Koło przyrodnicze

Koło przyrodnicze w klasie szóstej odbywa się w pracowni wyposażonej w tablicę interaktywną, projektor oraz laptopy z dostępem do internetu. zapoznałam uczniów z programem do tworzenia komiksów w Toon Dooo oraz  aplikacją tworzenie chmur wyrazowych na stronie www.imagechef.com.  W obu programach uczniowie tworzyli materiały dotyczące szkolnego kodeksu 2.0  Prace znajdują  na blogu klasy Tik Tak 6c

 

Koło przyrodnicze

Temat zajęć : Europa się jednoczy.

Każde zajęcia koła przyrodniczego w kl. V a odbywają się w pracowni w której jest tablica interaktywna oraz laptopy dla każdego ucznia z dostępem do internetu.

W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest Unia Europejska, poznali państwa założycielskie, ile państw należy obecnie do UE, symbole UE: flagę i hymn (odsłuchaliśmy).

Dowiedzieli się jakie mamy korzyści z przynależności do UE.

Na mapce interaktywnej Europy wskazywali państwa UE. Następnie sprawdzali swoją wiedzę poprzez zasób interaktywny w postaci gry (bąbelki). Zasoby te mają w postaci lekcji przygotowanej i umieszczonej na platformie www.platforma.eduscience.pl

Na tej platformie każdy uczeń tej klasy ma swoje konto. Do każdej lekcji może wrócić kilkakrotnie .

Następnie uczniowie korzystali ze strony internetowej www.europa.eu, na której znajdują się informacje o Unii Europejskiej oraz gry interaktywne w czasie których dziecko uczy się i bawi.