Twoje dane – Twoja sprawa

Ogólnopolski program edukacyjny

Twoje dane – Twoja sprawa

Skuteczna ochrona danych osobowych.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  „Twoje dane – Twoja sprawa”, realizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a skierowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w wieku 7-16 lat, związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności, które w wymiarze politycznym i społecznym staje się fundamentem wolnego społeczeństwa i demokratycznego państwa,  stanowiące podstawową wartość.

 

Każdy człowiek ma prawo do poznania swoich praw i korzystania z nich !

W ramach programu są przeprowadzane pogadanki  na zajęciach informatycznych i godzinie wychowawczej w czasie których dzieci dowiadują  się o prawach, jakie im przysługują, jak unikać zagrożeń związanych z udostępnianiem swoich danych w sieci Internet,  czy też uwrażliwić się na poszanowanie praw innych osób.

W sobotę 1 lutego w ramach tego programu uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji pod hasłem ,,Nie bądź bałwanem, chroń swoje dane”. Każda klasa miała lepić bałwana w wyznaczonym miejscu naszego miasta, który miał mieć zawieszoną tabliczkę z informacją jak chronić swoje dane . Niesprzyjająca pogoda spowodowała, że bałwany zostały namalowane na dużych brystolach a następnie zawieszone w parku miejskim. Część uczniów rozdawała mieszkańcom miasta gwiazdki z informacją jak chronić swoje dane osobowe.