Monitoring przyrodniczy

Image

Od maja 2013 w ramach projektu ,,Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych  i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE”  wraz z uczniami klasy V a prowadzimy monitoring przyrodniczy. Każdego dnia między godziną 900 a 1200 uczniowie odczytują z elektonicznej stacji pogodowej otrzymanej od koordynatora projektu dane pogodowe z naszego regionu : temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru, wilgotność. Ponadto obserwują stan zachmurzenia nieba oraz zmiany w przyrodzie żywej : faza rozwojowa roślin , obecność  zwierząt, prace wykonywane przez rolników. Dane ze stacji pogodowej i z obserwacji zapisywane są w postaci raportu i wysyłane drogą elektoniczną gdzie następnie są umieszczone w postaci mapy pogodowej na portalu www.eduscience.pl . Stan pogody zapisujemy także w wersji papierowej i wieszamy na gazetce szkolnej do wglądu dla uczniów nauczycieli i rodziców. Odczyt danych ze stacji pogodowej i umieszczanie raportu wykonuje dwóch uczniów każdego dnia inni. Pozostali uczniowie obserwują wpisy na tablicy interaktywnej. Raporty z poszczególnych szkół można obejrzeć na mapce znajdującej się pod tytułem Monitoring przyrodniczy na wyżej wymienionym portalu.

Wykonywanie tego zadania uczy dzieci odpowiedzialności oraz przybliża im pracę o charakterze użyteczności społecznej.

Nasze raporty można sprawdzić na www.eduscience.pl

Szkoła Podstawowa nr 7 Mława (północna część województwa mazowieckiego).

Licencja Creative Commons
Monitoring przyrodniczy by Halina Rakowska is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe License.