„Szkoła w Ugandzie” – uczymy innych c.d.

To już ostatnia lekcja wychowawcza w tym roku o tej tematyce. Tym razem dwóch uczniów klasy I gimnazjum Mariusz i Michał wcieliło się w rolę nauczycieli. Tematem ich lekcji była szkoła w Ugandzie. Uczniowie mieli możliwość poznania problemów z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki. Chłopcy przedstawili prezentację multimedialną, w której znalazły się najważniejsze informacje dotyczące edukacji w Ugandzie, m.in. przeludnienie klas – 80 uczniów na jednego nauczyciela, brak przyborów i podręczników, duża odległość między szkołą a miejscem zamieszkania, itp. Chłopcy przygotowali tekst, na podstawie którego ich koledzy mieli wypisać różnice między szkolnictwem w Polsce i w Ugandzie. Nauczyli kilku słów w języku suahili oraz przygotowali ćwiczenie na podstawie którego ich koledzy uczyli się pomagać swoim rówieśnikom w Afryce. Zaprezentowali film pt. „Dzieci Ugandy”. Lekcja była bardzo ciekawa. Dzięki niej cała klasa zrozumiała jakie możliwości daje edukacja.

Zapraszam do oglądnięcia fotorelacji z lekcji.

 

„Każdy człowiek ma prawo do …” – Uczymy innych ciąg dalszy

Uczniowie klasy I gimnazjum kontynuują przygodę „uczenia innych”. Tym razem Paulina i Oliwia przygotowały lekcję wychowawczą poświęconą problemom łamania praw człowiek na kontynencie azjatyckim. W lekcji wykorzystały przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną i karty pracy. Pracowano metodą burzy mózgów, pojawiła się i praca w grupach i dyskusja. Wprowadzeniem do lekcji była burza mózgów. Uczniowie mieli za zadanie dokończyć zdanie „Mam prawo do …”. Następnie poznali czym jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Pracowali w grupach czytając tekst „Prawo człowieka a Chińska Republika Ludowa”. Następnie na podstawie tekstu podawali przykłady łamania praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej. Czytali list niewinnie skazanego człowieka. Pisali petycję do rządu chińskiego o uniewinnienie go.  Wymieniali sposoby walki o prawa człowieka.

Uczniowie mieli możliwość uzmysłowić sobie jakie prawa człowieka są łamane na świecie.

Poniżej fotorelacja z lekcji.

„Uczymy innych”

Uczniowie klasy I gimnazjum kontynuują przygodę uczenia innych”. Tym razem dwie uczennice Zuzanna i Melania przygotowały lekcję wychowawczą poświęconą problemom społecznym Ameryki Południowej dla swoich kolegów z klasy. W lekcji wykorzystały przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, karty pracy, mapę świata. Pracowano metodą burzy mózgów, pojawiła się gra symulacyjna, quiz i praca w parach. Wprowadzeniem do lekcji była burza mózgów. Uczniowie mieli za zadanie wymienić swoje skojarzenia związane z Ameryką Południową. Następnie w parach mieli przyporządkować znane w Polsce produkty do nazwy państwa z którego pochodzą i uzasadnić swój wybór. Klasa uzyskała kilka ciekawych informacji na temat kawy i jej pochodzenia. Na końcu pojawił się quiz, który sprawdzał wiadomości uczniów zapamiętane z lekcji. Najciekawszym elementem lekcji dla mnie, było prześledzenie poszczególnych etapów „bananowego handlu” i doświadczenie niesprawiedliwości z podziału dochodów pomiędzy poszczególne zaangażowane grupy (pracownicy plantacji, właściciele plantacji, przewoźnicy, importerzy i właściciele sklepów).

Uczniowie mieli możliwość uzmysłowić sobie zależność Europy od krajów Ameryki Południowej i zastanowić się, czy ta zależność działa w drugą stronę.

Przed nami kolejna lekcja, tym razem w wykonaniu Oliwii i Pauliny.

Poniżej zdjęcia z lekcji.

Wizyta w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

W dniu 17.04.15r. uczniowie klasy I i II gimnazjum uczestniczący w zajęciach Koła Przedsiębiorczości odwiedzili Urząd Skarbowy w Myślenicach. Celem wizyty było pozyskanie informacji na temat zakładania działalności gospodarczej. Uczniowie mieli możliwość spotkania i rozmowy z Panią Bogusławą Polak II Zastępcą Naczelnika, która szczegółowo przedstawiła formy opodatkowania, pokazała strony, na których podatnik może wypełniać różnego rodzaju dokumenty urzędowe, w tym zeznania podatkowe nie wychodząc z domu. Szczegółowych informacji udzielała również Pani Anna Boryczko Kierownik I Działu Obsługi Bezpośredniej Podatnika, która pokazała szereg dokumentów i sposoby ich wypełniania. Uczniowie poznali wiele stron internetowych, które służą do wypełniania dokumentów. Ciekawą prezentację  przedstawił Pan Jacek Tylko Pracownik III Działu Obsługi Bezpośredniej Podatnika, w której zaprezentował, m.in. sposób wypełniania PIT-ów bez wychodzenia z domu. Tłumaczył czym jest podpis zaufany i jak go można otrzymać. Uczniowie otrzymali szereg dokumentów podatkowych i zwiedzili urząd. Wiadomości, które uczniowie zdobyli na pewno zaowocują w przyszłości, a już teraz mogą pomóc przy wypełnianiu PIT-ów starszego rodzeństwa lub rodziców.

