Międzynarodowa kampania przeciwko mowie nienawiści NO HATE

 

Kodeks NO HATE

1. Nie hejtuję.

Nie szerzę w internecie nienawiści, która przejawia się atakowaniem bądź poniżaniem grup i osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową.

2. Reaguję.

Zgłaszam przypadki mowy nienawiści moderatorom strony/bloga lub organizacjom walczącym z mową nienawiści np. nohatespeechmovement.orgwww.dyzurnet.pl.

 3. Propaguję.

Zachęcam innych do tego, by starali się o odznakę, włączali się w akcje i działania przeciwko mowie nienawiści oraz blogowali zgodnie z zasadami kodeksu.

Więcej informacji otwórz