Projekt Eduscience

Od 1 września 2012 r. do listopada 2014 r. wraz z klasą V a biorę udział w projekcie edukacyjnym ,,Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii EDUSCIENCE”.

Celem projektu jest:

- zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, informatyczno-technicznymi oraz językami obcymi.

- rozwój umiejętności posługiwania się technologią informatyczno-komputerową w procesie uczenia się dzięki zastosowaniu metody e – learningu.

W projekcie bierze udział 250 szkół. Mamy do dyspozycji tablicę interaktywną, projektor oraz komputery z dostępem do internetu. W projekcie współpracuje ze mną nauczyciel matematyk i zajęć komputerowych.

Co nas czeka w projekcie:

Wspólnie z uczniami musimy przepracować 175 lekcji z wykorzystaniem www.platforma.eduscience.pl
Uczniowie uczestniczą w lekcjach on-line z różnych ośrodków naukowych, mają
lekcje on-line na platformie przygotowane przez  nauczyciela przyrody.
Udział w spotkaniu tzw.  piknik naukowy EDUSCIENCE
Czeka ich  wycieczka do Błękitnej Szkoły Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie
Pod moją opieką prowadzą  monitoring przyrodniczy .