Monitoring przyrodniczy

Image

Od maja 2013 w ramach projektu ,,Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych  i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE”  wraz z uczniami klasy V a prowadzimy monitoring przyrodniczy. Każdego dnia między godziną 900 a 1200 uczniowie odczytują z elektonicznej stacji pogodowej otrzymanej od koordynatora projektu dane pogodowe z naszego regionu : temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, wilgotność. Ponadto obserwują stan zachmurzenia nieba oraz zmiany w przyrodzie żywej : faza rozwojowa roślin , obecność  zwierząt, prace wykonywane przez rolników. Dane ze stacji pogodowej i z obserwacji zapisywane są w postaci raportu i wysyłane drogą elektoniczną gdzie następnie są umieszczone w postaci mapy pogodowej na portalu www.eduscience.pl . Stan pogody zapisujemy także w wersji papierowej i wieszamy na gazetce szkolnej do wglądu dla uczniów nauczycieli i rodziców. Odczyt danych ze stacji pogodowej i umieszczanie raportu wykonuje dwóch uczniów każdego dnia inni. Pozostali uczniowie obserwują wpisy na tablicy interaktywnej. Raporty z poszczególnych szkół można obejrzeć na mapce znajdującej się pod tytułem Monitoring przyrodniczy na wyżej wymienionym portalu.

Wykonywanie tego zadania uczy dzieci odpowiedzialności oraz przybliża im pracę o charakterze użyteczności społecznej.

Nasze raporty można sprawdzić na www.eduscience.pl

Szkoła Podstawowa nr 7 Mława (północna część województwa mazowieckiego).

Licencja Creative Commons
Monitoring przyrodniczy by Halina Rakowska is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License.

Projekt Eduscience

Od 1 września 2012 r. do listopada 2014 r. wraz z klasą V a biorę udział w projekcie edukacyjnym ,,Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE”.

Celem projektu jest:

- zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi oraz językami obcymi.

- rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e – learningu.

W projekcie bierze udział 250 szkół. Mamy do dyspozycji tablicę interaktywną, projektor oraz komputery z dostępem do internetu. W projekcie współpracuje ze mną nauczyciel matematyk i zajęć komputerowych.

Co nas czeka w projekcie:

Wspólnie z uczniami musimy przepracować 175 lekcji z wykorzystaniem www.platforma.eduscience.pl
Uczniowie uczestniczą w lekcjach on-line z różnych ośrodków naukowych, mają
lekcje on-line na platformie przygotowane przez  nauczyciela przyrody.
Udział w spotkaniu tzw.  piknik naukowy EDUSCIENCE
Czeka ich  wycieczka do Błękitnej Szkoły Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie
Pod moją opieką prowadzą  monitoring przyrodniczy .

Dozwolony użytek w edukacji

Zapoznałam się z zasadami Dozwolonego Użytku w Edukacji. Wiedza ta przyda się w trakcie realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz w codziennej pracy z uczniami.

Oto mój komiks dotyczący punku 2 i 8

 
Prawa autorskie

DUE

WITAM!

Zapraszam na przyrodnicze to i owo.

POWIEDZ MI A ZAPOMNĘ.

POKAŻ MI, A ZAPAMIĘTAM

POZWÓL MI ZROBIĆ, A ZROZUMIEM.

                                                                                   ,, Konficjusz”

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, liczę na pomoc i współpracę oraz dobrą zabawę.

ImageChef.com - Get codes for Facebook, Hi5, MySpace and more

www.imageChef.com