Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr.47 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Blog programu Zsi 1

Podsumowanie Festiwalu projektów Szkoły z klasą 2.0

Pierwszy Festiwal Projektów 2.0 Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi odbył się 18 maja 2012 roku w Publicznym Gimnazjum Integracyjnym nr 47. Dał uczestnikom szansę zaprezentowania efektów całorocznej pracy w programie „Szkoła z klasą 2.0”, zarówno na forum Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1, jak i przed międzynarodowymi gośćmi z programu Comenius LLP „Eco School Links”.

Oprócz Dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły na widowni zasiedli pani Irena Przybyłek, Dyrektor Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi, pan Sławomir Grzegorczyk zastępca dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, pani Jolanta Stefańska, przedstawiciel firmy DALKIA SA oraz uczestnicy programu Comenius LLP „Eco-school links” ze Słowenii, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Walii, Czech i Litwy.

To dla nas były niezapomniane chwile. Nasz festiwal wyróżniał się na pewno tym, że stał się on festiwalem międzynarodowym. Przygotowanie festiwalu kosztowało nas naprawdę wiele wysiłku szczególnie z tłumaczeniami tekstów, ale NAPRAWDĘ BYŁO WARTO…

… możliwość wymiany doświadczeń w podobnych projektach realizowanych w Słoweni, Grecji, Hiszpani, Włoszech, Portugalii, Czech czy Litwy była dla nas bezcenna. Wydaje nam się, że Szkoła z klasą 2.0 stała się nie tylko projektem ogólnopolskim ale i europejskim.

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym zaproszonym gościom za przyjęcie zaproszenia na podsumowanie projektu, a organizatorom za danie szansy w realizacji tak wspaniałego projektu.

Z poważaniem społeczność Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi.

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentowanie nie jest możliwe

„Muzyka klasyczna uszami gimnazjalistów”

To był projet prowadzony na kilku płaszczyznach. Oprócz słuchania muzyki poważnej i rozpoznawania jej autorów grupa projektowa przeprowadziła badania dotyczące wiedzy uczniów gimnazjum na temat muzyki poważnej. Przygotowali również oprócz prezentacji multimedialnej niespodziankę w postaci zaproszenia uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi pod opieką pani Doroty Szyszkowskiej-Janiak, którzy dali nam piękny koncert muzyki poważnej.

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentowanie nie jest możliwe

Kurs informatyczny dla Rodziców

„Dnia 19 maja 2012 roku w Gimnazjum Integracyjnym nr. 1 im. Janusza Korczaka grupa projektowa dziewcząt realizująca projekt gimnazjalny z języka polskiego przygotowała „Informatyczne szkolenie dla rodziców”, które dotyczyło znajomości obsługi komputera
i jego aplikacji. Trzej chłopcy z klasy IIIb – doświadczeni informatycy, chętnie zaangażowali się w pomoc. Zapraszani przy okazji konsultacji rodzice mieli za zadanie wykonać
kilka prostych poleceń szkoleniowców, które sprawdzały wiedzę zaproszonych.
Na zaangażowanych rodziców po skończonym kursie czekał poczęstunek i dyplom. Dziewczęta z klasy I realizując swój projekt wybrały innowacyjne sposoby jego przeprowadzania.”
Kamil

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentowanie nie jest możliwe

Pouczająca lekcja grupy projektowej przedstawiająca znaczenie cyberprzemocy

Na lekcja dla naszych starszych kolegów grupa projektowa przeprowadziła zajęcia dotyczące cyberprzemocy, jak jej przeciwdziałać i gdzie szukać pomocy, gdy się z nią zetkniemy. Nie można zapominać, że osoby, które zetknęły się z cyberprzemocą mogą szukać pomocy. Jest wiele instytucji, które pomagają takim ludziom. Na koniec każdy z uczniów wypowiedział się o swoich przypadkach związanych z cyberprzemocą.
To były naprawdę bardzo pouczające lekcje. Wywarły na uczniach duże wrażenie i dużo pozytywnych emocji.

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentowanie nie jest możliwe

Projekty TIK

Ruszyły projekty edukacyjne! Ponieważ tematy są naprawdę zróżnicowane, zainteresowanie również jest niemałe. Projekt stawia na samodzielność uczniów, którzy decydują
o ostatecznym kształcie pracy i wybierają osoby, z którymi chcą pracować.
Najlepsze jednak, że w projekcie musimy wykorzystać TIK, co daje nam dużo możliwości.
Na pewno będzie super zabawa!
Tematy realizowanych projektów:
„ABC Niemiec”
„Dialog międzypokoleniowy”
„Egzamin gimnazjalny – damy radę!”
„Muzyka klasyczna uszami gimnazjalistów”
„Cyberprzemoc – jej przejawy i sposoby przeciwdziałania”

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentowanie nie jest możliwe

Ostateczna wersja kodeksu 2.0 Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 47 im. Janusza Korczaka w Łodzi

1. Korzystając z internetu, nie powinniśmy podawać poufnych danych, wieku, adresu zamieszkania, numerów kont bankowych, haseł etc.

2. Ulepszamy kontakty szkoły z rodzicami poprzez wprowadzenie dziennika elektronicznego

3. Powinniśmy zachęcać rodziców, dziadków do zainteresowania się korzyściami płynącymi z .używania TIK.

4. Chcemy stworzyć bazę mailingową dla szybszego i łatwiejszego kontaktu uczniów z nauczycielami.

5. Chcemy mieć zapewniony dostęp do komputera, Internetu i tablicy multimedialnej na wybranych lekcjach.

6. Chcemy mieć możliwość korzystania z komputerów i Internetu po zajęciach szkolnych oraz na wybranych długich przerwach.

7. Nie łamiemy prawa – nie ściągamy nielegalnych filmów, muzyki i zdjęć z Internetu.

8. Powinniśmy zorganizować zajęcia z wykorzystaniem TIK dla uczniów i rodziców.

9. Korzystając z poczty elektronicznej i portali społecznościowych, pamiętamy o zasadach netykiety.

10. Z telefonów komórkowych korzystamy na przerwach, jedynie za zgodą nauczyciela i wyłącznie w celach edukacyjnych.

11. Podajemy źródło i autora informacji, którą wykorzystaliśmy w swojej pracy.

12. Wszelkie przejawy łamania prawa zgłaszamy odpowiednim służbom.

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentarz (1)

Ostatnio…

Ostatnio, w ramach projektu, odbyły się zajęcia z TIK. Chodziło o wykorzystanie TIK podczas zwyczajnej lekcji. Fajnie, że na normalnej lekcji mogliśmy wykorzystać technologie komunikacyjno – informacyjne. Było tak w czasie matematyki, godziny wychowawczej czy kółka zainteresowań.
Coś nowego na normalnej lekcji. Dzięki TIK zajęcia były fajniejsze. Teraz TIK coraz częściej pojawia się w naszej szkole. Szczególnie od czasu, gdy na korytarzu zawisł „Kodeks 2.0”.

autor: Adminek katagoria: Szkoła z klasą 2.0 - 2011/2012, Komentarz (1)
css.php