Kolejna witryna sieci „Blogi Programów Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Wpisy oznaczone ‘#KONFERENCJA#WIATROWA#POLITECHNIKA#BIAŁOSTOCKA’

Uczniowie klasy 1z o profilu „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”,  w dniu 18 listopada 2013, mieli po raz pierwszy okazję uczestniczyć w konferencji promującej energię wiatrową.

Sympozjum „Energetyka wiatrowa szansą rozwoju województwa podlaskiego”było  kontynuacją konferencji „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego”, która odbyła się w dniach 30-31 stycznia 2013 r.  Była to wspaniała okazja do zapoznania się z prelekcjami polskich i niemieckich ekspertów. Prelegenci zachęcali do współpracy, wskazywali sprawdzone rozwiązania z rynku niemieckiego oraz przedstawili postawy ukierunkowane na rozwój energetyki wiatrowej, ukazując jej korzyści dla regionu.  kontynuacją konferencji „Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego”, która odbyła się w dniach  30-31 stycznia 2013 r.
W ramach sesji uczniowie uczestniczyli, czyli w następujących wykładach:
Zmiany energetyczne w Niemczech, rola energii wiatrowej i zaangażowanie społeczności lokalnych; Lutz Ribbe – Fundacja EuroNatur, sprawozdawca Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat Wytycznych dla Energii Odnawialnych
Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce i w województwie podlaskim; dr Katarzyna Michałowska-Knap – Dyrektor Instytutu ds. Badań i Rozwoju Koordynator Zespołu ds.  Energetyki  
Wiatrowej Instytut Energetyki Odnawialnej

Energia wiatru a ochrona przyrody – jak rozwiązywać problemy; dr Thomas Griese – Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Rolnictwa, Rheinland-Pfalz
- Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego; Michael Diemer – Dyrektor Działu Leśnictwa i Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska Rheinland-Pfalz
Warunki przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznych w Polsce w oparciu o doświadczenia z obszaru działania PGE Dystrybucja SA oddział Białystok; Jarosław Dzięgielewski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok
Angażowanie społeczności lokalnych w projekty energetyki wiatrowej;  Wolfgang Degelmann – Energie-Vision Frankenwald
Uczestnictwo przyniosło uczniom wymierne korzyści, stając się źródłem wiadomości o energetyce wiatrowej.

     Konferencja na Politechnice Białostockiej                                                                                                   

Tagi: