About Halina Rakowska

Nazywam się Halina Rakowska. Jestem nauczycielem przyrody w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie.

Pierwszy dzień lata

Lato – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia.

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego i trwa do momentu równonocy jesiennej, na półkuli północnej jest to okres pomiędzy 21 czerwca a 23 września. Podczas lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa – Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad horyzontem.

Wikipedia, wolna encyklopedia   http://pl.wikipedia.org/wiki/Lato     

Dostęp: 22.06.2014 r.

Lato ,  Wikipedia,    Luc Viatour   CC BY-SA 3.0

 

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

31 maja – Dzień Bociana Białego

31 maja uznawany jest za „Dzień Bociana”.

Bocianie święto obchodzone jest w Polsce od 2003 roku, dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.

W ten sposób przyrodnicy chcą zwrócić uwagę na zagrożenia i potrzebę ochrony ptaków, a także na miejsce, jakie bocian biały zajmuje w polskim krajobrazie i kulturze. 

Polskę zasiedla niemal jedna czwarta światowej populacji bociana białego. Jednak liczebność tego gatunku z roku na rok ulega drastycznym wahaniom, zmienia się także zasiedlony przez niego obszar i dostęp do zasobów pokarmowych. Wszelkie zmiany w środowisku mają pośrednio wpływ na efekty jego lęgów. Przyszłość tego gatunku w dużej mierze zależy od warunków i bezpieczeństwa, jakie zapewnimy ptakom w Polsce.

bocian biały

Bocian Biały   Pixabay     Domena Publiczna

Bociany online – zobacz co u nas słychać – otwórz

Bociany online – zobacz

Wędruj z bocianem białym – gra

Co warto wiedzieć o bocianie białym i jego ochronieotwórz

Dbaj o bocianyotwórz

Bocianyprzeczytaj

Palenie tytoniu a zdrowie człowieka

31 maja Dzień Bez Papierosa – to międzynarodowe święto, które ma przede wszystkim zwrócić uwagę na szkodliwość palenia.

Dzień Bez Papierosa został ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia WHO (World Health Organization) w 1987 roku. Światowy Dzień Bez Papierosa jest integralną częścią projektu “Europa wolna od dymu tytoniowego”.

Najwięcej papierosów na świecie palą Rosjanie. Obecnie mieszka tam 50 milionów palących, z czego 2/3 to mężczyźni.

Wpływ palenia tytoniu na organizm człowieka – otwórz

Skutki palenia papierosów – otwórz

Europejski Dzień Parków Narodowych – 24 maja

Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park Sarek utworzony 24 maja 1909 r.

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych.

Parki narodowe obejmują obszary całkowitej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Na ich terenie, zabroniona jest działalność gospodarcza. Parki narodowe prowadzą działalność edukacyjną i naukową.

Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, stanowi to 1,2 % kontynentu. Średnia wielkość parku w Europie wynosi ok. 52 tys. ha, w Polsce ponad 13,5 tys. ha. Najwięcej parków narodowych znajduje się w Finlandii (26), zaś największy udział w powierzchni kraju, ponad 7%, mają parki narodowe w Norwegii.

 Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. jako „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 r. reaktywowano go pod obecną nazwą. Powierzchnia parku wynosi 10 502 ha. W 1977 r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa.

Obecnie istnieją w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 314 tys. ha, co stanowi 1% powierzchni kraju. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym obszarowo Biebrzański Park Narodowy około 60 tys. ha. Najmniejszy to Ojcowski Park Narodowy.

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy, Wikipedia, wolna encyklopedia  Ralf Lotys  CC BY 3.0

BIAŁOWIESKIE ŻUBRY NA ŻYWO – OTWÓRZ

Poznaj Parki Narodowe Polski – kliknij i graj

Dzień Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1983 r. na mocy podpisanego 7 lutego 1991r., traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład UE wchodzi 28 państw. Polska jest członkiem U E od 1 maja 2004 r.

Cele Unii Europejskie:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

opracowano na podstawie: Wikipedia, wolna encyklopedia  dostęp 09.05.2014 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Informacje o Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli – otwórz

Międzynarodowa kampania przeciwko mowie nienawiści NO HATE

 

Kodeks NO HATE

1. Nie hejtuję.

Nie szerzę w internecie nienawiści, która przejawia się atakowaniem bądź poniżaniem grup i osób ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, orientację seksualną, tożsamość płciową.

2. Reaguję.

Zgłaszam przypadki mowy nienawiści moderatorom strony/bloga lub organizacjom walczącym z mową nienawiści np. nohatespeechmovement.orgwww.dyzurnet.pl.

 3. Propaguję.

Zachęcam innych do tego, by starali się o odznakę, włączali się w akcje i działania przeciwko mowie nienawiści oraz blogowali zgodnie z zasadami kodeksu.

Więcej informacji otwórz

Gra logiczna 2048

Gra polega na zdobyciu klocka oznaczonego liczbą 2048. Zaczynamy z dwoma klockami, następnie przesuwając je i łącząc klocki oznaczone ta samą liczbą, otrzymujemy coraz większe wyniki. każda kolejna tura dokłada nam jeden klocek w losowym miejscu. Robi się trudniej ale i ciekawiej.

Spróbujcie swoich sił.

Kliknij na obrazek a następnie w ikonę New Game, klocki przesuwamy za pomocą strzałek na klawiaturze.

2048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gra polecana przez opiekuna wirtualnej pracowni matematyki.