Bardzo dziękujemy Pani Naczelnik Bogusławie Polak, Pani Kierownik Annie Boryczko i Panu Jackowi Tylko pracownikom Urzędu Skarbowego w Myślenicach za umożliwienie odwiedzenia Urzędu i bardzo ciekawe warsztaty z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Myślenicach

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy I i II gimnazjum uczestniczący w zajęciach Koła Przedsiębiorczości odwiedzili Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Myślenicach. Celem wizyty było pozyskanie informacji na temat zakładania działalności gospodarczej oraz zgłaszania płatnika składek do ubezpieczeń społecznych. Szczegółowych informacji udzielała Pani Janina Kania – pracownik ZUS. Uczniowie otrzymali szereg materiałów informacyjnych, m.in. ZUS ZFA, ZUA, ZZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, ABC płatnika składek, ePłatnik, ZUS przez Internet. Każdy z uczniów otrzymał druki i samodzielnie je wypełniał. Pomocą służyła p. Kania, która bardzo dokładnie tłumaczyła i podawała niezbędne informacje, m.in. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne. Uczniowie poznali sumę wszystkich składek, minimalne wynagrodzenie brutto. Chętnie zadawali pytania na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Informacje, które w dniu dzisiejszym uczniowie zdobyli na pewno zaowocują w przyszłości. Spotkanie uświadomiło im, że jednak założenie działalności gospodarczej wcale nie jest takie proste, mimo, że teraz coraz mniej dokumentów należy złożyć w urzędzie i można to zrobić nie wychodząc z domu, czyli przez Internet.

Bardzo dziękujemy Pani Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Myślenicach za umożliwienie odwiedzenia Urzędu, a Pani Janinie Kania za bardzo ciekawe warsztaty z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Myślenicach on PhotoPeach

Wizyta w Urzędzie Gminy Wiśniowa

W dniu dzisiejszym „Pakietowicze” odwiedzili Urząd Gminy w Wiśniowej. Celem wizyty było pozyskanie informacji na temat zakładania działalności gospodarczej oraz poszerzenie wiadomości z zakresu funkcjonowania Gminy. Szczegółowych informacji udzielały Sekretarz Gminy Pani Jolanta Wolak i Pani Ewa Dybeł. Uczniowie otrzymali druki CEIDG-1 i wypełniali je. Zadawali mnóstwo pytań na temat działalności gospodarczej, m.in. jakie dokumenty należy wypełnić, czy dużo jest firm na terenie naszej gminy, jakiego rodzaju są to firmy… Panie udzielały odpowiedzi. Uczniowie mieli możliwość spotkania z panem Wójtem mgr Wiesławem Stalmachem, który również zachęcał ich do nauki i w przyszłości zakładania działalności gospodarczej na terenie naszej gminy.

Wizyta w Urzędzie Gminy Wiśniowa on PhotoPeach

„Uczymy innych” ciąg dalszy

W ten piątek odbyła się druga lekcja uczniów klasy I gimnazjum z uczniami klasy Ia SP. Tym razem gimnazjaliści pomagali odkrywać świat grafiki i tłumaczyli działanie programu graficznego Paint. Na początku odbyła się luźna rozmowa, podczas której chętne uczennice pytały pierwszaków, czy wiedzą co to jest program graficzny, do czego służy, jakie programy znają, czy wiedzą jak powstaje okładka do książki, malowanka itp. Chętni uczniowie odpowiadali. Program Paint jest im znany, ale nie tak dobrze jak gimnazjalistom. Dla pokazania zastosowanie programów graficznych pierwszoklasiści rozpoczęli swoją pracę od pomalowania gotowej malowanki ze strony pokoloruj.pl. W drugiej części lekcji uczniowie rysowali w programie Paint swoją ulubioną zabawkę. Prace które powstały prezentuję poniżej.
Uczennice po przeprowadzonej lekcji powiedziały:

Własności wielokątów

Chciałam się podzielić jedną z moich lekcji matematyki, na której uczniowie byli bardzo aktywni i zaangażowani w pracę. Na jednej z ostatnich lekcji w klasie IG powtarzaliśmy wiadomości dotyczące własności wielokątów i pól figur płaskich. Uczniowie na początku lekcji zostali poinformowani, że będą zdobywać punkty za każde prawidłowo rozwiązane zadanie i na końcu lekcji otrzymają ocenę za pracę. Wywiesiłam na tablicy punktację za poszczególne zadania i instrukcję pracy na lekcji. Następnie rozdałam kartki z 10 zdaniami z własnościami wielokątów. Uczniowie mieli zaznaczyć, które zdanie jest prawdziwe, które fałszywe. Po zaznaczeniu odpowiedzi wymienili się kartkami w ławkach i na tablicy multimedialnej wyświetliłam przygotowany przeze mnie interaktywny test z tymi samymi pytaniami. Uczniowie podchodzili i zaznaczali prawidłowe ich zdaniem odpowiedzi. Po zakończeniu testu wyświetlił się wynik.

YouTube Preview Image

Następnie podzieliłam klasę na 6 grup 4 – osobowych i rozdałam wycięte puzzle. Uczniowie układając je powtarzali własności wielokątów. Przedstawiciel każdej grupy podchodził do tablicy i układał puzzle, które przygotowałam w formie ćwiczenia interaktywnego. Pozostałe grupy mogły powtórzyć sobie własności wszystkich wielokątów.

YouTube Preview Image

Continue reading