Dzień Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1983 r. na mocy podpisanego 7 lutego 1991r., traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Od 1 lipca 2013 w skład UE wchodzi 28 państw. Polska jest członkiem U E od 1 maja 2004 r.

Cele Unii Europejskie:

  • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
  • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
  • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
  • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych,
  • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów,
  • polepszenie standardów życia.

opracowano na podstawie: Wikipedia, wolna encyklopedia  dostęp 09.05.2014 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

Informacje o Unii Europejskiej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli – otwórz

Koło przyrodnicze

Temat zajęć : Europa się jednoczy.

Każde zajęcia koła przyrodniczego w kl. V a odbywają się w pracowni w której jest tablica interaktywna oraz laptopy dla każdego ucznia z dostępem do internetu.

W czasie zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest Unia Europejska, poznali państwa założycielskie, ile państw należy obecnie do UE, symbole UE: flagę i hymn (odsłuchaliśmy).

Dowiedzieli się jakie mamy korzyści z przynależności do UE.

Na mapce interaktywnej Europy wskazywali państwa UE. Następnie sprawdzali swoją wiedzę poprzez zasób interaktywny w postaci gry (bąbelki). Zasoby te mają w postaci lekcji przygotowanej i umieszczonej na platformie www.platforma.eduscience.pl

Na tej platformie każdy uczeń tej klasy ma swoje konto. Do każdej lekcji może wrócić kilkakrotnie .

Następnie uczniowie korzystali ze strony internetowej www.europa.eu, na której znajdują się informacje o Unii Europejskiej oraz gry interaktywne w czasie których dziecko uczy się i bawi.