Wikipedia …i co dalej?

Kopiowanie poza Wikipedię.

Materiały źródłowe zawarte w Wikipedii możemy wykorzystywać w dowolnych celach, bez wnoszenia opłat i pytania o zgodę właścicieli praw autorskich. Materiały w Wikipedii są zamieszczone na tzw. wolnych licencjach.

Korzystając z materiału zawartego  w Wikipedii musimy jednak przestrzegać pewnych reguł:

a) nie musimy  nikogo pytać o zgodę.

b) należy dowiedzieć się na jakiej licencji jest udostępniony materiał i zapoznać się z jej  warunkami.

c) musimy się do tych warunków bezwzględnie dostosować.

d) jeśli warunki licencji nam nie odpowiadają, możemy podjąć próbę dotarcia do autora i prosić o zmianę licencji.

Cytowanie Wikipedii: możemy cytować teksty z Wikipedii zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, a więc biorąc w cudzysłów i podając Wikipedię jako źródło.

Korzystanie z licencji CC – BY -SA 3.0: wszystkie teksty w Wikipedii są dostępne na tej licencji CC – BY – SA 3.0. Skróty na licencji oznaczają:

  • CC – licencja stworzona przez Creative Commons
  • BY – wymagane jest uznanie autorstwa zgodnie z tym jak życzy sobie właściciel praw autorskich
  • SA – przy tworzenia utworu zależnego wymagane jest zachowanie licencji, to jest. utwory zależne muszą być udostępnione na tej samej licencji i musi być podana informacja o źródle i autorach utworu pierwotnego.

Jak opisujemy materiał pobrany z Wikipedii:

Źródło: (hiperłącze lub URL do hasła z Wikipedii);

Autor: (link do historii hasła);

Licencja CC – BY – SA 3.0 : (link do licencji );

Oto przykład: hasło z Wikipedii Mława

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82awa

Autor: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%82awa&action=history

Licencja CC – BY – SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Domena Publiczna: pliki domeny publicznej nie są objęte niczyimi prawami.

Na godzinie wychowawczej rozmawialiśmy na temat wykorzystania tekstów i grafiki z Wikipedii i innych źródeł. Wspólnie z uczniami opisaliśmy wybrane hasło i grafikę, podawaliśmy źródło, autora i licencję.Aby u uczniów wykształcić nawyk właściwego podpisywania materiału pobieranego z internetu należy systematycznie i wielokrotnie wykonać to samo ćwiczenie.