Projekt z niemieckiego

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego
KrystynaHeimann
Szkoła myślenia 2.0

Ostatnie wpisy

Archiwa

16 czerwca 2010 @ 11:33

Ochrona środowiska

Witam

Nazywam się Piotr. Chodzę do II klasy TE Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. W projekcie Szkoły Myślenia brałem udział pierwszy raz. Ponieważ ostatnio dużo się mówi o zmianach zachodzących w naszym klimacie, związanych z jego ociepleniem i niespotykanych do tej pory kataklizmach na naszym kontynencie spowodowanych jak przypuszczają naukowcy skutkami ocieplenia oraz podejmowanymi działaniami mającymi chronić nasze środowisko przed zniszczeniem, pomyślałem, że jeżeli wezmę udział w projekcie, którego tematem zaproponowanym przez panią z języka niemieckiego będzie Umweltschutz und Klimaveränderung ( Ochrona środowiska i zmiany klimatyczne), będę się mógł czegoś więcej dowiedzieć na ten temat. Dodatkowym bodźcem była propozycja zapoznania się z autentycznymi artykułami w języku niemieckim, których tematem miały być wypowiedzi ekspertów dyskutujących z młodzieżą szkół europejskich o podejmowanych działaniach w ich środowisku dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Doszedłem do wniosku, że jest to również doskonała okazja żeby udoskonalić swoje kompetencje językowe.  Chciałbym krótko przedstawić jak wyglądała praca nad projektem. Pani z języka niemieckiego przedstawiła temat projektu na lekcji na której czytaliśmy krótkie teksty związane z ochroną środowiska. Pani poprosiła uczniów chcących bliżej zapoznać się z tematem na spotkanie na kółku języka niemieckiego. Na pierwszym spotkaniu pani przedstawiła nam plan pracy nad projektem, poprosiła nas również żebyśmy się dobrali w grupy, według stopnia koleżeńskości. W każdej z grup został wybrany lider odpowiedzialny za wykonywanie w grupach poszczególnych zadań. Następnie pani podała nam adres internetowy strony z której mieliśmy korzystać przy wyszukiwaniu artykułów o ochronie środowiska. Pani pokazała nam jak korzystać z tej strony, podała nam również znaczenie trudnego słownictwa z którym możemy się spotkać przy wyborze artykułów. Pani podała również, że będziemy się spotykać na kółku gdzie będziemy mogli przedstawiać wykonane prace, rozwiązywać problemy ( jeżeli takie wynikną). Zostaliśmy również poinformowani jak będziemy oceniani z wykonywanych zadań. Na następnych zajęciach każda z grup zaprezentowała wybrane artykuły. Dokonaliśmy selekcji wybranych artykułów i każdej z grup został przydzielony artykuł nad którym dalej mieliśmy pracować, tzn. tłumaczyć nieznane słówka, tłumaczyć fragmenty tekstów, robić krótkie notatki z przeczytanych tekstów, dzielić się dokonanymi spostrzeżeniami w czasie pracy nad tekstami z kolegami z poszczególnych grup, przygotowywać materiały do stworzenia slajdów z wiadomości zdobytych podczas czytania artykułów, zebrać materiały i stworzyć prezentację w Power Point. Prezentacja miała być wykonana w języku niemieckim, więc musieliśmy włożyć sporo wysiłku, żeby najpierw dobrze zrozumieć czytany tekst w artykułach w języku niemieckim, zwłaszcza,że słownictwo było w większości techniczne, z którym spotkaliśmy się po raz pierwszy i często mieliśmy problemy z jego przetłumaczeniem. Zawsze jednak mogliśmy liczyć na naszą panią, która służyła nam pomocą w razie trudności. Pomagaliśmy też sobie wzajemnie w grupach i mobilizowaliśmy się do pracy w czasie zniechęcenia. Tak powstała prezentacja Power Point w języku niemieckim, w której zostały wykorzystane wypowiedzi pomiędzy ekspertami a uczniami szkół europejskich w programie ,, Energia jest naszą przyszłością” i zostały przedstawione sposoby walki o ochronę naszego środowiska poprzez: redukcję gazów cieplarnianych mających wpływ według ekspertów na ocieplenie naszego klimatu; wykorzystanie nowoczesnych materiałów z tworzyw sztucznych; zainwestowanie w energooszczędne samochody i samoloty, co przyczyni się do redukcji emisji gazów; stosowanie recyklingu zużytych materiałów; prawidłowe wykorzystanie zasobów naturalnych, jak również dbanie o czystość środowiska przez każdego mieszkańca naszego globu.

Wykonaną prezentację tłumaczyłem razem z kolegą z mojej grupy na język polski, żeby była zrozumiana dla wszystkich uczniów podczas zaprezentowania jej na mającym się odbyć w miesiącu maju Szkolnym Festiwalu Nauki.

Podsumowując mogę stwierdzić, że udział w projekcie był dobrą decyzją. Mogłem doskonalić język niemiecki poprzez czytanie autentycznych tekstów w tym języku, mogłem ćwiczyć rozumienie czytania tekstów w języku niemieckim, wzbogaciłem swój zasób słownictwa poprzez poznanie nowych słówek, również technicznych z ochrony środowiska. Dużym wyzwaniem było dla mnie tłumaczenie tekstów na język polski. Kiedy jednak miałem problemy mogłem liczyć na pomoc kolegów biorących udział w projekcie i naszej pani. Podczas pracy nad projektem dowiedziałem się, że ochrona środowiska i klimatu jest sprawą priorytetową dla moich rówieśników z krajów europejskich. Dowiedziałem się również, że dużo zależy od nas samych, jak my dbamy o czystość naszego środowiska, czy oszczędzamy energię, czy staramy się zmniejszyć emisję gazów, chociażby przez wyłączenie samochodu w czasie postojów lub efektywne planowanie podróży samochodem a nawet rezygnacja z częstej jazdy samochodem. Poza doskonaleniem języka uczyłem się współpracy w grupie i odpowiedzialności za wykonywane zadania w grupie. Było to dla mnie nowe doświadczenie, musiałem uczyć się, że w grupie jeden za drugiego jest odpowiedzialny i musimy sobie wzajemnie pomagać, szczególnie gdy występowało zniechęcenie i wydawało nam się, że podjęte zadanie jest dla nas za trudne. Dużą satysfakcją i radością dla nas było skończenie zadania którego się podjęliśmy i zaprezentowanie wykonanej prezentacji. Dodatkową satysfakcją było otrzymanie oceny bardzo dobrej za jej wykonanie. Chciałbym zachęcić wszystkich moich rówieśników do wzięcia udziału w szkolnych projektach, bo można się dzięki temu dużo nauczyć i mieć satysfakcję z tego co się robi.

Kategoria: Szkoła Myślenia 2.0 · Komentarzy: 3 »

· Wordpress

css.php