Pracujemy z TIK !

Praca naszej szkoły nad projektem "Szkoła z klasą 2.0".

W naszej szkołe coraz częściej wykorzystujemy nowoczesne udoskonalenia, aby lekcje były ciekawsze oraz, aby uczniowie bardziej angażowali się w prace na zjęciach. Ostatnio za zadanie otrzymaliśmy nakręcenie filmiku promującego nasze liceum, podzielilismy się na grupy, opracowaliśmy scenariusze, następnie każda grupa nagrała filmik i go zmontowała, po czym prezentowaliśmy owoce swojej pracy na zajęciach. Było to naprawdę świetne doświadczenie, mogliśmy wykorzystać naszą wiedze zdobytą na zajęciach TI na  temat montowania filmików. Czekajcie na kolejne posty, gdyż prawdopodobnie ukażą się filmiki : )

-Marta