęcia pozalekcyjne

Osobiście, jako nauczyciel wychowania fizycznego jestem bardzo zadowolona z wyników tej debaty, ponieważ pokazała nam, że naprawdę dużo się dzieje na naszych zajęciach.Dzieci widzą dużo dobrych rzeczy, które mają miejsce. Uczniowie naszej szkoły lubią się ruszać i wykonywać ćwiczenia różnego rodzaju. Od najmłodszych lat uczą się tego, że zajęcia wychowania fizycznego mają być dla nich przyjemnością, sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom oraz Dyrekcji naszej szkoły za udział i zaangażowanie w debatę szkolną. Debata to dobry początek do jeszcze ciekawszych, atrakcyjniejszych zajęć sportowych w roku szkolnym 2015/2016.

d17 IMG_0144