Kolejna witryna sieci „Blogi Programów Centrum Edukacji Obywatelskiej”

Wpisy oznaczone ‘#OŹE#TECHNIKUM #BUDOWLANE’

 Zespół Szkół Budowlano- Geodezyjnych  Partnerem Północno- Wschodniego Klastra Ekoenergetyki

Dynamiczny rozwój rynku pracy oraz zmienność jego zapotrzebowania wymaga
od współczesnej szkoły, którą niewątpliwie jest Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych
w Białymstoku, ciągłego poszerzania swojej oferty edukacyjnej. Od roku szkolnego 2013/2014 młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy na nowym kierunku – technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialne
j. W ten sposób szkoła związała się z sektorem ekoenergetyki i przystąpiła do współpracy z Północno- Wschodnim Klastrem Ekoenergetyki(PWKEE).

W ramach nauki na nowym profilu uczniowie poznają zasady działania systemów energetyki odnawialnej, ich obsługę oraz montaż. Teoria wskazuje drogi działania, jednak „nauczycielem wszystkiego jest praktyka”. Młodzież ZSB-G co roku będzie miała możliwość odbycia praktyki zawodowej pod okiem specjalistów z zakresu energetyki odnawialnej. Równie ważnym elementem zdobywania  i uzupełniania wiedzy stanie się uczestniczenia
w targach, konferencjach, seminariach oraz warsztatach tematycznych.

Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny jest wspólną inicjatywą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Białostockiej, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego
i instytucji międzynarodowych. Obejmuje on swym zasięgiem obszar Polski wschodniej (województwo podlaskie) i północnej (województwo warmińsko-mazurskie). Jego nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju szeroko rozumianego sektora energetyki
i technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowanie idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej.

 

 

 

 

 

    Energia słoneczna                         Energia geotermalna

 

 

 

 

 

 

     Energia wiatrowa                         Energia wodna

 

Tagi: