Europejski Dzień Parków Narodowych – 24 maja

Najstarszym europejskim parkiem narodowym jest szwedzki park Sarek utworzony 24 maja 1909 r.

W rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie, obchodzony jest Europejski Dzień Parków Narodowych.

Parki narodowe obejmują obszary całkowitej ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej. Na ich terenie, zabroniona jest działalność gospodarcza. Parki narodowe prowadzą działalność edukacyjną i naukową.

Obecnie w Europie jest ponad 250 parków narodowych o łącznym obszarze 12,5 mln hektarów, stanowi to 1,2 % kontynentu. Średnia wielkość parku w Europie wynosi ok. 52 tys. ha, w Polsce ponad 13,5 tys. ha. Najwięcej parków narodowych znajduje się w Finlandii (26), zaś największy udział w powierzchni kraju, ponad 7%, mają parki narodowe w Norwegii.

 Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Białowieski Park Narodowy utworzony w 1932 r. jako „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 r. reaktywowano go pod obecną nazwą. Powierzchnia parku wynosi 10 502 ha. W 1977 r. UNESCO włączyło Białowieski Park Narodowy w poczet światowych rezerwatów biosfery, a dwa lata później uznano go za pierwszy i jedyny w Polsce przyrodniczy Obiekt Dziedzictwa.

Obecnie istnieją w Polsce 23 parki narodowe o łącznej powierzchni ponad 314 tys. ha, co stanowi 1% powierzchni kraju. Najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty. Największym obszarowo Biebrzański Park Narodowy około 60 tys. ha. Najmniejszy to Ojcowski Park Narodowy.

Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy, Wikipedia, wolna encyklopedia  Ralf Lotys  CC BY 3.0

BIAŁOWIESKIE ŻUBRY NA ŻYWO – OTWÓRZ

Poznaj Parki Narodowe Polski – kliknij i graj

Przyrodnicze NAJ…

Parki Narodowe Polski  NAJ…

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem w Polsce. Znajduje się na terenie województwa podlaskiego, tuż przy granicy z Białorusią. Obejmuje najpiękniejszą część Puszczy Białowieskiej. Ten najcenniejszy obiekt przyrodniczy  Europy chroni fragmenty prastarego, naturalnego lasu nizinnego. Park ten wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbolem parku jest największy ssak lądowy Europy – żubr.

Żubr

Żubr,  wikimedia.org  Dariusz Wierzbicki CC BY 3.0

Park Narodowy Ujście Warty to najmłodszy park w Polsce. Powstał w 2001 roku. Położony jest na terenie województwa lubuskiego, przy granicy z Niemcami. Leży w miejscu ujścia Warty do Odry. Obejmuje rozlewiska rzeki Warty z ogromną różnorodnością bytującego tu ptactwa. Symbolem parku jest gęś zbożowa.

Gęś zbożowa, pl.wikipedia.org Adrian Pingstone Domena Publiczna

Biebrzański Park Narodowy to największy park w Polsce. Położony jest w północno – wschodniej części Polski na terenie województwa podlaskiego. Powstał 1993 roku. Jego powierzchnia wynosi około 60 tys. ha. Obejmuje swym zasięgiem dolinę rzeki Biebrzy. Chroni największe w środkowej części Europy bagna i torfowiska o unikatowej florze i faunie. Symbolem parku jest ptak batalion.

Batalion, pl.wikipedia.org BS Thurner Hof  CC BY SA 3.0

Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy park. Jego powierzchnia wynosi trochę ponad 2 tys. ha. Znajduje się w południowej części Polski, w województwie małopolskim. Położony jest na pięknej wapiennej Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej. Będąc w tym parku możemy podziwiać skały o różnych kształtach, podziemne groty, jaskinie, korytarze. Symbolem parku jest nietoperz – latający ssak.