Pracujemy z TIK !

Praca naszej szkoły nad projektem "Szkoła z klasą 2.0".