Witaj, świecie!

Jesteśmy uczniami Miejskiego Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza

w Darłowie. Po raz czwarty uczestniczymy w programie ,,Opowiem ci o wolnej

Polsce”. Przygotowaliśmy projekt pt. ,,Z Darłowa na Syberię”. Bohaterem

naszego wywiadu był p. Janusz Kasperek, który opowiedział nam o swoich

losach podczas zesłania na Syberię w okolice Archangielska. Przed wojną

wraz z rodzicami i siostrą mieszkali na Polesiu. Z rodzinnej miejscowości został

zesłany. Zaczęła się wtedy ,,walka” z głodem i mrozem. Świadek zmuszony był

chodzić do szkoły, a rodzice do ciężkiej pracy. Skończyło się to dla ojca tragicznie.

Wycieńczony z głodu nie miał siły wyrabiać normy, przez co nie otrzymywał

jedzenia. Ojciec, szukając pomocy z konsulacie polskim w Archangielsku-zginął

w tajemniczych okolicznościach. Gdy na terenie ZSRR zostało utworzone ZPP

matka z dwójką dzieci otrzymała zgodę na wyjazd na Ukrainę. Rosjanie zmuszali

Polaków, aby podpisywali obywatelstwa. Z braku dokumentu ciężko było

zaświadczyć, że jest się Polakiem. Rodzina świadka znalazła kwit z nadleśnictwa,

co pozwoliło im na powrót do ojczyzny.