Włączamy się po raz drugi!

W tym roku szkolnym zespół redakcyjny szkolnej gazetki przystąpił  po raz drugi do programu Włącz się! Młodzi i media. Będziemy zgłębiać tajniki pracy z informacją, nauczymy się rozpoznawać mowę nienawiści oraz cyberprzemoc w Internecie, zajmiemy się ochroną danych w sieci. I oczywiście będziemy pisać teksty do szkolnego pisma. writing

 

 

clipart: www.openclipart.org