Kolejna witryna sieci „Blogi Programów Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Archiwum dnia 3 grudnia 2013

Uczniowie klasy 1z o profilu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”,  w dniu 18 listopada 2013, mieli po raz pierwszy okazję uczestniczyć w konferencji promującej energię wiatrową.

Sympozjum „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego”było  kontynuacją konferencji „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego”, która odbyła się w dniach 30-31 stycznia 2013 r.  Była to wspaniała okazja do zapoznania się z prelekcjami polskich i niemieckich ekspertów. Prelegenci zachęcali do współpracy, wskazywali sprawdzone rozwiązania z rynku niemieckiego oraz przedstawili postawy ukierunkowane na rozwój energetyki wiatrowej, ukazując jej korzyści dla regionu.  kontynuacją konferencji „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego”, która odbyła się w dniach  30-31 stycznia 2013 r.
W ramach sesji uczniowie uczestniczyli, czyli w następujących wykładach:
Zmiany energetyczne w Niemczech, rola energii wiatrowej i zaangażowanie społeczności lokalnych; Lutz Ribbe – Fundacja EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i w województwie podlaskim; dr Katarzyna Michałowska-Knap – Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju Koordynator Zespołu ds.  Energetyki  
Wiatrowej Instytut Energetyki Odnawialnej

Energia wiatru a ochrona przyrody – jak rozwiązywać problemy; dr Thomas Griese – Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Rolnictwa, Rheinland-Pfalz
- Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego; Michael Diemer – Dyrektor Działu Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska Rheinland-Pfalz
Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania PGE Dystrybucja SA oddział Białystok; Jarosław Dzięgielewski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok
Angażowanie społeczności lokalnych w projekty energetyki wiatrowej;  Wolfgang Degelmann – Energie-Vision Frankenwald
Uczestnictwo przyniosło uczniom wymierne korzyści, stając się źródłem wiadomości o energetyce wiatrowej.

     Konferencja na Politechnice Białostockiej                                                                                                   

Tagi:

Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią o przyszłości naszego funkcjonowania
na Ziemi. Rozwój tej dziedziny nauki wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Z tego założenia wyszli również uczniowie naszej szkoły z klasy 1Z o profilu technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej. Młodzież, razem z p. Ewą Korbut-Papciak, p. Martą Piekarską i p. Szczepanem Antuszewskim, świadoma konieczności śledzenia najnowszych trendów w tej dziedzinie nauki, wzięła udział w Międzynarodowych Targach RENEXPO POLAND 2013 w Warszawie, które odbyły się 16.10.2013r.

Podczas konferencji uczniowie ZSB -G w gronie ponad 1300 uczestników, mieli okazję spotkać się ze specjalistami z dziedziny OZE oraz zdobyć informacje o najnowszych
osiągnięciach na rynku energii odnawialnej. Platforma dyskusyjna umożliwiła nawiązanie bezcennych kontaktów i zapoznała z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Prelegenci, na co dzień zatrudnieni w branży OZE, wywodzący się z kręgów uniwersyteckich i ze świata polityki, podzielili się swoim doświadczeniami zawodowymi. Mieliśmy okazję poznać
m.in. zasady działania ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, biogazowni, turbin wiatrowych oraz kolektorów słonecznych. Przedstawiono nam zarys planu budowy farm wiatrowych, udzielono cennych rad. Czekamy z niecierpliwością na praktyki zawodowe i  szkolenia, które zaproponowały nam firmy zajmujące się OZE.

            Podczas targów młodzież uczestniczyła w następujących seminariach tematycznych:

- „Obudź drzemiące możliwości- Najlepsze praktyki na rzecz rozwoju rynku pomp ciepła” prowadzone przez przedstawiciela PORTPC

- „Różnorodne zastosowania powietrznych pomp ciepła DaikinAltherma” - mgr inż. Erwin Szczurek, DaikinAirconditioning Poland Sp. z o.o. 

- „Praktyczne sposoby wykorzystania pompy ciepła i dolnego źródła ciepła na przykładzie wybranych inwestycji” - mgr inż. Dariusz Wasążnik, Aspol FV, mgr inż. Adam Minikowski, Nibe-Biawar Sp. z o.o.

- „Igniskum” – p.JAROSŁAW ŚWIERCZYK – PIB (Polska Izba Biomasy)

 

- „Zbiór biomasy do celów energetycznych”– praktyczne aspekty przedstawione przez specjalistyczną Firmę SPECMOT z Kłodzka – p. MACIEJ SPECYLAK

 

- „Przetwarzanie biomasy do celów energetycznych”– praktyczne aspekty przedstawione przez Stowarzyszenie przetwórców biomasy POLSKA BIOMASA- p. DARIUSZ ZYCH

 

            Wiedza zdobyta na targach w przyszłości da wymierne korzyści, stanie się bazą wiadomości o trendach i osiągnięciach na rynku energii odnawialnej.

                          ZSB-G w Białymstoku kl.1z    

 

Tagi:

 Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych  Partnerem Północno- Wschodniego Klastra Ekoenergetyki

Dynamiczny rozwój rynku pracy oraz zmienność jego zapotrzebowania wymaga
od współczesnej szkoły, którą niewątpliwie jest Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych
w Białymstoku, ciągłego poszerzania swojej oferty edukacyjnej. Od roku szkolnego 2013/2014 młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy na nowym kierunku – technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialne
j. W ten sposób szkoła związała się z sektorem ekoenergetyki i przystąpiła do współpracy z Północno- Wschodnim Klastrem Ekoenergetyki(PWKEE).

W ramach nauki na nowym profilu uczniowie poznają zasady działania systemów energetyki odnawialnej, ich obsługę oraz montaż. Teoria wskazuje drogi działania, jednak „nauczycielem wszystkiego jest praktyka”. Młodzież ZSB-G co roku będzie miała możliwość odbycia praktyki zawodowej pod okiem specjalistów z zakresu energetyki odnawialnej. Równie ważnym elementem zdobywania  i uzupełniania wiedzy stanie się uczestniczenia
w targach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach tematycznych.

Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny jest wspólną inicjatywą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Białostockiej, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego
i instytucji międzynarodowych. Obejmuje on swym zasięgiem obszar Polski wschodniej (województwo podlaskie) i północnej (województwo warmińsko-mazurskie). Jego nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego sektora energetyki
i technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowanie idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej.

 

 

 

 

 

    Energia słoneczna                         Energia geotermalna

 

 

 

 

 

 

     Energia wiatrowa                         Energia wodna

 

Tagi: