Styczeń 2nd, 2012 by jolantahyla@wp.pl

Jesteśmy już po podsumowaniu naszych działań i stworzeniu prezentacji multimedialnej, którą we fragmentach postaram się przesłać.

Filmik ze spotkania młodzież umieściła na

http://reddragon94.wrzuta.pl/film/ayllvpUYL6s/znaczenie_czlonkostwa_w_uezna
Pozdrawiam i do zobaczenia w czasie następnych działań.

Festiwal MAPu

Grudzień 19th, 2011 by jolantahyla@wp.pl

Jestem bardzo dumna ze swoich podopiecznych, którzy mimo końca I semestru i zaliczania kolejnych sprawdzianów zachcieli uczestniczyć w festiwalu. Tak naprawdę są to uczniowie trzeciej klasy liceum, którzy przygotowują się do matury, a jednak znaleźli czas jeszcze na festiwal i zakończenie projektu. Wiem, że film, który zmontowali z naszych działań ukarze się wkrótce na ich blogu.

Uczennicą, która jest odpowiedzialna za prowadzenie wpisów jest Kasia Polak, ale to cała grupa pracuje i dzisiaj na pytania konkursowe odpowiadała też cała grupa, a Kasia wpisywała odpowiedzi – żeby to szło sprawniej.

Doszła już do mnie wiadomość, że to własnie Kasia (a tak właściwie cała grupa) została zwycięzcą I zadania.

Cieszę się, że uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej (jak zauważyłam jednej z nielicznych) tak aktywnie włączyli się w działania. Myślę, że zaowocuje to w przyszłości i nie będą siedzieć przed telewizorem z założonymi rękami i wzdychać „jak to u nas źle” ale będą aktywnie włączać się w działania społeczne dla dobra nas wszystkich.

Spotkanie – sukces

Grudzień 4th, 2011 by jolantahyla@wp.pl

30 listopada 2011r. w auli naszej odbyło się spotkanie poświęcone „Znaczeniu członkostwa w Unii Europejskiej dla społeczności lokalnej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Zostało ono zorganizowane we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie – Koźlu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Honorowy patronat objął pan wicewojewoda Antoni Jastrzembski.

Celem spotkania było przedstawienie korzyści płynących dla lokalnych przedsiębiorców
z wykorzystania funduszy europejskich.

Uczestniczyła w nim młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu, z II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Gospodarzami spotkania była młodzież Zespołu Szkół Nr 3, uczestnicząca
w programie „ Młodzi Aktywiści Prezydencji”.  Zaproszenie przyjęło ośmiu przedsiębiorców
z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, którzy skorzystali z funduszy europejskich, a teraz  zechcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami.

Spotkanie miało na celu przybliżenie młodzieży praktycznej strony przedsiębiorczości, przekazanie informacji na temat przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej,
a dotyczących funduszy unijnych, zachęcanie do otwarcia w przyszłości własnych firm
i umiejętnego wykorzystywania środków unijnych.

Część oficjalną otworzył wicewojewoda Antoni Jastrzembski, który uświadomił młodzieży, że członkostwo w Unii Europejskiej dało Polsce możliwość wykorzystania w szerokim stopniu środków unijnych, co sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości, również lokalnej. Zachęcał ich do wykazania się przedsiębiorczością i „wzięcia losu we własne ręce”.

Przedstawicielem starostwa, czyli współorganizatora imprezy, była pani wicestarosta Gabriela Tomik. Zwróciła uwagę na potencjalne możliwości młodzieży kreatywnej, przedsiębiorczej, która nie będzie się obawiała podjąć ryzyka związanego z uruchomieniem własnej firmy i podjęciem  starań o fundusze europejskie.

Urząd Marszałkowski reprezentowali panowie Artur Rolka i Wojciech Dudek, którzy mówili o realizowanych w województwie opolskim projektach i związanych z nimi środkach unijnych.

Przedstawicielką Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich była pani Anna Małkowska, która zapoznała zebranych z projektami realizowanymi obecnie przez powiat kędzierzyńsko – kozielski i gorąco zachęciła młodzież do zasięgania informacji na temat możliwości pozyskiwania pieniędzy z funduszy unijnych.

Następnie zaprezentowali się uczniowie trzech placówek oświatowych, którzy poprzez prezentacje multimedialne pokazali korzyści płynące dla uczniów i szkół z realizacji projektów unijnych.

Najważniejszym punktem spotkania były wystąpienia lokalnych przedsiębiorców, którzy przedstawili sposoby pozyskiwania, realizowania i rozliczania środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Ich sukcesy mogły przekonać uczniów, że marzenia mogą się spełniać, jeśli nie zabraknie pomysłu i determinacji w dążeniu do celów.

Podsumowania dokonał dyrektor ZS Nr 3 pan Adam Kania, który pogratulował organizatorom pomysłu i podziękował za zaangażowanie, a młodzieży szkół ponagimnazjalnych za przybycie i współpracę. Szczególne podziękowania złożył zaproszonym przedstawicielom władz wojewódzkich i lokalnych oraz  przedsiębiorcom, którzy znaleźli czas, aby porozmawiać z młodzieżą i przedstawić im rezultaty swoich zabiegów związanych z pozyskaniem środków unijnych.

To był artykuł, który napisaliśmy po spotkaniu do gazet lokalnych i umieściliśmy na stronie naszej szkoły, opisuje on co działo się w środę. Można nas obejrzeć również w telewizji Opole w programie „Kurier opolski” z dn. 30.11.2011 na stronie http://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski

Młodzi Aktywiści z naszej szkoły spisali się na medal. Najpierw przygotowywali się do zorganizowania spotkania, poprzez przygotowanie zaproszeń i programu. Następnie zabrali się do przygotowania prezentacji dotyczącej wykorzystania funduszy europejskich w naszej szkole (a zrealizowaliśmy aż 8 projektów i 2 jeszcze są realizowane), ponadto musieli przygotować prezentację ogólną dotycząca wystąpień poszczególnych gości  i przedsiębiorców. Ale wszystko opanowaliśmy i jestem z nich bardzo dumna.

Teraz jeszcze musimy zebrać wszystkie zdjęcia i filmy, stworzyć prezentację i dokonać podsumowania naszych działań.

Jutro – wielki dzień

Listopad 29th, 2011 by jolantahyla@wp.pl

Dzisiaj nie mam zbyt wiele czasu, bo jeszcze cały czas dopracowujemy z młodzieżą prezentacje i program spotkania

W krótkim zarysie jednak napiszę, co to za spotkanie i co ma na celu – mamy nadzieję, że nam sie uda.

Spotkanie poświęcone jest  „Znaczeniu członkostwa w Unii Europejskiej dla społeczności lokalnej powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego”.

Celem spotkania jest przedstawienie korzyści płynących dla lokalnych przedsiębiorców z wykorzystania funduszy europejskich. Młodzież będzie mogła zadawać pytania przedstawicielom większych i mniejszych przedsiębiorstw dotyczące sposobów pozyskiwania, realizowania i rozliczania funduszy z Unii Europejskiej. Ponadto zaproszone szkoły będą mogły zaprezentować w formie 5 minutowej prezentacji multimedialnej własne korzyści płynące z projektów realizowanych w ramach funduszy unijnych.

Spotkanie ma na celu przybliżenie młodzieży praktycznej strony przedsiębiorczości, przekazania informacji na temat przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej,
a dotyczących funduszy unijnych, zachęcanie do otwarcia w przyszłości własnych firm
i umiejętnego wykorzystania środków unijnych.

Szczegółowy program jest jeszcze cały czas dopracowywany ale podam ten wstępny:

1)      Przywitanie gości przez dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Adama Kanię;

2)      Uroczyste otwarcie spotkania przez wicewojewodę Antoniego Jastrzembskiego;

3)      prezentację ogólnopolskiego programu „Młodzi Aktywiści Prezydencji” realizowanego w naszej szkole przy wsparciu Centrum Edukacji Obywatelskiej;

4)      prezentacja Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki;

5)      prezentację sposobów wykorzystania środków unijnych w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim (Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej
i Gospodarczej);

6)       prezentację dotyczącą wykorzystania funduszy europejskich w Zespole Szkół Nr 3 (uczniowie ZS Nr 3);

7)      prezentację sposobów wykorzystania środków unijnych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych z Kędzierzyna – Koźla (wytypowani przez szkoły uczniowie);

8)      prezentacje dotyczące wykorzystania środków unijnych przez lokalnych przedsiębiorców (zaproszeni reprezentanci firm);

9)      dyskusja na temat korzyści i zagrożeń płynących z korzystania z funduszy europejskich „Czy to się opłaca?”;

10)  podsumowanie spotkania przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego;

11)  poczęstunek dla zaproszonych gości.

Udział w tym spotkaniu potwierdzili już przedstawiciele urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego oraz powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, a także 3 szkoły ponadgimnazjale i 8 przedsiębiorców.

Patronat honorowy nad spotkaniem objął pan wicewojewoda Antoni Jastrzembski.

Jesteśmy wszyscy bardzo zestresowani ale mamy nadzieję, że się uda.

W czasie spotkania będziemy robili zdjęcia i nakręcimy film. W najbliższym czasie umieszczę

je na bligu.

Pozdrawiam

trwają gorące przygotowania

Listopad 22nd, 2011 by jolantahyla@wp.pl

Trwają gorące przygotowania do spotkania, które już za tydzień. Zapraszamy wielu przedsiębiorców, młodzież ze szkół naszego powiatu i władze powiatu i województwa. Czekamy z niecierpliwością na potwierdzenie ich udziału. Moi uczniowie na razie spokojnie, bo są zajęci pisaniem matur próbnych.

wizyta w Powiatowym Centrum Informacji Gospodarczej i Europejskiej

Listopad 19th, 2011 by jolantahyla@wp.pl

Bardzo się cieszę, że w końcu przeszłam tą gehennę z logowaniem i rejestracją na blogu.

Moi uczniowie podjęli działania dotyczące realizacji projektu  już w październiku. Wybraliśmy wspólnie temat i podjęliśmy pierwsze próby jego realizacji. Pierwszym zadaniem, było poznanie programów dotyczących możliwości pozyskania funduszy europejskich – uczniowie szukali książek i materiałów w internecie. Następnie zorganizowaliśmy spotkanie z panią z Powiatowego Centrum Informacji Gospodarczej i Europejskiej, która w jasny sposób przekazała młodzieży informacje na temat programów, z których skorzystali lokalni przedsiębiorcy.

dyskusja

Jolanta Hyla

wizyta w PCIEiG

chwila wytchnienia