Zgodnie z prawem

01.06.2012r. w naszej szkole odbył się Festiwal Nauki, który był połączony z Dniem Sportu. O godz. 8:30 wszyscy, którzy prezentowali projekty, zbierali się w klasach.

W sali nr 25 prezentowano Witrualny spacer po szkole oraz nasz orlik.

Następną klasą była klasa nr 27, której hasłami były : U – Uczenie się może być przyjemne, H jak historia szkoły, D – Dyrektorzy i nauczyciele, czyli kadra pedagogiczna. Opiekunem zespołów była Pani Kaczalska.

Kolejna sala miała nr 28, znajdowały się tam prezentacje pod hasłami : I – Internetowe Centrum Materiałów Edukacyjnych, K – klasopracownie. Opiekunem projektów była Pani Licznerska oraz Pani Terlecka.

W sali nr 23 prezentowano gazetki szkolne oraz ekologię. Zajmował się tym Pan Wojciński oraz Pani Helińska.

Sala nr 17 nosiła hasła A – angielski w szkole, T – twórczość plastyczna uczniów. Opiekunem sali była Pani Pawlak oraz Pani Gąsiorowska.

Następną klasa miała nr 6, i posiadała hasło: N – nauczanie zintegrowane, czyli pierwszaki w szkole.

W sali nr 12, którą opiekowała się Pani Koźmińska oraz Pani Koczorowska, tematami prowadzącymi były: H jak hymn szkoły, P jak patron szkoły, K, czyli kalendarz szkolny.

Salą nr 29 opiekowała się Pani Chwastek, nagłówkiem klasy był temat ,,Blogujemy!”. Znajdowały się tam projekty pod nazwami: ,,Blogowanie jest fajne” , ,,Blogujemy zgodnie z prawem” , ,,Komunikowanie się w zespołowym blogowaniu” , ,,Grafika na naszych blogach” . Nasza koleżanka Kinga nagrywała filmy podczas projektowania, nikt wtedy jednak nie wiedział o przybyciu mediów. Chwilę przed telewizją Pani Chwastek uprzedziła nas, wszyscy się stresowaliśmy, ale wypadliśmy świetnie. W tym roku na festiwalu bardzo dużo się nauczyłem, uważam, że warto brać w nim udział. :)

 

Wiktor

Jeden komentarz

  1. [...] Relacja Wiktora [...]