Dozwolony użytek w edukacji

Zapoznałam się z zasadami Dozwolonego Użytku w Edukacji. Wiedza ta przyda się w trakcie realizacji programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz w codziennej pracy z uczniami.

Oto mój komiks dotyczący punku 2 i 8

 
Prawa autorskie

DUE